biblia - pismo święte - wiara

Kuszenie przez Szatana

czytano 7139 razy

1. Kuszenie pierwszych ludzi - Rdz 3:1-7 (przebiegłe, chytre działanie 2Kor 11:3)
2. Kuszenie Jezusa Chrystusa - Mt 4:1-11
3. Inspirowanie Piotra? -> Mt 16:21-23
4. Inspirowanie Judasza -> Łk 22:3 por Jana 13:2
5. Inspirowani Żydzi -> Jana 8:40-44
6. Ananiasz i Safira -> Dz 5: 1-10

Bezpośrednich działań (ze wzmianką o szatanie) jest niewiele opisanych w Biblii. Biblia mówi, ze Szatan posługuje się światem - nad którym ma władzę (Ef 2:2, 1J 5;19, J 12:31, 2 Kor 4:4)
Raczej znajdziemy mnóstwo sytuacji, których możemy się domyślać, że jest inspiratorem ich. Tutaj można by rozważyć przykład sług Bożych takich jak np. Dawid, Hiob. Ciekawa jest też wzmianka o \"wprowadzaniu w błąd całej ziemi\" (Obj 12:9)

Jak sobie radzić z kuszeniem Szatana?

Biblia podaje nam istotne wskazówki:

 1. Przykłady osób, które przeciwstawiły się Szatanowi
 2. Podporządkowanie się Bogu (Jak 4:7)
 3. Nałożenie Duchowej zbroi (Ef 6: 11-20)  

Dzięki Biblijnym opisom przeżyć sług Boga zyskujemy dużo informacji o sposobach działaniach Szatana. Dlatego apostoł Paweł mógł napisać: „Aby nas nie przechytrzył Szatan, nie jesteśmy bowiem nieświadomi jego zamysłów” (2Kor 2:11)

Jak więc działa Szatan:

 1. udaje \"anioła światła\" ( 2 Kor 11:14)
 2. wprowadza w błąd, posługuje się kłamstwem (Obj 12:9) por Rdz 3:1-7, J 8:44
 3. wmawianie, że służenie Bogu, ogranicza nas w poznaniu czegoś niezwykłego - Rdz 3:5
 4. krąży jak ryczący lew (1P5:8) -> strach (np. strach przed człowiekiem - por. Prz 29:25
 5. ośmiela do czynienia zła (Dz 5:3)
 6. posługuje się innymi ludźmi do podważania miłości, sprawiedliwości Boga (\"pocieszyciele\" Hioba 2:11)
 7. oferuje nam bogactwa, władzę (których celem może być odciągnięcie od oddawania czci TYLKO Bogu) (Mt 4:8)
 8. żeruje na naszych naturalnych potrzebach (Mt 4:1-3)
 9. potężne znaki, cuda - bo odwieść od prawdy zawartej w Biblii ( 2Tes 2:9-10)
 10.  rozżarzone pociski  złego (Ef 6:16) - ogól działań
 11. głębiny szatana / głębokie rzeczy szatana / Obj 2:24 (ulegniecie działaniom szatana, naukom odbiegającym od prawdy, filozofiom (?) por Dz 15:28-29)

 

Jak mu się przeciwstawić:

 1. stanowczo, opierając sie na tym co mówi Biblia o służeniu Bogu - Mt 4:4,7,10
 2. podporządkować się Bogu Jak 4:7 (Por. 1 Mojż 6:22, 2 Mojż 40:16) we wszystkim ! Przykłady:
  1. władza zwierzchnia Rz 13:1
  2. w rodzinie Ef 5:22,23; 6:1-3; 5:28-29 i 6:4
  3. przestrzegać jego nakazów ( 1J 5:3)
 3. modlić się o to (Mt 6:13) (Ef 6:18)
 4. mieć świadomość, że Bóg nie dopuści do prób jakie nie możemy znieść (1 Koryntian 10:12, 13) - jeśli oczywiście zachowujemy pkt. 2.
 5. być stałym/mocnym w wierze (1P 5:9), por. 1 Kor 14:20
 6. założyć duchową zbroję 6:11-20 :
  • prawda - prawda o Królestwie (J 18:33-38, por 1 Kor 15:24-28)
  • sprawiedliwość ( przestrzeganie norm ustanowionych przez Boga) (1 Piotra 1:14-16; Jak 2:26)
  • głoszenie dobrej nowiny o pokoju ( Dz 5:42; 20:20;  por Łk 8:1, Mt 28:19-20)
  • wiara (w Boga i Bogu) - Hebr 11
  • miecz ducha - to słowo Boże ( por Ps 1:2, 2 Tm 3:16-17, Rz 15:4)
  • hełm zbawienia - uzasadniona nadzieja (patrz. wiara) na wybawienie -> 1 Tes 5:8 (por. 1 P 3;15)

 

Nie należy też zapominać o działaniach popleczników Szatana - demonów ( 1Tm 4:1)data dodania: 2010.09.21 02:17    data edycji: 2012.01.04 00:28
Zakaz kopiowania, rozpowszechniania części lub całości bez zgody redakcji Biblia.start24.eu.

Jeśli komentarz będzie sensowny na pewno go umieszczę i na niego odpowiem.
Sensowny = rzeczowy, odnoszący się do tematu, poparty argumentami i przede wszystkim WERSETAMI Biblijnymi.


Wszelkie prawa zastrzeżone © Biblia.start24.eu | mapa witryny
| login