biblia - pismo święte - wiara
Trójca

Jana 14:9 - Pokaż nam Ojca...

czytano 4615 razy

Twierdzenie: "Kto mnie zobaczył, zobaczył także i Ojca. Dlaczego więc mówisz: „Pokaż nam Ojca?" Czy nie wierzysz, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie" J 14,9-10. - Wzajemne, pełne przenikanie się i zawieranie się w sobie. Jezus twierdzi: „Kto mnie zobaczył, zobaczył także i Ojca" nie twierdzi zaś „Kto mnie zobaczył, zobaczył część Ojca".
Justyn Męczennik (zm. 165) świadomy zagrożeń ze stronny fałszywych nauk i poglądów, że Jezus nie jest Bogiem połowę swojego dzieła „Dialog z Żydem Tryfonem" poświęca wykazaniu na podstawie ST, że Jezus jest Bogiem ze ST. np.: „Ojciec wszechrzeczy ma Syna, który jest Słowem, Pierworodnym Synem Bożym i Bogiem" ("Apologia" I:63,15).

 

Logiczne wnioski:

Fizyczne zobaczenie Syna nie jest fizycznym zobaczeniem Ojca.
Podstawa Biblijna: 1 Jana 4:12: "Boga nikt nigdy nie widział".

Jezus nie miał więc na myśli fizycznego zobaczenia Boga Jahwe.
O czym więc mowa?

By nie było wątpliwości weźmy pod uwagę kontekst, ewangelia wg Jana 14 rozdział:

 • 1 - Jeśli wierzą w Boga -> to niech też wierzą w Jezusa
 • 2 - w domu Ojca Jezusa jest wiele mieszkań -> Jezus idzie je przygotować
 • 6- Do Ojca można iść tylko przez Jezusa. 
 • 7- Gdyby poznali Jezusa -> znaliby i Ojca -> Teraz Go już znają i go zobaczyli.
 • 8 - Filip prosi by pokazać Ojca 
 • 9: "Odpowiedział mu Jezus: Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze Mnie nie poznałeś? Kto Mnie zobaczył, zobaczył także i Ojca. Dlaczego więc mówisz: Pokaż nam Ojca?
 • 10: "Czy nie wierzysz, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie? Słów tych, które wam mówię, nie wypowiadam od siebie. Ojciec, który trwa we Mnie, On sam dokonuje tych dzieł."


Jezus był tak samo w Ojcu -> jak jego uczniowie w Nim (i On w nich) : "W owym dniu poznacie, że Ja jestem w Ojcu moim, a wy we Mnie i Ja w was."  (14:20)

A owo bycie w Jezusie to miłość do niego i zachowanie jego przykazań: "Kto ma przykazania moje i zachowuje je, ten Mnie miłuje. Kto zaś Mnie miłuje, ten będzie umiłowany przez Ojca mego, a również Ja będę go miłował i objawię mu siebie." (14:21) (por. bycie w Ojcu -> ze względu na dzieła jakich dokonywał Jezus: 14:11)

Jezus wyraźnie zwraca uwagę, że zobaczenie Ojca jest związane z rozpoznaniem , iż dzieła jakich Jezus dokonuje  - są w gruncie odbiciem postępowania Boga Jehowy. Obserwując postępowanie Jezusa - możemy zatem "zobaczyć" i uczyć sie jaki jest sam Bóg.

 • J 8:28 NW: Dlatego Jezus im rzekł: „Kiedy już uniesiecie wgórę Syna Człowieczego, wtedy poznacie, że to ja jestem iże nic nie czynię zwłasnej inicjatywy, ale wszystko mówię tak, jak mnie nauczył Ojciec.
 • J 12:50NW: Wiem też, że jego przykazanie oznacza życie wieczne. Dlatego wszystko, co mówię, mówię tak, jak mi powiedział Ojciec.
 • J 17:7- NW: Teraz poznali, że wszystko, co mi dałeś, jest od ciebie; ponieważ wypowiedzi, które ty mi dałeś, ja dałem im, aoni je przyjęli inaprawdę poznali, że wyszedłem jako twój przedstawiciel, iuwierzyli, żeś ty mnie posłał.

Potwierdzenie z kontekstu całej Biblii:

 • Rdz 33:10 : Lecz Jakub rzekł: „Ależ nie. Jeśli tylko znalazłem łaskę wtwoich oczach, weź ten dar zmojej ręki, bo zgodnie zjego celem ujrzałem twoje oblicze, jak gdybym ujrzał oblicze Boga, gdyż miło mnie przyjąłeś" (por z Rdz 32:91-2)
 • Hiob zobaczył Boga przez mądrość z jaką Ten do niego przemówił (Hi 38:1; 42:5)

Podsumowanie:
Jezus nie mówi o literalnym pokazaniu Boga co potwierdza szereg wersów Biblijnych - mówi w sensie przenośnym.
Jezus ucząc sie od Boga i postępując zgodnie z tą nauką, odzwierciedlając przymioty Boga (miłosierdzie, sprawiedliwość, etc) - pokazał jaki jest Bóg.

 • Jana 1:18 NW: Żaden człowiek nigdy nie widział Boga; jednorodzony bóg, który zajmuje miejsce u piersi Ojca, ten dał co do niego wyjaśnienie.

Jednośc Jezusa i Ojca jest taka sama jak jedność Jezusa i jego uczniów.
Wersety te w żaden sposób nie odnoszą sie do teorii Trójcy.

 

PS.
Aargumentacja poza biblijna - Justyn Męczennik - nie podlega dyskusji, ponieważ dyskutujemy o tym co MÓWI BIBLIA a nie jacyś ludzie.

 data dodania: 2011.10.16 12:59    data edycji: 2014.10.15 11:13
Zakaz kopiowania, rozpowszechniania części lub całości bez zgody redakcji Biblia.start24.eu.
komentarzy: 1         Dodaj komentarz

2014-10-15 9:13 | AS

pomyłka: nie 1Jana 1:12 tylko 1 Jana 4:12

autor: dziekuję, literówka, już poprawione :)Jeśli komentarz będzie sensowny na pewno go umieszczę i na niego odpowiem.
Sensowny = rzeczowy, odnoszący się do tematu, poparty argumentami i przede wszystkim WERSETAMI Biblijnymi.


Wszelkie prawa zastrzeżone © Biblia.start24.eu | mapa witryny
| login