Strona główna » tematy biblijne » Biblia » Czy relacje o młodości Jezusa sobie przeczą?

Nie.
One się uzupełniają.

Józef wziął swą małżonkę do siebie ->(Mt 1:25)
Przed zapłodnieniem Marii - mieszkali w Galilei -> Nazaret (Łk 1:26)
Na spis wyruszają do Betlejem (Maria jest brzemienna) -> Łk 2:1 -5
Jezus urodził się w Betlejem judzkim (Mt 2:1 -> 2:5; Łk 2:6)
Ucieczka po narodzinach do Egiptu (Mt 2:13-15)
Powrót z Egiptu do Galilei -> Nazaret ( Mt 2:19-23) (Mr 1:9)


uwagi:

Kwestia powrotu do Betlejem.
Wyruszyli z Judei - a wiec ?
a. być może chcieli wrócić po coś do Betlejem?
b. w Judei mieszkała ich rodzina - może tam chcieli wrócić? (matka Jana Chrz)
Czy coś się tu wyklucza?
Mateusz opisuje jakiś zamiar o którym nie wspomina inny ewangelista.
Czy efekt końcowy (zamieszkanie w Nazaret) jest identyczny u wszystkich?


Wszelkie prawa zastrzeżone © Biblia.start24.eu