biblia - pismo święte - wiara
Trójca

Dz 3:6-9, W imię Jezusa Chrystusa Nazarejczyka...

czytano 4679 razy

 

Dz 3:6-9 BT

6: Nie mam srebra ani złota - powiedział Piotr - ale co mam, to ci daję: W imię Jezusa Chrystusa Nazarejczyka, chodź!
8: Zerwał się i stanął na nogach, i chodził, i wszedł z nimi do świątyni, chodząc, skacząc i wielbiąc Boga.

Kontekst.
Piotr i Jan idą do świątyni ŻYDOWSKIEJ (3:1). Był to więc prawdopodobnie albo Żyd albo prozelita.
Wielbił Boga  Izraela, Jehowę  - bo takiego tylko znał.

Potwierdza potem to Piotr wyraźnie mówiąc:

  • Bóg Abrahama, Izaaka (3:13) - czyli Jehowa
  • TEN Bóg (Abrahama) wsławił /uwielbił Sługę/Syna Swego (nie siebie samego)
  • TEN Bóg -> posłał Jezusa, Mesjasza (3:20) (tak jak zapowiedział TEN Bóg 3:21)
  • posłał Sługę Jezusa (3:26), aby błogosławił im/nam (nie sam zszedł , tylko posłał kogoś)

Wyraźnie jest wskazane, że Bóg jest rzeczywistym sprawcą.
Potwierdzają to też inne fragmenty Biblii:

  • Żydzi przypisywali tę moc Bogu Łk 9:43
  • Jezus przypisywał tę moc Bogu: Syn czyni wszystko z inicjatywy Ojca Jn 5:19, Ojciec dokonuje tych dzieł (J 14:10)
  • również Paweł nie pozostawił wątpliwości kto dał tę moc Jezusowi -> Bóg (1 Kor 15:25-27)

Bezsprzecznie taką logikę wypowiedzi i wnioskowanie podkreślają wersety z Dz 4:49: "A teraz spójrz, Panie, na ich groźby i daj sługom Twoim głosić słowo Twoje z całą odwagą, gdy Ty wyciągać będziesz swą rękę, aby uzdrawiać i dokonywać znaków i cudów przez imię świętego Sługi Twego, Jezusa."

Z tych słów wynika, że:

  • jest zarówno Pan - jak i sługa którego posłał
  • że cuda będą dokonywane przez imię tego Sługi - jednak sprawcą jest Pan (Ty wyciągać będziesz rękę, aby dokonywać znaków)

Kto jest więc rzeczywistym sprawcą tych cudów - > Pan o którym mowa. Zostaje zatem dowiedzieć sie tylko kto jest tym Panem.

O kim jest wiec mowa?
W wersetach od 24-25: Wysłuchawszy tego podnieśli jednomyślnie głos do Boga i mówili: Wszechwładny Stwórco nieba i ziemi, i morza, i wszystkiego, co w nich istnieje, Tyś przez Ducha Świętego powiedział ustami sługi Twego Dawida: Dlaczego burzą się narody i ludy knują rzeczy próżne?

Kto jest tym Wszechwładnym Stwórcą? Wyraźnie przywołane tu są słowa z Psalmu 2:2 (cytuję z BT wyd. II - bo tam nie usunięto Imienia Boga): " Królowie ziemi powstają i władcy spiskują wraz z nimi przeciw Jahwe i przeciw Jego Pamazańcowi"

Osoby cytujące te słowa byli z narodu Żydowskiego - dokładnie wiedzieli kim jest Jehowa, oraz o tym, że on pośle /posłał swojego "pomazańca"

Zarówno w tym wersecie jak i w Dz 4 jest mowa o dwóch osobach: tym który posyła i posyłanym, Panu i Słudze, Jahwe i jego pomazańcu.

Logika.

W żadnym wypadku konstrukcja wypowiedzi nie świadczy o tym (jako jedyne słuszne logicznie), że uzdrowienie w imię osoba1, a  następnie dziękowanie osobie nr 2 (sprawcy) znaczy iż osoba nr 1 jest osobą nr2.

Jak wykazem też powyżej (kontekst) rzeczywistym sprawcą wszystkich działań jest Bóg Jehowa.

 data dodania: 2011.09.19 00:00    data edycji: 2011.12.20 01:56
Zakaz kopiowania, rozpowszechniania części lub całości bez zgody redakcji Biblia.start24.eu.

Jeśli komentarz będzie sensowny na pewno go umieszczę i na niego odpowiem.
Sensowny = rzeczowy, odnoszący się do tematu, poparty argumentami i przede wszystkim WERSETAMI Biblijnymi.


Wszelkie prawa zastrzeżone © Biblia.start24.eu | mapa witryny
| login