biblia - pismo święte - wiara

Biblia i zwierzęta

czytano 35833 razy

Wszystkie zacytowane wersety wg.
Biblii Tysiąclecia wyd. II (BT)

Biblii Poznańskiej (BP)

wytłuszczenia w cytatach - moje.

 

Biblia i zwierzęta.

Jak w każdej innej sprawie - śledząc wypowiedzi Stwórcy na temat zwierząt możemy sobie wyrobić właściwy pogląd na tę kwestię.


Terminologia


W naszych Bibliach termin tłumaczony na "zwierzęta domowe", "zwierzęta czworonożne", "dobytek", "bydło" - pochodzi od hebrajskiego behemáh (Rdz 1:26; 9:10; 34:23; Ps 107:38)
Innym terminem jest hebrajskie rémes (pochodzi od rdzenia ramás, który znaczy „ruszać się; pełzać") - które bywa oddawane w tłumaczeniu jako: „poruszające się zwierzęta" lub „stworzenia pełzające". (Rdz 1:28, por. BT, wyd. III; 6:20; Eze 8:10)
Natomiast hebrajskie chajjáh, który to termin dosłownie znaczy "żywe stworzenie", jest najczęściej używany w Biblii w odniesieniu do "dzikich zwierząt" (Rdz 1:28; 3:14; Iz 56:9).

Rola zwierząt

Po zakończeniu stwarzania zwierząt Stwórca określił nadrzędną role człowieka nad nimi: "A wreszcie rzekł Bóg: "Uczyńmy człowieka na nasz obraz, podobnego Nam. Niech panuje nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym, nad bydłem, nad całą ziemią i nad wszelkim zwierzątkiem naziemnym" (Rdz 1:26, BT).
Dał też pierwszemu człowiekowi przywilej samodzielnego nadawania nazw zwierzętom: "(..)A każde stworzenie żywe miało nosić takie imię, jakie mu nada człowiek" (Rdz 3:19 BP).

Być może taki sposób zapoznawania się ze zwierzętami miał stworzyć większa więź miedzy ludźmi a nimi.

Spożywanie zwierząt

Gdy ludzie przebywali w ogrodzie Eden na ziemi, na pokarm zarówno dla ludzi i zwierząt miały służyć tylko rośliny:
"I rzekł Bóg: "Oto wam daję wszelką roślinę przynoszącą ziarno po całej ziemi i wszelkie drzewo, którego owoc ma sobie nasienie: dla was będą one pokarmem. A dla wszelkiego zwierzęcia (...) , będzie pokarmem wszelka trawa zielona" (Rdz 1:29 -30)

Po buncie i wygnaniu z ogrodu Eden - sytuacja dla ludzi sie zmieniła. Odrzucając kierownictwo Stwórcy musieli sie sami troszczyć o siebie. Bóg też zaczął dopuszczać do zabijania zwierząt. Jednak wydaję sie tylko, iż dopuszczalne to było w zakresie:

 1. w celach ofiarnych - Abel składa ofiarę Bogu ze zwierząt, która cieszy sie Jego uznaniem: "a Abel składał również pierwociny ze swej trzody i z ich tłuszczu, Jahwe wejrzał na jego ofiarę." (Rdz 4:4 BT)
 2. pozyskania skóry na ubrania - Bóg przyodziewa Adama i Ewę w skóry: "Jahwe Bóg sporządził dla mężczyzny i dla jego żony odzienie ze skór i przyodział ich." (Rdz 3:21, BT)

Za takim poglądem (zakazu spożywania mięsa zwierzęcego w tym okresie czasu) przemawia też fragment z Rdz 3:18, gdzie Jahwe Bóg wypędzając ludzi z ogrodu Eden i opisując trud z jakim będą musieli zdobywać pokarm mówi o ziemi: "Cierń i oset będzie ci ona rodziła, a przecież pokarmem twym są płody roli" (Rdz 3:18 BT)

Sytuacja się zmieniła po potopie. Rodzina Noego otrzymuje wyraźne pozwolenie na spożywanie zwierząt: "(..)Wszelkie bowiem zwierzątka naziemnie i wszystkie ryby morskie zostały oddane wam we władanie. Wszystko, co sie porusza i żyje, jest przeznaczone dla was na pokarm, tak jak rośliny zielone, daję wam wszystko" (Rdz 9:2-3, BT).

Warunkiem dopuszczającym spożywanie zwierząt było ich wykrwawienie: "Nie wolno wam tylko spożywać mięsa z jego życiem, to jest jego krwią" (Rdz 9:4, BP).

Trudno dociec co było powodem takiej zmiany. Sytuacja na ziemi na pewno drastycznie sie zmieniła. Na pewno rodzina Noego nie mogła liczyć na zebranie upraw. Zakładam, że Stwórca miał racjonalne powody by do tego dopuścić.

