biblia - pismo święte - wiara

Czy wierni słudzy Boży są po prostu rozproszeni po różnych kościołach chrześcijaństwa?

czytano 3216 razy

Cytowane wersety wg NW.

Dosyć popularny jest pogląd, że wszystkie religie są po prostu różnymi drogami prowadzącymi do tego samego celu. Z kolei szacuje się, że odłamów religii tzw. chrześcijańskich jest ok 42 tysiące, różnią się one od siebie bardziej lub mniej w swoich wierzeniach. Mogło by się wydawać więc, że przynależność do jednej z nich i stosowanie w życiu ich wykładni Pisma Świętego jest  wystarczającym elementem by Bóg uznawał ich członków za swoich wiernych sług. Taki członek danej religii może mieć szczere intencje: nie kłamie, nie kradnie, zachowuje się stosowanie, itd. -  zgodnie ze swoim rozumieniem stara się stosować zasady Biblijne.

Czy jest jednak uznawanym przez Boga sługą? W zasadzie odpowiedź uzyskamy analizując odpowiedz na inne pytanie: Czy Bóg akceptuje wszystkie religie?

Sprawdźmy wypowiedź Jezusa na temat jego przyszłych uczniów i naśladowców:

Jana 10:16: „Mam drugie owce, które nie są z tej owczarni; te również muszę przyprowadzić i będą słuchać mego głosu, i będzie jedna trzoda, jeden pasterz".

Naśladowcy Jezusa mieli być nie tylko skoncentrowani wokół osoby Jezusa, ale mieli tworzyć jedną trzodę - nie mieli więc być rozproszeni po różnych odłamach chrześcijaństwa. Jak pisał apostoł Paweł w 1Kor 1:10 -  mieli być zjednoczeni wyznając takie same poglądy - mając jeden umysł i jeden tok myśli:

1 Kor. 1:10: „A usilnie zachęcam was, bracia, przez imię naszego Pana, Jezusa Chrystusa, żebyście wszyscy mówili zgodnie i żeby nie było wśród was rozdźwięków, ale żebyście byli stosownie zjednoczeni, mając ten sam umysł i ten sam tok myśli"

Paweł podkreśla tę zasadę w liście do Efezjan 4:5, gdzie czytamy: 5 jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest;

W Biblii znajdziemy jednak zapowiedź, że nastąpi odejście o tego jednego toku myśli - od jedności w wyznawanych naukach. W 1 Tm 4:1 - Paweł wyraźnie zaznacza, iż takie odstąpienie od nauk Chrystusa zostanie zainspirowane przez demony:

1 Tm 4: 1: Jednakże natchniona wypowiedź wyraźnie mówi, że w późniejszych czasach niektórzy odpadną od wiary, zwracając uwagę na zwodnicze natchnione wypowiedzi oraz nauki demonów,

Trudno zatem oczekiwać by ten podział na różne odłamy chrześcijaństwa cieszył się uznaniem Stwórcy.
Rodzi się nam kolejny wniosek: skoro Bóg nie akceptuje wszystkich religii, to ma dla niego znaczenie do której z nich należysz.

Taki wniosek jest zresztą oczywisty - bo skoro wszystkie te religie różnią się od siebie - to znaczy, że niemożliwe jest by spełniały warunek zapisany w 1 Piotra 2:21, gdzie czytamy:

21 Właśnie do tego biegu zostaliście powołani, gdyż i Chrystus cierpiał za was, pozostawiając wam wzór, abyście podążali dokładnie jego śladami. 

Każda z tych religii - wraz z ich członkami - oddaje Bogu cześć w określony, różny od siebie sposób. Członkowie więc takich religii nie oddają Bogu czci zgodnie z jego wolą, dokładnie tak jak on tego wymaga, nie podążają  wszyscy dokładnie śladami Jezusa. Jak więc może on uznać takie osoby za swoje wierne sługi?

Bóg zatem nie akceptuje wszystkich religii chrześcijańskich, a co za tym idzie nie ma w nich rozporoszonych żadnych swoich wiernych sług. Natomiast do osób szczerych, które chcą Mu służyć dokładnie z Jego wytycznymi,  skierował np. słowa z 2 Kor. 6:15-18:

 „(...) Jakiż dział ma wierny z niewierzącym? (...) ‚Dlatego wyjdźcie spośród nich i się oddzielcie - mówi Jehowa - i przestańcie dotykać tego, co nieczyste'; ‚a ja was przyjmę'. ‚I ja będę dla was ojcem, a wy będziecie dla mnie synami i córkami' - mówi Jehowa, Wszechmocny".

Takie osoby mogą się więc przyłączyć do Jedynej organizacji, którą Bóg akceptuje.

 data dodania: 2012.10.17 20:39    data edycji: 2013.01.16 01:13
Zakaz kopiowania, rozpowszechniania części lub całości bez zgody redakcji Biblia.start24.eu.

Jeśli komentarz będzie sensowny na pewno go umieszczę i na niego odpowiem.
Sensowny = rzeczowy, odnoszący się do tematu, poparty argumentami i przede wszystkim WERSETAMI Biblijnymi.


Wszelkie prawa zastrzeżone © Biblia.start24.eu | mapa witryny
| login