biblia - pismo święte - wiara
Trójca

Ef 5:14: A zajaśnieje ci Chrystus...

czytano 7970 razy

Ef 5:14

Tekst grecki (Textus receptus): διο λεγει εγειραι ο καθευδων και αναστα εκ των νεκρων και επιφαυσει σοι ο χριστος
BW:  Wszystko bowiem, co się ujawnia, jest światłem. Dlatego powiedziano: Obudź się, który śpisz, I powstań z martwych, A zajaśnieje ci Chrystus.
BT: Dlatego się mówi: Zbudź się, o śpiący, i powstań z martwych, a zajaśnieje ci Chrystus.
GD: Dlatego mówi Pismo: Ocuć się, który śpisz i powstań od umarłych, a oświeci cię Chrystus.
GP: wszystko bowiem - czyniące się widocznym (możliwe: czynione widocznym) światłem jest. Dlatego mówi: Budź się śpiący, i wstań z martwych, i zabłyśnie Ci Pomazaniec".

Werset nic nie mówi o trójcy , ani o powiązaniach w niej.

O czym jest mowa w wersecie wynika z kontekstu:

BT, 5:2-14
i postępujcie drogą miłości, bo i Chrystus was umiłował i samego siebie wydał za nas w ofierze i dani na wdzięczną wonność Bogu. O nierządzie zaś i wszelkiej nieczystości albo chciwości niechaj nawet mowy nie będzie wśród was, jak przystoi świętym, ani o tym, co haniebne, ani o niedorzecznym gadaniu lub nieprzyzwoitych żartach, bo to wszystko jest niestosowne. Raczej winno być wdzięczne usposobienie. O tym bowiem bądźcie przekonani, że żaden rozpustnik ani nieczysty, ani chciwiec - to jest bałwochwalca - nie ma dziedzictwa w królestwie Chrystusa i Boga. Niechaj was nikt nie zwodzi próżnymi słowami, bo przez te [grzechy] nadchodzi gniew Boży na buntowników. Nie miejcie więc z nimi nic wspólnego! Niegdyś bowiem byliście ciemnością, lecz teraz jesteście światłością w Panu: postępujcie jak dzieci światłości! Owocem bowiem światłości jest wszelka prawość i sprawiedliwość, i prawda. Badajcie, co jest miłe Panu. I nie miejcie udziału w bezowocnych czynach ciemności, a raczej piętnując, nawracajcie [tamtych]! O tym bowiem, co u nich się dzieje po kryjomu, wstyd nawet mówić. Natomiast wszystkie te rzeczy piętnowane stają się jawne dzięki światłu, bo wszystko, co staje się jawne, jest światłem. Dlatego się mówi: Zbudź się, o śpiący, i powstań z martwych, a zajaśnieje ci Chrystus.

5:2-7 - opis uczynków jakich należy sie wystrzegać
5:8-9
- "niegdyś byliście ciemnością" - co w kontekście powyższych wersetów wskazuje, ze dopuszczali się tych złych uczynków
- "są światłością w Panu" - wydając owoce światłości (prawe uczynki)

5:9 -"owocem światłości" są prawe uczynki
5:11
 - "uczynki ciemności" (opisane wers 2-7) - należy sie ich wystrzegać
- "piętnując' te uczynki - nawracać
5:13:
- "piętnowane" uczynki stają sie widoczne -> dzięki światłu

5:14:
- zbudzenie się , powstanie z martwych ->zajaśnienie Chrystusa

Wyraźnie więc mowa o tym , że Chrystus jaśnieje tym - którzy wydają prawe uczynki. "Jaśnienie " Chrystusa nie jest czynności wykonywaną  w sensie dosłownym nad tymi , którzy porzucają złe uczynki. Oni doświadczają tego "postępując jak dzieci światłości". Potwierdza to Apostoł Jan: 

J 8:12. NW: A Jezus znowu rzekł do nich, mówiąc: „Ja jestem światłem świata. Kto idzie za mną, ten na pewno nie będzie chodził w ciemności, lecz posiądzie światło życia"

Podkreślić warto również, że "zbudzenie się" czy "powstanie z martwych" - nie następuje w sensie dosłownym (w omawianym kontekście). Kontekst wskazuje, że tymi śpiącymi lub martwymi są Ci, którzy nie postępują zgodnie ze światłością (wers8: niegdyś byli ciemnością). Potwierdzają to inne wersety biblijne, np.:

  • 1 Ts 5:6: A zatem już nie śpijmy jak pozostali, ale czuwajmy izachowujmy trzeźwość umysłu
  • Ef 2:5: ożywił nas wespół z Chrystusem, i to wtedy, gdy byliśmy martwi w wykroczeniach - zostaliście wybawieni dzięki niezasłużonej życzliwości

 data dodania: 2011.09.19 00:05    data edycji: 2011.12.26 13:03
Zakaz kopiowania, rozpowszechniania części lub całości bez zgody redakcji Biblia.start24.eu.

Jeśli komentarz będzie sensowny na pewno go umieszczę i na niego odpowiem.
Sensowny = rzeczowy, odnoszący się do tematu, poparty argumentami i przede wszystkim WERSETAMI Biblijnymi.


Wszelkie prawa zastrzeżone © Biblia.start24.eu | mapa witryny
| login