biblia - pismo święte - wiara
Trójca

Trójca - materiał do opracowania

czytano 3875 razy


do opracowania

1. Napełniony "duchem świętym" Dz 11:24
2 "modlić się W duchu świętym" Jak 20
3. "KIEROWANI duchem świętym mówili" 2P 1:21
4. Pełen ducha św ujrzał: chwałę Boga i Jezusa - Dz 7:55
5. Jest wielu Bogów i wielu Panów (1 kor 8:4-6), ale dla nas "Bóg jest jeden - BÓG Ojciec" (ojciec w odróżnieniu do słowa syn) por. Pwt 6:4
6. Jezus uczył do kogo się modlić ? Mt 6:9, Mt 26:39
7. Jezus pierworodnym Kol 1:15-16 -> Por z Ap 3:14
8. Jezus objawienie otrzymał od Boga - na temat przyszłych wydarzeń Ap 1:1
9. Jezus - mniejsza wiedza od Boga (pomimo, że przy chrzcie otrzymał ducha św) - Marka 13:32
10. Ojciec większy niż ja - Jana 14:28
11. Głową chrystusa Bóg 1 Kor 11:3
12. Jedyny prawdziwy Bóg oraz posłany przez niego Jezus J 17:3
13. Bóg i Ojciec Jezusa 1P 1:3 -> J 20:17
etc.


Przed rozpatrywaniem tej kwestii warto poznać dokładnie terminy oraz zależności między nimi oraz sposoby użycia w Biblii: ojciec, syn, pierworodny, duch, bóg, trójca (nie występuje w Biblii, wiec trzeba szukać wyjaśnienia tego terminu u osoby, która go utworzyła i porównać z Biblią), święty (np. duch - tchnienie, wiatr, oddech; święty - oddzielony)

dodatkowo:

PIERWORODNY
"pierworodny wszelkiego stworzenia" to Chrystus Kol 1:15 (proszę sprawdzić jak termin pierworodny jest używany w odniesieniu do innych osób, oraz porównać z Ap. 3:14 


CZŁOWIEK  Jezus
Na ziemi był człowiekiem -> dlatego ta ofiara miała sens. Jaki by miała gdyby bóg sam siebie ofiarował? (Rzymian 5:12-19)
Cierpiał człowiek, dlatego te słowa mają sens: Herbr 4:14 oraz 5:7-9
Jak poszedł do nieba ma inna naturę -> dokładnie tłumaczy to paweł: "jest ciało duchowe (w niebie) i ciało ziemskie (na ziemi)" - nawiasy moje z kontekstu wynikają 1 Kor 15:44

OJCIEC i SYN
Proszę sprawdzić termin "ojciec" i "syn" - kiedy i w jakim znaczeniu - w jakim języku - jest to jedna osoba ? (w żadnym)
Dlatego dalszy kontekst też jest logiczny -> J 14:31: czynie jak mi Ojciec nakazał" i 14:24: "nie jest moja, ale tego, który mnie posłał, Ojca"
Mój Ojciec ma samochód - on nie jest mój - ale jego - choć wysłał mnie z jakimś zadaniem :)
Bardzo czytelnie i jasno jest to napisane.

Jan 16, 7-15
wersety 7 do 9 - Jezus mówi że przyśle pocieszyciela (jak powiem że przyśle do Pani mojego brata lub kolege to będzie znaczyło zę jesteśmy jedną osobą?)
werset 10 - Jezus idzie DO Ojca
wersety 13-14 - pocieszyciel w czymś pomoże , np. Gal 5:22-24
werset 15 - Wszystko co ma mój ojciec też jest moja - ale ojciec i ja to dwie rożne osoby - przykład. por z 1Kor 15: 27: "Kiedy się mówi, ze wszystko jest (chrystusowi) poddane, znaczy to, że z wyjątkiem Tego, który mu wszystko poddał" i jeszcze 1Kor 15:28

HTML cli
DzApost. 13,2-4;15,27;20,28
13 wersety 2-4 - "PISMO MÓWI" Rz 4:3
15:27 - skoro byli NAPEŁNIENI i kierowani duchem świętym (por 2 p 1:21 w omawianym kontekście)
20:28: jw.

 

1Koryntian 3,16;6,19-20
3:16 - czy byli fizycznie świątynią boga czy w znaczeniu symbolicznym? czy mieli w sobie osobe?
6:19-20 - jakie wnioski z tego wersetu?

 

2List do Koryntian 6,16
Świetny werset żeby wykazać na czym polegało "bycie świątynią boga" (co nie wnosi nic do tematu trójcy) -> prosze przeczytać dalej od 6:16 do 7:1 - Bóg w cytowanym proroctwie mówi co trzeba robić by móc mu służyć i być uznanym "za świątynię" ; Paweł pisze , iż musza się oczyścić ze złego postępowania i fałszywych nauk.

 


 data dodania: 2010.06.07 01:44    data edycji: 2011.09.19 00:35
Zakaz kopiowania, rozpowszechniania części lub całości bez zgody redakcji Biblia.start24.eu.

Jeśli komentarz będzie sensowny na pewno go umieszczę i na niego odpowiem.
Sensowny = rzeczowy, odnoszący się do tematu, poparty argumentami i przede wszystkim WERSETAMI Biblijnymi.


Wszelkie prawa zastrzeżone © Biblia.start24.eu | mapa witryny
| login