biblia - pismo święte - wiara
Trójca

Kolosan 2:9, bo w nim zamieszkuje całe wypełnienie boskości cieleśnie

czytano 4964 razy

Kolosan 2:9

Tekst grecki (Textus receptus): οτι εν αυτω κατοικει παν το πληρωμα της θεοτητος σωματικως
BW: Gdyż w nim mieszka cieleśnie cała pełnia boskości
BT: W Nim bowiem mieszka cała Pełnia: Bóstwo, na sposób ciała,
BG: Gdyż w nim mieszka wszystka zupełność bóstwa cieleśnie.
GP: bo w nim zamieszkuje całe wypełnienie boskości cieleśnie

1. Tłumaczenie tekstu

W Chrystusie „mieszka cieleśnie cała pełnia boskości [forma słowa theòtes]". Również w tym wypadku niektóre przekłady mówią o „Bóstwie" lub „Bogu" (Bp, BT, BWP), co dla zwolenników nauki o Trójcy oznacza, że w Chrystusie osobiście przebywa Bóg. Tymczasem Słownik grecko-polski (t. II, s. 451) definiuje theòtes prawie identycznie jak theiòtes - „boskość, bóstwo, boska natura". Syryjska Peszitta i łacińska Wulgata tłumaczą je na „boskość" (por. Bw). A więc i tu są mocne podstawy do oddania theòtes słowem oznaczającym cechę, a nie osobę

 

2. Kontekst całej wypowiedzi Pawła (List)

Bóg uznał za dobre, żeby w nim zamieszkała cała pełnia" (Kol 1:19). W Chrystusie pozostaje więc cała pełnia, ponieważ tak „upodobało się Ojcu" (Bg), tak ‛zechciał Bóg' (BWP). A zatem mieszkającą w nim pełnię „boskości" Chrystus zawdzięcza decyzji podjętej przez Ojca.

To rodzi kolejny wniosek: Jeśli Chrystus byłby TYM Bogiem to nie logiczne byłoby by musiał uznawać, by w nim samym mieszkała ta "pełnia".

3. Kontekst Biblijny

Współuczestnikami Boskiej natury staną się również niektórzy ludzie: 2 P 1: 4 BT: " Przez nie zostały nam udzielone drogocenne i największe obietnice, abyście się przez nie stali uczestnikami Boskiej natury, gdy już wyrwaliście się z zepsucia /wywołanego/ żądzą na świecie."

Logiczny jest wniosek , że nie staną się oni TYM Bogiem.
A więc i Jezus mając boską naturę - nie jest TYM Bogiem (nie można logicznie wywnioskować z tego wersetu, że jest).

 

4. Kontekst główny

W rozdziale 2  Paweł pisze byśmy znali Chrystusa (wers2)  - bo w nim są skryte skarby mądrości (w3), które obronią nas przed mamiącymi argumentami (w3).

Potem mówi by chodzić w jedności z Chrystusem (w6) .
Strzec sie by nie zostać uprowadzonym przez świat, a nie Chrystusa (w8) - którym mieszka pełnia boskości. (w9)
Następnie Paweł pisze do Chrześcijan "posiadacie zatem pełnię" ("i jesteście w Nim wypełnieni" GP) (w10)
Podsumowuje, że dzięki więzi z Chrystusem zastoją wskrzeszeni - za sprawą wiary w działanie Boga (w 12).

Co wynika z tych słów:
Przebywając niezliczone wieki z niebiańskim Ojcem, Jezus najlepiej poznał Jego osobowość i wolę. Podczas swej ziemskiej służby uczył innych tego, co mu przekazał Bóg, a swymi czynami odzwierciedlał Jego przymioty. Właśnie dlatego mógł powiedzieć: „Kto mnie ujrzał, ujrzał też Ojca" (Jana 14:9). Wszelka mądrość i poznanie Boga są więc ‛skryte w Chrystusie', czyli się w nim mieszczą, dlatego najlepszym sposobem zdobywania wiedzy o Jehowie jest pilne uczenie się wszystkiego o Jezusie.

Paweł pisze o naśladowaniu Chrystusa, bo on odzwierciedlał boską naturę Stwórcy w działaniu człowieka (miłość, mądrość, sprawiedliwość).  Słowem:  to Chrystus, będąc na ziemi pokazał jak ludzi mają postępować i jak nawiązywać relacje z TYM prawdziwym, jedynym Bogiem.

Potwierdza to również : Kol 1:15 - Chrystus obrazem Boga

Podsumowując: Jesus jest odrębnym bytem uznanym (w jakimś /dowolnym omawianym/ aspekcie) przez Boga.

 data dodania: 2011.09.18 23:40    data edycji: 2011.12.26 13:09
Zakaz kopiowania, rozpowszechniania części lub całości bez zgody redakcji Biblia.start24.eu.

Jeśli komentarz będzie sensowny na pewno go umieszczę i na niego odpowiem.
Sensowny = rzeczowy, odnoszący się do tematu, poparty argumentami i przede wszystkim WERSETAMI Biblijnymi.


Wszelkie prawa zastrzeżone © Biblia.start24.eu | mapa witryny
| login