Strona główna » tematy biblijne » Szatan, Diabeł » Czy szatan był literalnym wężem ?

Do przemyślenia:

Co znaczy słowo szatan?
Co znaczy słowo diabeł ?
Co wynika z treści? jakieś logiczne następstwa? Rodzaju 3 rodział
Obj 12:9 pradawny wąż zwany Szatanem
Liczb 22:26-31 - wąż \"pośrednikiem \", por 2P 2:16
2 Kor 11:13 ->
Jana 8:44 - kto był ojcem kłamstwa? Gdzie mowa o pierwszym kłamstwie?
Rdz 3:15 - kim była niewiasta i nasienie? ludzie (adam i ewa) nienawidzili węży po tym wydarzeniu?

Dodatkowo:
Liczb 22:26-31
Iz 14:29 -> Jer 9:17
Zlizywanie prochu -> Mi 7:17 (por Am 9:3)

 


Wszelkie prawa zastrzeżone © Biblia.start24.eu