biblia - pismo święte - wiara

Trójca

czytano 8421 razy

"Dogmat Trójcy Świętej
253 Trójca jest jednością. Nie wyznajemy trzech bogów, ale jednego Boga w trzech Osobach: "Trójcę współistotną" 65 . Osoby Boskie nie dzielą między siebie jedynej Boskości, ale każda z nich jest całym Bogiem: "Ojciec jest tym samym, co Syn, Syn tym samym, co Ojciec, Duch Święty tym samym, co Ojciec i Syn, to znaczy jednym Bogiem co do natury" 66 . "Każda z trzech Osób jest tą rzeczywistością, to znaczy substancją, istotą lub naturą Bożą" 67 .
254 Osoby Boskie rzeczywiście różnią się między sobą. "Bóg jest jedyny, ale nie jakby samotny" (quasi solitarius) 68 . "Ojciec", "Syn", "Duch Święty" nie są tylko imionami oznaczającymi sposoby istnienia Boskiego Bytu, ponieważ te Osoby rzeczywiście różnią się między sobą: "Ojciec nie jest tym samym, kim jest Syn, Syn tym samym, kim Ojciec, ani Duch Święty tym samym, kim Ojciec czy Syn" 69 . Różnią się między sobą relacjami pochodzenia: "Ojciec jest Tym, który rodzi; Syn Tym, który jest rodzony; Duch Święty Tym, który pochodzi" 70 . Jedność Boska jest trynitarna."

Wiele z tych zapisów "nic nie znaczy" lub/i wieloznacznie można je rozumieć w kontekście Biblii.

Podstawowe twierdzenia:

1. "Trójca jest jednością"
Jednością też są chrześcijanie (w opracowaniach poniżej wersety). Chrześcijanie tworzą również jedno ciało  (w opracowaniach poniżej wersety). Jednak nie są wieloma osobami w jednej.

2. "Nie wyznajemy trzech bogów, ale jednego Boga w trzech Osobach: "Trójcę współistotną""
Brak jakichkolwiek bezpośrednich argumentów (wersetów Biblijnych) na jednego Boga w 3 osobach.
Nie istnieje termin "trójcy współistotnej" w Biblii.

3.  "Osoby Boskie nie dzielą między siebie jedynej Boskości, ale każda z nich jest całym Bogiem":
Brak jakichkolwiek bezpośrednich argumentów (wersetów Biblijnych)

4. "Ojciec jest tym samym, co Syn, Syn tym samym, co Ojciec, Duch Święty tym samym, co Ojciec i Syn, to znaczy jednym Bogiem co do natury"
Twierdzenie nie ma uzasadnienia : "to znaczy są jednym Bogiem".

  • Ani logicznego: trzy byty mające jedną naturę nie muszą być jedną osobą (jest wręcz przeciwnie w świecie jakim znamy).
  • Ani Biblijnego: brak wersetów.

5.    Jedność Boska jest trynitarna
Brak jakichkolwiek bezpośrednich argumentów (wersetów Biblijnych) na: tą "jedność trynitarną"

 

Co wynika z wersetów* podawanych przez zwolenników "Trójcy"

1. W Biblii nie występuje termin Trójca ani trójjedny (to terminy wymyślone przez człowieka)

2. W Biblii nie występuje definicja Trójcy (to definicja stworzona przez człowieka)

3. W Biblii nie ma ani jednego wersetu odnoszącego się bezpośrednio do Trójcy.
Żaden werset
nie wskazuje bezpośrednio na relacje opisane w tej definicji.
Podawane wersety zwolenników Trójcy , nie podają wersetów na udowodnienie zależności miedzy trzema Bytami (Bóg prawdziwy, Jezus, Duch Święty).

4. Na podstawie wersetów podanych przez zwolenników "Trójcy" nie można jednoznacznie stwierdzić istnienia bytu o jakim mówi definicja.

5. Wiele  wersetów BEZPOŚREDNIO wyklucza byt TRÓJCY oraz wnioski podawane z zwolenników Trójcy.

6. Można wykazać , że Jezus jest bogiem - ponieważ ten termin oznacza po prostu "potężny, silny", jak i również odnoszony jest do innych stworzeń ( w tym ludzi i aniołów, zgodnie ze znaczeniem tego słowa).

7.  Nie można wykazać, że Duch Święty jest Bogiem.

Przypisy

* Należy zdawać sobie sprawę, ze wiele wersetów jest tłumaczonych z godnie z wierzeniami tłumaczy. W gruncie rzeczy jest to logiczne - ponieważ każdy kto wie jak przebiega proces tłumaczenia, zdaje sobie sprawę, nie zawsze da się jednoznacznie określić w jaki sposób należy oddać dany zwrot, słowo lub zdanie Dlatego każdy szczery badacz Biblii musi wziąć pod uwagę kilka tłumaczeń oraz kontekst.
Biorąc pod uwagę słowa z 1 Tm 2:4: "Bóg pragnie by ludzie doszli do dokładnego poznania prawdy" - wierzę, iż w związku z tym każda szczera osoba ma taką możliwość. Wszystko zależy od naszej gotowości do bezstronnej oceny wersetów Biblijnych oraz odpowiedniego wysiłku włożonego w ich poznawanie: " byli szlachetniej usposobieni niż tamci w Tesalonice, bo przyjęli słowo z największą gotowością umysłu, każdego dnia starannie badając Pisma, czy tak się rzeczy mają" ( Dz 17:11)

ps. Natomiast naganne jest dodawanie do Biblii , słów które maja potwierdzić własne wierzenie  (np. trynitarna wstawka do niektórych przekładów w 1 Jana 5:7)data dodania: 2011.09.18 23:34    data edycji: 2024.04.05 23:19
Zakaz kopiowania, rozpowszechniania części lub całości bez zgody redakcji Biblia.start24.eu.
komentarzy: 1         Dodaj komentarz

2017-08-05 10:25 | Rafał

A jak skomentowałby Pan werset Mt 28:19?


Red: tutaj komentarz:  http://www.biblia.start24.eu/486-Mt-28-19-bk.htmlJeśli komentarz będzie sensowny na pewno go umieszczę i na niego odpowiem.
Sensowny = rzeczowy, odnoszący się do tematu, poparty argumentami i przede wszystkim WERSETAMI Biblijnymi.


Wszelkie prawa zastrzeżone © Biblia.start24.eu | mapa witryny
| login