Strona główna » tematy biblijne » Trójca » Jana 14:9 - Pokaż nam Ojca...

Twierdzenie: "Kto mnie zobaczył, zobaczył także i Ojca. Dlaczego więc mówisz: „Pokaż nam Ojca?" Czy nie wierzysz, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie" J 14,9-10. - Wzajemne, pełne przenikanie się i zawieranie się w sobie. Jezus twierdzi: „Kto mnie zobaczył, zobaczył także i Ojca" nie twierdzi zaś „Kto mnie zobaczył, zobaczył część Ojca".
Justyn Męczennik (zm. 165) świadomy zagrożeń ze stronny fałszywych nauk i poglądów, że Jezus nie jest Bogiem połowę swojego dzieła „Dialog z Żydem Tryfonem" poświęca wykazaniu na podstawie ST, że Jezus jest Bogiem ze ST. np.: „Ojciec wszechrzeczy ma Syna, który jest Słowem, Pierworodnym Synem Bożym i Bogiem" ("Apologia" I:63,15).

 

Logiczne wnioski:

Fizyczne zobaczenie Syna nie jest fizycznym zobaczeniem Ojca.
Podstawa Biblijna: 1 Jana 4:12: "Boga nikt nigdy nie widział".

Jezus nie miał więc na myśli fizycznego zobaczenia Boga Jahwe.
O czym więc mowa?

By nie było wątpliwości weźmy pod uwagę kontekst, ewangelia wg Jana 14 rozdział:


Jezus był tak samo w Ojcu -> jak jego uczniowie w Nim (i On w nich) : "W owym dniu poznacie, że Ja jestem w Ojcu moim, a wy we Mnie i Ja w was."  (14:20)

A owo bycie w Jezusie to miłość do niego i zachowanie jego przykazań: "Kto ma przykazania moje i zachowuje je, ten Mnie miłuje. Kto zaś Mnie miłuje, ten będzie umiłowany przez Ojca mego, a również Ja będę go miłował i objawię mu siebie." (14:21) (por. bycie w Ojcu -> ze względu na dzieła jakich dokonywał Jezus: 14:11)

Jezus wyraźnie zwraca uwagę, że zobaczenie Ojca jest związane z rozpoznaniem , iż dzieła jakich Jezus dokonuje  - są w gruncie odbiciem postępowania Boga Jehowy. Obserwując postępowanie Jezusa - możemy zatem "zobaczyć" i uczyć sie jaki jest sam Bóg.

Potwierdzenie z kontekstu całej Biblii:

Podsumowanie:
Jezus nie mówi o literalnym pokazaniu Boga co potwierdza szereg wersów Biblijnych - mówi w sensie przenośnym.
Jezus ucząc sie od Boga i postępując zgodnie z tą nauką, odzwierciedlając przymioty Boga (miłosierdzie, sprawiedliwość, etc) - pokazał jaki jest Bóg.

Jednośc Jezusa i Ojca jest taka sama jak jedność Jezusa i jego uczniów.
Wersety te w żaden sposób nie odnoszą sie do teorii Trójcy.

 

PS.
Aargumentacja poza biblijna - Justyn Męczennik - nie podlega dyskusji, ponieważ dyskutujemy o tym co MÓWI BIBLIA a nie jacyś ludzie.

 


Wszelkie prawa zastrzeżone © Biblia.start24.eu