Strona główna » tematy biblijne » Trójca » Jezus królem z ramienia Boga JHWH

do opracowania

11 i żeby wszelki język otwarcie uznał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga, Ojca.

 


BT 11:15

I siódmy anioł zatrąbił. A w niebie powstały donośne głosy mówiące: Nastało nad światem królowanie Pana naszego i Jego Pomazańca i będzie królować na wieki wieków!

 

‛królestwo Jego umiłowanego Syna’, o którym mowa w Kolosan 1:13.

 

Obj 19:6 por 11:17

w tym celu posługuje (Ps 103:19)

6 I usłyszałem jakby głos ogromnej rzeszy i jakby odgłos wielu wód, i jakby odgłos potężnych gromów. Powiedzieli: „Wysławiajcie Jah, ponieważ Jehowa, nasz Bóg, Wszechmocny, zaczął królować.

 


Wszelkie prawa zastrzeżone © Biblia.start24.eu