biblia - pismo święte - wiara

Stwarzanie - księga rodzaju

czytano 4806 razy

Informacje podstawowe.

Wstęp

  1. Po pierwsze należy zdawać sobie sprawę, że \"dzień\" to nie okres 24 godzin - lecz okres czasu: Dzień stwarzania czy trwał 24h?
  2. Po drugie opis jest dostosowany do każdej kultury, wieku, etc (miał go zrozumieć ktoś, żyjący 300 tys. lat temu - jak i dzisiaj)
  3. Po trzecie: opis z perspektywy ziemi

 

POCZĄTEK

Rodzaju 1:1: Na początku Bóg stworzył niebiosa i ziemię.

Niebiosa - powstały przed ziemią.

Dalej mamy szczegółowy opis powstania ZIEMI:

Rodzaju 1:2: A ziemia była bezkształtna i pusta i ciemność panowała na powierzchni głębiny wodnej; a czynna siła Boża przemieszczała się tu i tam nad powierzchnią wód.

Pomimo, że były niebiosa stworzone - do powierzchni ziemi nie docierało światło.

 

DZIEŃ PIERWSZY

Rodz 1:3-5: 3 I Bóg przemówił: „Niech powstanie światło”. Wtedy powstało światło. 4 Potem widział Bóg, że światło jest dobre, i Bóg oddzielił światło od ciemności. 5 I Bóg zaczął nazywać światło Dniem, ciemność zaś nazwał Nocą. I nastał wieczór, i nastał ranek — dzień pierwszy.

Nie jest mowa o literalnym powstaniu światła (źródeł światła). Dlaczego?
Wiernym oddaniem bowiem w tym miejscu słowa POWSTAŁO jest „stopniowo stało się” (czasownik ten występuje w ok 40 formach w księdze Rodzaju).

Dodatkowy argumenty - kontekst:

  1. To opis światła , które pojawia się nad POWIERZCHNIĄ ziemi (Rzd1:2) i nazwanie w kontekście dnia i nocy (Rdz 1:3)
  2. W pierwszym dniu widoczne światło, dopiero w czwartym dniu widoczne słońce i księżyc (Rdz 1:14-19)

Mowa wiec o pojawieniu się światła nad ziemią - od istniejących już źródeł światła.DZIEŃ DRUGI

Rodz 1:6-8:  6 I przemówił Bóg: „Niech między wodami powstanie przestworze i niech się oddzielą wody od wód”. 7 Potem Bóg przystąpił do uczynienia przestworza oraz do oddzielenia wód, które mają być poniżej przestworza, od wód, które mają być ponad przestworzem. I tak się stało. 8 I Bóg zaczął nazywać przestworze Niebem. I nastał wieczór, i nastał ranek — dzień drugi.

Stworzenie przestworza / sklepienia / nieba - atmosfera.
Dodatkowo mamy to informacje o wodach ponad przestworzem. Prawdopodobnie była to warstwa pary wodnej otulająca ziemię. Mogła ona powodować, że na całej powierzchni ziemi panował jeden klimat. Ta warstwa opadła podczas potopu: Rdz 7:11DZIEŃ TRZECI

Rodz 1:9-13:  9 I przemówił Bóg: „Niech wody pod niebiosami zbiorą się w jednym miejscu i niech się ukaże suchy ląd”. I tak się stało. 10 I Bóg zaczął nazywać suchy ląd Ziemią, a zbiorowisko wód nazwał Morzami. I widział Bóg, że to jest dobre. 11 I przemówił Bóg: „Niech ziemia porośnie trawą, roślinami wydającymi nasienie, drzewami owocowymi rodzącymi według rodzaju swego owoc, w którym jest jego nasienie — na ziemi”. I tak się stało. 12 I ziemia zaczęła wypuszczać trawę, rośliny wydające nasienie według swego rodzaju oraz drzewa rodzące owoc, w którym jest jego nasienie według jego rodzaju. I widział Bóg, że to jest dobre. 13 I nastał wieczór, i nastał ranek — dzień trzeci.

Ukształtowanie globu ziemskiego i świata roślin.
Zgodnie z informacją o stopniowym pojawianiu się światła oraz informacją z Rodz 2:8-9 - można wywnioskować, ze tworzenie sie form życia roślinnego trwało do 6 dnia.

