biblia - pismo święte - wiara
Trójca

Czy Jezus Chrystus miał początek?

czytano 3093 razy

1. Jednyną logiczną konsekwencją wersetów opisujących Jezusa jako „jednorodzonego", zrodzonego" jest to, że owo „zrodzenie" musiało nastąpić. Jeśli tak, to był czas w którym nastąpiło. Przed owym „zrodzeniem" Jezusa nie mogło być - bo nie były zrodzonym.
zob. również: http://www.biblia.start24.eu/469-Czy-Jezus-jest-rowny-Stworcy-w-kontekscie-terminu-8222jednorodzony8221.html


2.Użycie w Biblii terminu „jednorodzony" zawsze odnosi się do osoby, która zaczęła istnieć w jakimś momencie
, przed zrodzeniem nie istniała - a sam akt zrodzenia jest czasem początku istnienia owej osoby.


3. Terminologia:

Termin „jednorodzony" jest tłumaczeniem greckiego „monogenés" - Cześć komentatorów oddało by drugi człon „genes" twierdzi, zęe nie pochodzi on od wyrazu gennáo („zrodzić"), lecz od génos („rodzaj").
Wyraz génos znaczy: „ród; plemię; potomstwo; rasa" - zatem i tak cały zwrot „monogenes" kojarzyć należy z pochodzeniem i narodzinami.

Komentarz do terminu „monogenes" z TWNT*:

„„[Cząstka] μονο- [mono-] nie wskazuje na źródło, lecz na naturę pochodzenia. A zatem μονογενής [monogenés] znaczy pojedynczo urodzony, tzn. bez rodzeństwa, co (...) można oddać tylko przez jednorodzony. Słowo to odnosi się do jedynego dziecka swoich rodziców i określa zwłaszcza jego pozycję w stosunku do nich. (...) Ale jest też używane w ogólniejszym sensie, bez związku z pochodzeniem, w znaczeniu jedyny w swoim rodzaju, wyjątkowy, niezrównany"

„Znaczy ono jednorodzony. (...) W [Jana] 3, 16. 18; 1 J 4, 9 i [Jana] 1, 18 nie chodzi o zwykłe porównanie Jezusa do jednorodzonego syna, ale o to, że on naprawdę jest jednorodzonym Synem swego Ojca. (...) W J 1, 14. 18; 3, 16. 18; 1 J 4, 9 μονογενής bynajmniej nie oznacza tylko tyle, że Jezus jest jedyny w swoim rodzaju czy niezrównany; we wszystkich tych wersetach wyraźnie utożsamiono go z Synem (...), a w [Jana] 1, 14 dano to do zrozumienia. Jan używa μονογενής na określenie pochodzenia Jezusa. W jego wypadku μονογενής znaczy jednorodzony"


4. Potwierdzenie w kontekście wersetów Biblijnych, przykłady:

4.1. Jezus jest początkiem stworzenia Bożego

Obj 3:14
Tekst grecki (Textus receptus): και τω αγγελω της εκκλησιας λαοδικεων γραψον ταδε λεγει ο αμην ο μαρτυς ο πιστος και αληθινος η αρχη της κτισεως του θεου
Biblia Warszawska: A do anioła zboru w Laodycei napisz: To mówi Ten, który jest Amen, świadek wierny i prawdziwy, początek stworzenia Bożego:

Oraz: Jana  1:1
Określenie „początek" w Jana 1:1 nie może się odnosić do „początku" Stwórcy, gdyż jest On wieczny i nie miał początku (Ps 90:2). Musi zatem chodzić o początek dzieła stwarzania, gdy Bóg powołał do istnienia Słowo, swego pierworodnego Syna. W podobnym sensie wyraz „początek" został użyty gdzie indziej w odniesieniu do rozpoczęcia jakiegoś okresu, działania czy procesu - np. „początek" chrześcijańskiej działalności adresatów pierwszego listu Jana (1Jn 2:7; 3:11), „początek" buntu Szatana (1Jn 3:8) czy „początek" zdradzieckich poczynań Judasza (Jn 6:64)

4.2. Jezus jest narodzonym z Boga - użyto formy gennáo („zrodzić"),

Tekst grecki (Textus receptus): οιδαμεν οτι πας ο γεγεννημενος εκ του θεου ουχ αμαρτανει αλλ ο γεννηθεις εκ του θεου τηρει εαυτον και ο πονηρος ουχ απτεται αυτου
Biblia Warszawska: Wiemy, ze żaden z tych, którzy się z Boga narodzili, nie grzeszy, ale że Ten, który z Boga został zrodzony, strzeże go i zły nie może go tknąć.

 

Zobacz również mój komentarz do Kolosan 1:15: http://www.biblia.start24.eu/378-Kolosan-1-15-obrazem-Boga-.html

Temat możliwy do rozwinięcia, pod warunkiem, ze pojawią się jakieś konkretne argumenty Biblijne.

 

 

Przypisy

*Theologisches Wörterbuch zum Neuen Testament pod red. G. Kittela (1942)

 data dodania: 2015.12.18 01:21    data edycji: 2015.12.18 01:23
Zakaz kopiowania, rozpowszechniania części lub całości bez zgody redakcji Biblia.start24.eu.

Jeśli komentarz będzie sensowny na pewno go umieszczę i na niego odpowiem.
Sensowny = rzeczowy, odnoszący się do tematu, poparty argumentami i przede wszystkim WERSETAMI Biblijnymi.


Wszelkie prawa zastrzeżone © Biblia.start24.eu | mapa witryny
| login