Jednak Jahwe Bóg nadal potępiał zabijanie zwierząt dla przyjemności oraz ich złe traktowanie.

 

Pogląd Jahwe Boga na traktowanie zwierząt.

Bóg w rozsądnym stopniu troszczy sie o zwierzęta: "Ty otwierasz swą rękę i wszystko co żyje, nasycasz do woli" (Ps 145:15., BT). To nastawienia swojego Ojca potwierdził Jezus Chrystus słowami z Mt 6:26: "Przypatrzcie się uważnie patkom(..) wasz Ojciec niebiański je żywi(...) (BT).

Zasady zawarte w prawie danym Izraelitom również nakazywały im humanitarne traktowanie zwierząt (1). Takżeż inne fragmenty Biblii nie postawiają wątpliwości co do humanitarnego traktowania wszystkich zwierząt.

Przykładowe zasady:

 1. troska o zwierzęta - zwierzę które zabłądziło należało doprowadzić do właściciela: "Jeśli spotkasz wołu twego wroga albo jego osła błąkającego się, odprowadź je do niego." (Wyj 23:4, BT)
 2. należało pomóc zwierzęciu w razie gdyby znalazło sie w ciężkim położeniu - niezależnie od tego czyje to było zwierzę: "Jeśli ujrzysz, że osioł twego wroga upadł pod swoim ciężarem, nie ominiesz, ale razem z nim przyjdziesz mu z pomocą." (Wyj 23:5, BT)
 3. należało humanitarnie traktować zwierzęta robocze:
  • "Nie będziesz orał razem wołem i osłem." Pwt 22:10, BT - chodziło o równą silę zwierząt (jedno z nich by ucierpiało)
  • "Nie zawiążesz pyska wołowi młócącemu." Pwt 22:10, BT - ciężko pracującemu zwierzęciu należało się odpowiednia ilość pożywienia
 4. należał im sie odpoczynek (podobnie jak ludziom):
  "lecz w siódmym dniu jest szabat twego Boga, Jahwe. Nie będziesz wykonywał żadnej pracy ani ty, ani twój syn, ani twoja córka, ani twój sługa, ani twoja służąca, ani twój wół, ani twój osioł, ani żadne twoje zwierzę, ani obcy, który przebywa w twoich bramach; aby wypoczął twój niewolnik i twoja niewolnica, jak i ty." (Pwt 5:14, BT)
 5. Bóg uznaje za sprawiedliwego - tego który troszczy się o swoje zwierzęta: " Prawy uznaje potrzeby swych bydląt, a serce nieprawych okrutne." (Przysłów 12:10, BT)

 

Jak przyszłość czeka zwierzęta

Zgodnie z obietnicą Boga " Sprawiedliwi posiądą ziemię i będą mieszkać na niej na zawsze" (37:29, BT). Opisując zaś przywrócenie rajskich warunków na ziemi przez Boga prorok Izajasz pod natchnieniem napisał o naszych relacjach wówczas  ze zwierzętami :
" Wtedy wilk zamieszka wraz z barankiem, pantera z koźlęciem razem leżeć będą, cielę i lew paść się będą społem i mały chłopiec będzie je poganiał. Krowa i niedźwiedzica przestawać będą przyjaźnie, młode ich razem będą legały. Lew też jak wół będzie jadał słomę. Niemowlę igrać będzie na norze kobry, dziecko włoży swą rękę do kryjówki żmii. Zła czynić nie będą ani zgubnie działać po całej świętej mej górze, bo kraj się napełni znajomością Jahwe, na kształt wód, które przepełniają morze. (Iz 11:6-9, BT - por z Iz 65:25)

 

Przypisy

 1. I chociaż nas już jako chrześcijan nie obowiązuje Prawo Mojżeszowe to zasady w nim ujęte są zawsze aktualne:
  " Wszelkie Pismo od Boga natchnione /jest/ i pożyteczne do nauczania, do przekonywania, do poprawiania, do kształcenia w sprawiedliwości - aby człowiek Boży był doskonały, przysposobiony do każdego dobrego czynu." 2 TM3:16-17 BT
 2. Ciekawe zasady wypływają również z :
  Wyj 21:28 - odpowiedzialność właściciela za zwierzę

 

 

 

 data dodania: 2011.07.25 03:29    data edycji: 2013.01.16 00:59
Zakaz kopiowania, rozpowszechniania części lub całości bez zgody redakcji Biblia.start24.eu.
komentarzy: 2         Dodaj komentarz

Komentarz zostanie zatwierdzony po przeczytaniu przez administratora.

Jeśli komentarz będzie sensowny na pewno go umieszczę i na niego odpowiem.
Sensowny = rzeczowy, odnoszący się do tematu, poparty argumentami i przede wszystkim WERSETAMI Biblijnymi.


Wszelkie prawa zastrzeżone © Biblia.start24.eu | mapa witryny
| login