 

DZIEŃ CZWARTY

Rodz 1:14-19:  14 I przemówił Bóg: „Niech w przestworzu niebios powstaną źródła światła, by oddzielały dzień od nocy; mają też służyć za znaki, jak również do określania pór i dni, i lat. 15 I mają służyć w przestworzu niebios za źródła światła, żeby oświetlać ziemię”. I tak się stało. 16 I Bóg przystąpił do uczynienia dwóch wielkich źródeł światła: większego źródła światła, by panowało nad dniem, i mniejszego źródła światła, by panowało nad nocą, a także gwiazd. 17 I Bóg umieścił je w przestworzu niebios, żeby oświetlały ziemię 18 i żeby panowały w dzień i w nocy oraz żeby oddzielały światło od ciemności. I widział Bóg, że to jest dobre. 19 I nastał wieczór, i nastał ranek — dzień czwarty.

Zgodnie z opisem z dnia pierwszego wiemy, że światło już istniało i ze pojawiało sie stopniowo nad powierzchnią ziemi. Natomiast teraz stają się widoczne jako \"źródła światła\" na przestworzu (stworzonym w dniu drugim).


DZIEŃ PIĄTY

Rodz 1:20-23: I przemówił Bóg: „Niech się zaroją wody rojem dusz żyjących i niech stworzenia latające latają nad ziemią po obliczu przestworza niebios”. 21 I Bóg przystąpił do stworzenia wielkich potworów morskich i wszelkiej ruszającej się duszy żyjącej, którymi według ich rodzajów zaroiły się wody, i wszelkiego latającego stworzenia skrzydlatego, według jego rodzaju. I Bóg zobaczył, że to jest dobre. 22 Wtedy Bóg je pobłogosławił, mówiąc: „Bądźcie płodne i stańcie się liczne, i zapełnijcie wody w basenach morskich, i niech stworzenia latające staną się liczne na ziemi”. 23 I nastał wieczór, i nastał ranek — dzień piąty.

Stworzenie świata zwierząt.
Stworzenia żyjące w wodzie i latające po przestworzu niebios.

 

DZIEŃ SZÓSTY*

Rdz 1:24-31:
24
 I przemówił Bóg: „Niech ziemia wyda żyjące dusze według ich rodzajów, zwierzę domowe i inne poruszające się zwierzę oraz dzikie zwierzę ziemi według jego rodzaju”. I tak się stało. 25 I Bóg przystąpił do uczynienia dzikiego zwierzęcia ziemi według jego rodzaju i zwierzęcia domowego według jego rodzaju, i wszelkiego innego poruszającego się zwierzęcia ziemskiego według jego rodzaju. I Bóg zobaczył, że to jest dobre.

Stworzenie zwierząt lądowych.

26 I przemówił Bóg: „Uczyńmy człowieka na nasz obraz, na nasze podobieństwo, i niech im będą podporządkowane ryby morskie i latające stworzenia niebios oraz zwierzęta domowe i cała ziemia, jak również wszelkie inne poruszające się zwierzę, które się porusza po ziemi”. 27 I Bóg przystąpił do stworzenia człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył; stworzył ich jako mężczyznę i kobietę. 28 Potem Bóg ich pobłogosławił i rzekł do nich Bóg: „Bądźcie płodni i stańcie się liczni oraz napełnijcie ziemię i opanujcie ją, a także podporządkujcie sobie ryby morskie i latające stworzenia niebios, i wszelkie żywe stworzenie, które się porusza po ziemi”. 29 I przemówił Bóg: „Oto dałem wam wszelką roślinność wydającą nasienie, która jest na powierzchni całej ziemi, i wszelkie drzewo, na którym jest owoc drzewa wydający nasienie. Niech wam to służy za pokarm. 30 I wszelkiemu dzikiemu zwierzęciu ziemi, i wszelkiemu latającemu stworzeniu niebios oraz wszystkiemu, co się porusza po ziemi, w czym jest życie jako dusza, [dałem] na pokarm wszelką zieloną roślinność”. I tak się stało. 31 Potem Bóg widział wszystko, co uczynił, i oto było to bardzo dobre. I nastał wieczór, i nastał ranek — dzień szósty.

Stworzenie człowieka.


Przypisy:


* Ciekawa jest tu kolejność - najpierw światło, woda , potem rośliny (fabryka tlenu, fotosynteza) a dopiero zwierzęta.
Zadziwiająca kolejność :)

 

Wersety wg: Przekład Nowego Świata

 

 data dodania: 2010.07.29 01:11    data edycji: 2013.11.29 23:44
Zakaz kopiowania, rozpowszechniania części lub całości bez zgody redakcji Biblia.start24.eu.

Jeśli komentarz będzie sensowny na pewno go umieszczę i na niego odpowiem.
Sensowny = rzeczowy, odnoszący się do tematu, poparty argumentami i przede wszystkim WERSETAMI Biblijnymi.


Wszelkie prawa zastrzeżone © Biblia.start24.eu | mapa witryny
| login