biblia - pismo święte - wiara
Trójca

Iz 35:4-5, On sam przychodzi, by zbawić was...

czytano 4797 razy

Iz 35 rozdział

wers 4:
Tekst oryginalny: אמרו לנמהרי לב חזקו אל תיראו הנה אלהיכם נקם יבוא גמול אלהים הוא יבוא וישעכם
Biblia Hebraica Stuttgartensia: אִמְרוּ לְנִמְהֲרֵי-לֵב חִזְקוּ אַל-תִּירָאוּ הִנֵּה אֱלֹהֵיכֶם נָקָם יָבוֹא גְּמוּל אֱלֹהִים הוּא יָבוֹא וְיֹשַׁעֲכֶם׃
BW:  Mówcie do zaniepokojonych w sercu: Bądźcie mocni, nie bójcie się! Oto wasz Bóg! Nadchodzi pomsta, odpłata Boża! Sam On przychodzi i wybawi was!
BT:  Powiedzcie małodusznym: Odwagi! Nie bójcie się! Oto wasz Bóg, oto - pomsta; przychodzi Boża odpłata; On sam przychodzi, by zbawić was.
BG:  Mówcie do zatrwożonych w sercu: Zmocnijcie się, nie bójcie się; oto Bóg wasz z pomstą przyjdzie; z nagrodą Bóg sam przyjdzie, i zbawi was.

wers 5:
Tekst oryginalny: אז תפקחנה עיני עורים ואזני חרשים תפתחנה
Biblia Hebraica Stuttgartensia: אָז תִּפָּקַחְנָה עֵינֵי עִוְרִים וְאָזְנֵי חֵרְשִׁים תִּפָּתַחְנָה׃
BW:  Wtedy otworzą się oczy ślepych, otworzą się też uszy głuchych.
BT: Wtedy przejrzą oczy niewidomych i uszy głuchych się otworzą.
BG: Tedy się otworzą oczy ślepych, a uszy głuchych tworzone będą.

O Kim jest mowa w wersecie ?
dalej, wers 10: "i dokupieni przez Jahwe powrócą" BT

Co nie znaczy, że Bóg musiał bezpośrednio SAM przyjść. Przeczą temu:


1. Kontekst

Jak sie spełniło to proroctwo pierwotnie? Czy Bóg bezpośrednio zaingerował - czy też posłużył sie kimś do realizacji swojego wybawienia?

Kiedy długie wygnanie dobiega końca, przychodzi pora działania. Perski król Cyrus, którym Jehowa posłużył się do wywarcia pomsty na Babilonie, nakazuje przywrócić w Jerozolimie wielbienie Jehowy (2 Kronik 36:22, 23). Żydzi uwolnieni z Babilonu będą mieć powody do prawdziwej radości, gdyż po powrocie do Jerozolimy czeka ich wspaniała przyszłość. Izajasz prorokuje: „W owym czasie otworzą się oczy ślepych, zostaną też otworzone uszy głuchych. Wówczas kulawy będzie się wspinał niczym jeleń, a język niemowy krzyknie wesoło" (Izajasza 35:5, 6a).

Jehowa najwyraźniej ma na myśli duchowy stan swego ludu. Za wcześniejsze odstępstwo ukarał go 70-letnim wygnaniem. Ale nie odebrał mu zdolności widzenia, słyszenia, chodzenia czy mowy. A zatem odrodzenie narodu izraelskiego nie wymaga uleczenia go pod względem fizycznym. Jehowa przywraca jego członkom to, co utracili: zdrowie duchowe.

Zarówno w tym wersecie jak i następnych jest mowa o Sprawcy tego zbawienia.
Oczywistym też jest, że Jezus przychodzi w imieniu tego samego Boga - Boga Izraela - Jehowy: Jana 5:43 "Ja przyszedłem w imieniu mego Ojca, lecz mnie nie przyjmujecie; gdyby ktoś przybył we własnym imieniu, przyjęlibyście go. "

Jeśli powiedział Jezus, że wszystko otrzymał od Ojca - to dzięki KOMU otworzyły sie te oczy i uszy?

Dzięki komu działy sie inne cuda dokonywane przez ludzi (np. proroków) - dzięki tym ludziom czy Bogu który udzielał im mocy?

Wszystkie te wnioski potwierdza również:


2. Sposób przedstawiania informacji.

Pomijanie w Biblii WYKONAWCY ZLECENIA jest czymś powszechnie stosowanym:

  • Kapłani kupują w imieniu Judasza pole (dlatego Łk pisze "że nabył ziemię" Dz 1:8, natomisat tak naprawdę dokonali tego kapłani: Mt 26:6-7
  • Mojżesz rozmawiał z Bogiem Wyj 33;11 -> Rozmowa Mojżesza z przedstawicielem Boga (Dz 7:38)
  • Mojżesz rozmawiając z przedstawicielem Boga (aniołem Wj3:2) -> uznawał, ze rozmawia z samym Bogiem (Wj 4:10)
  • Manoach utożsamia wizytę anioła JHWH Sdz 13:2-18 - > z wizytą Boga JHWH -Sdz 13:22

A więc takie występowanie pośredników w czyimś imieniu nie jest w Biblii niczym niezwykłym


Wnioski:
Wersety z Iz 35 wyraźnie mówią o rzeczywistym sprawcy tych wszystkich działań- a jest nim Jehowa Bóg, ten, który posłał MESJASZA.

 data dodania: 2011.09.18 23:50    data edycji: 2011.12.20 01:39
Zakaz kopiowania, rozpowszechniania części lub całości bez zgody redakcji Biblia.start24.eu.

Jeśli komentarz będzie sensowny na pewno go umieszczę i na niego odpowiem.
Sensowny = rzeczowy, odnoszący się do tematu, poparty argumentami i przede wszystkim WERSETAMI Biblijnymi.


Wszelkie prawa zastrzeżone © Biblia.start24.eu | mapa witryny
| login