biblia - pismo święte - wiara
Trójca

Tron Jezusa, Tron Boga - Hebr 1:8

czytano 6594 razy

 • Do Syna zaś: Tron Twój, Boże na wieki wieków, berło sprawiedliwości berłem królestwa Twego. BT
 • Ale do Syna mówi: Stolica twoja, o Boże! na wieki wieków; laska sprawiedliwości jest laska królestwa twego. BG

Kto mówi do SYNA? - Bóg (Hebr 1:1)
Trudno by mówił sam do siebie, Bóg (stwórca, prawdziwy bóg, wszechmocny) mówi DO SYNA

Hebr 1:2:  którego ustanowił dziedzicem
po co miałby ustanawiać go dziedzicem, skoro byłby tym Bogiem ?

Hebr 1:3
SYN odblaskiem chwały, odbiciem istoty BOGA (Stwórcy)

Hebr 1:4
Wyższy od aniołów
po co o tym mówić skoro byłby SAMYM BOGIEM?
Bo też jest aniołem ? wówczas ma to sens i werset 5 potwierdza: "którego bowiem z aniołów powiedział kiedykolwiek: Ty jesteś moim Synem"
A więc do którego anioła? Do Jezusa.

Hebr 1:6
Pierworodnego na świat

Hebr 1:9
namaszczony przez Boga (taki kontekst może wskazywać na prawidłowe tłumaczenie wymienione w przypisie nr2 )


I wracając do 1:8:
"Tron Twój, Boże na wieki wieków, berło sprawiedliwości berłem królestwa Twego." (patrz też przypis 3)
Termin Bóg już omówiliśmy. Nazwanie Chrystusa Bogiem nie jest więc czymś niezwykłym.Przypisy:

 1. Natomiast w kontekście 1 Kor 15: 24-28, gdzie mowa o władzy Boga i Chrystusa - dowiadujemy się, że ostateczną władzę będzie sprawował Bóg. Termin "wieczna" odnoszący sie do władzy Chrystusa jest zapewne używany w takim samym kontekście jak sabat wieczny, czy kapłaństwo (zob: http://www.biblia.start24.eu./206-Wieczny---na-zawsze.html )
 2. Tłumaczenie. Niektóre przekłady oddają sens tego wersetu inaczej:
  Natomiast w odniesieniu do Syna: „Bóg jest twoim tronem na wieki wieków, a berło twego królestwa jest berłem prostolinijności. NW
  Co by było zgodne z informacją, ze pomazaniec zasiada na tronie Jahwe : "aby zasiadł na tronie władzy królewskiej Jahwe" 1 Krn 28:5 , dalej: "Zasiadł na tronie Jahwe jako król" 1Krn 29:23 (dodatkowo zobacz: http://www.biblia.start24.eu./208-Na-tronie-Boga.html )
 3. Możliwe inne tłumaczenia z Septuaginty: 
  • Bóg jest Twoim tronem
  • Tron Twój to Bóg.

 data dodania: 2010.07.31 03:35    data edycji: 2011.12.20 00:15
Zakaz kopiowania, rozpowszechniania części lub całości bez zgody redakcji Biblia.start24.eu.

Jeśli komentarz będzie sensowny na pewno go umieszczę i na niego odpowiem.
Sensowny = rzeczowy, odnoszący się do tematu, poparty argumentami i przede wszystkim WERSETAMI Biblijnymi.


Wszelkie prawa zastrzeżone © Biblia.start24.eu | mapa witryny
| login