biblia - pismo święte - wiara
Trójca

Cześć synowi - Jana 5:23 /notatki

czytano 4504 razy

"aby wszyscy oddali cześć synowi , tak jak oddają cześć ojcu" BT
 
1. Cały kontekst wyraźnie wskazuje, ze wszelką władzę (27) oraz to co umie (19) Jezus otrzymał od OJCA.

2. Bóg nie odda swej chwały nikomu Iz 42:8: "Ja, któremu na imię JAHWE, chwały mojej nie odstąpię innemu" - dlatego Jezus prosi by to Ojciec otoczył go chwałą (Jn 17:5), ponieważ "nie odbiera chwały od ludzi" (J5:41)

3. Cześć* "boska" należy sie TYLKO Bogu Jezusa (1P 1:3), co sam potwierdził Jezus w Mt 4:10: "Panu, Bogu swemu będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz".
Jak widać też z kontekstu (Mt 4:1-10) to pomysł szatana by oddawać cześć komu innemu niż tylko PRAWDZIWEMU BOGU (J 17:3)

O jaką więc cześć chodzi?

Słowo tłumaczone tutaj na cześć - (jak podaje: Wielki słownik Grecko-Polski  ) - jest używane też w odniesieniu do:
- oddawanie czci ojcu i matce (Mt 15:4-6; 19:19; Mk 7:10; 110:19; Łka 18:20; Ef 6,2)
- okazywaniu czci wdowom (1Tn 5:3)
- cześć królowi (1P 2:17b)
- cześć ludziom (Dz 28:10,; 1P 2:17a; )

Wniosek:
nie jest to mowa o oddawaniu boskiej czci lecz o szacunku, dlatego cześć przekładów polskich oddaje ten werset następująco:
"aby wszyscy szanowali syna tak jak szanują Ojca" (Grecko Polski Nowy Testament wydanie interlinearne z kodami gramatycznymi )

Więcej :
Oddawanie czci - pisma greckie

 



data dodania: 2010.07.11 01:37    data edycji: 2011.12.20 00:19
Zakaz kopiowania, rozpowszechniania części lub całości bez zgody redakcji Biblia.start24.eu.

Jeśli komentarz będzie sensowny na pewno go umieszczę i na niego odpowiem.
Sensowny = rzeczowy, odnoszący się do tematu, poparty argumentami i przede wszystkim WERSETAMI Biblijnymi.


Wszelkie prawa zastrzeżone © Biblia.start24.eu | mapa witryny
| login