biblia - pismo święte - wiara
Wielu będzie przebiegać tam i z powrotem, a wiedza wzrośnie - Dan 12:4

Tekst z Daniela 12:4b to rezultat tłumaczenia Przekładu 'Edycji św. Pawła' oraz NŚ [ŚJ] oraz skorzystania z bogactwa materiału pomieszczonego przez ks. Parchema w jego opracowaniu Księgi Daniela; znakomitym skądinąd.
Czytamy:
"Zwrot wielu będzie biegać tam i z powrotem (jəšōṭəṭû) jest nawiązaniem do Am[osa] 8, 12: "będą biegać tam i z powrotem (jəšōṭəṭû), by znaleźć słowo JHWH, ale go nie znajdą". Czasownik jəšōṭəṭû (polel imperf. od šwṭ - biegać tam i z powrotem; krążyć; wałęsać się) oznacza tutaj dążenie ludzi, tj. rabbîm (wielu), do tego, aby zrozumieć wizję. Myśl jest taka, że poszukiwanie "słów" tj. słowa JHWH będzie skazane na niepowodzenie tak długo, jak objawienie dane Danielowi jest "zapieczętowane", a więc ukryte.
Podobnie też jest komentarz do 'zwiększenia się wiedzy': "W TM [czyli: Tekst Masorecki; przypis mój, E.] występuje lekcja "i zwiększy się wiedza (haddā‘aṯ), co potwierdza tłumaczenie Teod[cjana] i Wlg [czyli: Vulgaty; przypis mój, E.]. [...]". -- strona 688, dz. cyt.

Ks. Parchem w tekście podstawowym translacji wybrał wariant: "i zwiększy się zło", bazując na krytyce tekstu, też na wariancie LXX.
Oto cały fragment Daniela 12:4 w jego wersji translacyjnej --
"A ty, Danielu, trzymaj w tajemnicy te słowa i zapieczętuj tę księgę aż do czasu końca. Wielu będzie biegać tam i z powrotem[przypis a], zwiększy się zło[przypis b]".".
Przypisy [a] i [b] dotyczą zagadnień tzw. 'krytyki tekstu' i są pomieszczone na stronie 613.
Tekst tłumaczenia z Księgi Daniela, jak i w oryginale książki - kursywą.

NŚ oddaje: " "Ty zaś, Danielu, okryj te słowa tajemnicą i zapieczętuj księgę aż do czasu końca. Wielu będzie przebiegać i nastanie obfitość prawdziwej wiedzy"."
 

 

 data dodania: 2010.09.15 04:16
Zakaz kopiowania, rozpowszechniania części lub całości bez zgody redakcji Biblia.start24.eu.

Jeśli komentarz będzie sensowny na pewno go umieszczę i na niego odpowiem.
Sensowny = rzeczowy, odnoszący się do tematu, poparty argumentami i przede wszystkim WERSETAMI Biblijnymi.


Wszelkie prawa zastrzeżone © Biblia.start24.eu | mapa witryny
| login