biblia - pismo święte - wiara
Trójca

Rz 9:5 - Bóg ponad wszystkim

czytano 4477 razy

W BT czytamy: „Do nich należą praojcowie, z nich również jest Chrystus według ciała, który jest ponad wszystkim, Bóg błogosławiony na wieki. Amen” (podobnie Bw, Romaniuk, Kowalski).

Chrystus jest ponad wszystkim - ale nie ponad Bogiem: "Kiedy się mówi, że wszystko jest poddane (chrystusowi), znaczy to, że z wyjątkiem tego, który mu wszystko poddał. A gdy już wszystko zostanie mu poddane, wtedy i sam syn zostanie poddany temu, który synowi poddał wszystko"
1Kor 15:27-28


to w zasadzie zamyka temat, ale... weźmy pod uwagę inne naciągane wersje...

Nawet więc nie biorąc pod uwagę kontekstu tej wypowiedzi - w żadnym wypadku nie wynika z niej, że Chrystus nie jest podległy Bogu.

Weźmy teraz pod uwagę kontekst (przy zachowaniu tego tłumaczenia):

Rozdział 8:

  • 31-32: Paweł mówi , że Bóg jest z nimi, ten Bóg, który własnego syna nie szczędził.
  • 33: Bóg wybiera, Bóg usprawiedliwia
  • 34: Chrystus siedzi po prawicy Boga i wstawia sie za nami


Rozdział 9:

  • 4: do Izraelitów należy synostwo, chwała. przymierze, prawo, pełnienie służby Bożej
  • 5. DO NICH (do Izraelitów) należy Chrystus, który jest ponad wszystkim (co opisane w wersecie 4)


Weźmy teraz pod uwagę sam kontekst:
Rozdział 9 werset od 6 Paweł kontynuuje, że postanowienie BOGA, nie zależy od dziedzictwa wg ciała - ale od WOLI BOGA. (werset 16).
Wydaje się więc, że ostatnie słowa z Rz 9:5 są odniesione do BOGA, a nie Chrystusa (do którego należy synostwo).

Poprawne tłumaczenie jest więc tłumaczeniem zgodne z kontekstem:

  • Do nich należą praojcowie, z nich również jest Chrystus według ciała,. Bóg który jest ponad wszystkim, niech będzie błogosławiony na wieki. Amen” (tak oddaje ten werset kilka przekładów angielskich np. RS, NE, TEV, NABMo)

Jak więc widać twierdzenie zwolenników nauki o trójcy nie jest w stanie się obronić (1) ani przy tłumaczeniu w BT (2) ani przy wzięciu pod uwagę kontekstu.

 data dodania: 2010.07.11 01:17    data edycji: 2011.12.19 23:52
Zakaz kopiowania, rozpowszechniania części lub całości bez zgody redakcji Biblia.start24.eu.

Jeśli komentarz będzie sensowny na pewno go umieszczę i na niego odpowiem.
Sensowny = rzeczowy, odnoszący się do tematu, poparty argumentami i przede wszystkim WERSETAMI Biblijnymi.


Wszelkie prawa zastrzeżone © Biblia.start24.eu | mapa witryny
| login