biblia - pismo święte - wiara

Dlaczego Bóg dopuszcza cierpienia

czytano 4351 razy

Po pierwsze Bóg dopuszcza cierpienia-  to nie oznacza, że jest ich sprawcą (Hioba 34:10, 1P 5:7)

W raju Adam i Ewa podjęli decyzje, że nie chcą słuchać Boga* w kwestiach ustalania co jest dobre i złe (Rdz 2:8-3:13). Sami postanowili o tym  decydować - oczywiste jest więc, że odcięcie się od opieki i władzy Boga musiało przynosić przykre konsekwencje (Bóg ich przed nimi ostrzegł): \"na pewno umrzesz\" Rdz 2:17.
Konsekwencją odłączenia się od Boga była więc m.in. śmierć**: \"Dlatego jak przez jednego człowieka, grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć, i w ten sposób śmierć rozprzestrzeniła sie na wszystkich ludzi (...)\" Rz 5:12.

Szatan*** (Rdz 3:1-5), nakłaniając ludzi do odrzucenia władzy Boga zakwestionował PRAWO Boga do sprawowania tej władzy. Oskarżył Stwórcę , ze odmawia swoim stworzeniom dobrych rzeczy (zarzucił mu kłamstwo) - a tym samym zarzucił mu że jest złym władcą. Co Bóg mógł zrobić? Zniszczyć wszystkich buntowników ? Mógł, ale:
1. Mogły by mu zarzucić wszystkie stworzenia (Hi 38:7, Dn 7:10), że nie ma racji (boi sie ją wykazać) i stanąć po stronie buntowników
2. Dał już obietnicę, że ziemia zostanie napełniona potomkami Adama i Ewy (Rdz 1:28) - okazałby sie więc kłamcą - kimś kto nie ma MOCY by spełnić swoje słowa.

Stwórca ZAWSZE realizuje swoje zamierzenie, dlatego udowodnił swoim działaniem (nie uśmiercając buntowników od razu) - że to co mu zarzucono to kłamstwo:
1. ludzie nie potrafią się rządzić bez niego (Jer 10:23) - wystarczy sie rozejrzeć
2. zrealizuje swoje pierwotne zamierzenie  (Iz 55:10-11)
Jednak by to wykazać musiał pozwolić na \"rządzenie sie\" ludzi.**

Warto też zaznaczyć, iż od razu po buncie podjął działania mające na celu wybawić ludzkość (Rdz 3:15)- zgodnie z normami jakie ustanowił (On też nie łamie tych norm - więc możemy na nim polegać). Dzięki realizacji tych działań (w bardzo precyzyjny sposób), w końcu za ludzkość została złożona ofiara okupu: \" jak przestępstwo jednego sprowadziło na wszystkich ludzi wyrok potępiający, tak czyn sprawiedliwy jednego sprowadza na wszystkich (...) życie\" Rz 5:12-19.
Teraz więc czekamy na zaprowadzenie w końcu (ponownie) rządów (Królestwa Boga) nad cała ziemią. (Dn 7:18-27, Mt 10:20-23; Mk 10:35-40).****
Perspektyw maja zarówno ci umrą/zmarli przed objęciem władzy przez Boga nad ziemią:
nastąpi zmartwychwstanie sprawiedliwych i niesprawiedliwych - Dz 24:15 (por. z 1Kor 15:12-21, Łk 7:11-15, Jn 11:38-44)
jak ci co będą żyć w trakcie tej władzy:
i śmierci już nie będzie, ani żałości, ani krzyku (Ap 21:3-5)

Ps.

grzech -  tłumaczeniem hebr. chattáʼt lub gr. hamartía. W obu językach ich formy czasownikowe (hebr. chatáʼ; gr. hamartáno) oznaczają „chybić”, czyli nie trafić w cel, nie osiągnąć go, zmylić drogę, zbłądzić

 

Przypisy

* Pojawiła sie też oczywista kwestia wynikająca z tego: czy ludzie Bedą służyć Bogu z miłości - czy będą lojalni za nic (za darmo) (por Hi rozdział 1-2)

**Ponieważ to Szatan kwestionował słuszność władzy Boga, a pierwsi ludzie poszli za nim - stali mu sie niejako podlegli. Szatan sprawuje władze nad światem  1Jn 5:19, Jn12:9 ,wzbudza w ludziach przeciwne wymaganiom Boga pragnienia i żądze.
Sami ludzie również są sprawcami zła  - człowiek panuje nad człowiekiem ku jego szkodzie Koh 8:9.
Nie podlegając opiece Boga ludzkość musi sie liczyć z czasem i nieoczekiwanym zdarzeniem - Rdz 44:29; Koh 2:14, 15; 3:19

***szatan - tłum. przeciwnik

****władza królewska Jezusa

Choć Stwórca cały czas był królem -> to byli też królowie wyznaczani przez niego do panowania nad jego narodem: \"aby zasiadł na tronie władzy królewskiej Jahwe\" 1 Krn 28:5 , dalej\" Zasiadł na tronie Jahwe jako król\" 1Krn 29:23
Czy przez to że zasiadł i był królem - Jahwe przestał nim być? Nielogiczne założenie wystarczy zdawać sobie sprawę z tego, że Bóg jest królem wszystkiego -> \"Albowiem Jahwe jest wielkim Bogiem i wielkim Królem ponad wszystkich BOGÓW\" Ps 95:3
Warto zwrócić uwagę na władzę królewską Jezusa -> \"przejmuje, dziedziczy tron Dawida (np. Jer 13:13; 22:30) - dostał tron Dawida Łk 1:32, dziedziczy wiec prawa wynikające z przymierza z Dawidem. Dlatego dostaję \"ZIEMIE i narody w posiadanie\" Ps 2:9 co potwierdza
Dan 7:14: dano mu władzę - a służyły mu ludy, narody, języki.

 data dodania: 2010.06.14 02:12    data edycji: 2011.12.27 19:13
Zakaz kopiowania, rozpowszechniania części lub całości bez zgody redakcji Biblia.start24.eu.

Jeśli komentarz będzie sensowny na pewno go umieszczę i na niego odpowiem.
Sensowny = rzeczowy, odnoszący się do tematu, poparty argumentami i przede wszystkim WERSETAMI Biblijnymi.


Wszelkie prawa zastrzeżone © Biblia.start24.eu | mapa witryny
| login