biblia - pismo święte - wiara
Trójca

Rdz 1,26 - Uczyńmy człowieka...

czytano 7294 razy

Twierdzenie: To jest dowód na to, że Bóg mówi do osób, które wspólnie z nim biorą udział w stworzeniu - "Uczyńmy". Wszystko inne oprócz Boga jest stworzeniem. Stworzenie nie może stwarzać. Człowiek został stworzony na obraz Boga: „Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył”. Człowiek został stworzony na obraz Boga a nie na obraz stworzenia więc słowa „Uczyńmy człowieka na Nasz obraz, podobnego Nam” Bóg wypowiada do pozostałych Osób Boskich a nie np. do aniołów.

NIE jest to dowód na trójcę.
Nie mówi ani o ilości osób, nie mówi że jest taki twór. Nie mówi o powiązaniach miedzy osobami o których mowa.
Zgadujesz do kogo Bóg mówi - zakładasz że do dwóch osób - co nie wynika to z tych słów.
Tylko osoba mająca już narzucony pogląd trójcy może ten werset tak skrajnie INTERPRETOWAĆ. Powtarzam: z tego wersetu nic nie dowiadujemy się o rzekomej TRÓJCY.

Interpretujesz, że mówił Bóg do siebie (czy raczej dwóch pozostałych osób boskich). Nie udowodniłeś jednak istnienia takiego tworu jak trójca. Nie jest więc rozsądne twierdzenie, ze twoja interpretacja w tym aspekcie jest logiczna. Tak może być tylko w przypadku bezspornego przeprowadzenia dowodu na istnienia bytu o jakim mówisz.


Ponieważ brak dowodu na ten byt, rozsądne jest po prostu twierdzenie, że być może Bóg do kogoś mówił.
Jednak i wcale tak nie musiało być.

Do kogo Bóg mówił.

Z pewnością Bóg nie musiał mówić do samego siebie by wykonać to co zamierzał.

Możliwe logiczne interpretacje
:
1. Bóg mówi do wykonawcy swojej woli.
2. Bóg "mówi" w sensie relacjonowania tych wydarzeń przez Mojżesza.
3. Bóg mówi (relacjonując) do obserwatorów dzieła stwórczego (np. istot istniejących już w sferze niebieskiej - aniołów)

Ja zgadzam się z tą wersją : Bóg mówi do wykonawcy swojej woli.
Z woli Boga wszystko zaistniało - co nie znaczy, że jest fizycznie sprawcą każdego działania. Biblia potwierdza, że Bóg Jehowa posłużył się Jezusem w dziele stwórczym.

ps.
Inna możliwa interpretacja: używanie liczby mnogiej w mówieniu o sobie bywało podkreśleniem dostojeństwa własnej osoby.


Czym jest "Nasz obraz"
"A wreszcie rzekł Bóg: Uczyńmy człowieka a Nasz obraz, podobnego Nam." Mojż 1:26 BT

Na nasz obraz - co było tym obrazem? Czy człowiek uzyskał postać Boga ? Nie. Mógł przejawiać jego niektóre przymioty (miłość, prawość, etc).
Jest zgodne z LOGIKĄ twierdzenie , że "uczyńmy człowieka" "podobnego nam" - może się odnosić również do Stworzeń , które Bóg stworzył przed człowiekiem. One również nie byłyby TYM Bogiem. Ale również zapewne były stworzone na obraz Boży.
Jeśli Bóg mówił do wykonawcy swej woli (Jezusa) to Jezus jak stworzenie jest przecież obrazem Boga - "odbiciem Jego chwały". Ten warunek (Jezus stworzeniem) harmonizuje (nie przeczy jej) z logiką wypowiedzi "na Nasz obraz".
Jestem za taką interpretacją - choć to nie jedyna możliwa interpretacja.

zobacz również:  Obraz /być obrazem kogoś/ 


Twierdzenie: Stworzenie nie może stwarzać
To nie jest LOGICZNY wniosek.
DOWÓD: TENDENCYJNE ZAŁOŻENIE, że stworzenie może robić tylko to co ty myślisz że może (lub nie może.np. stwarzanie).
A czy stworzenie człowiek może wzbudzać z martwych inne stworzenia (ludzi) ? To co może stworzenie - zależy od tego jakie możliwości da mu Stwórca. A Stwórca - na pewno nie znajduje przeszkód (możliwości) by dać stworzeniu takie możliwości jakie chce.
Po drugie: nawet jeśli jakiś człowiek wskrzeszał kogoś z martwych czy uzdrawiał - to rzeczywistym sprawcą tych działań był zawsze Bóg.

Wnioski: stworzenie może stwarzać. Może robić wszystko do czego uzdolni go jego Stwórca.
W kontekście Jezus jako stworzenie warto zapoznać się z: http://www.biblia.start24.eu/378-Kolosan-115-obrazem-Boga-.html


Podsumowując.
By móc interpretować podawane przez zwolenników wersety jako mówiące o Trójcy - należałoby bezsprzecznie wykazać, że jako taka Trójca istnieje.
Podawane wersety można bowiem interpretować na wiele sposobów - ale najrozsądniejszą interpretacją jest taka która jest zgodna z innymi fragmentami lub naukami Biblii.
Bardzo łatwo udowodnić, że Jehowa (inna forma: Jahwe) był Bogiem Izraelitów i stał się Bogiem narodów.  Jest wiele wersetów Biblijnych , które bezpośrednio o tym mówią. Nie istnieje natomiast ŻADEN werset mówiący o Trójcy.

Powtórzę:
1. W Biblii nie występuje termin Trójca ani trójjedny (to terminy wymyślone przez człowieka)
2. W Biblii nie występuje definicja Trójcy (to definicja stworzona przez człowieka)
3. W Biblii nie ma ani jednego wersetu odnoszącego się bezpośrednio do Trójcy.
Żaden werset nie wskazuje bezpośrednio na relacje opisane w tej definicji.
Podawane wersety zwolenników Trójcy, nie podają żądnych informacji na udowodnienie zależności miedzy trzema Bytami (Bóg prawdziwy, Jezus, Duch Święty).

Wobec powyższego interpretowanie wersetów w których mowa np. o więcej niż jednej osobie (np. mowa o 2-óch, lub liczbie niewiadomej), że odnoszą sie do Trójcy - jest celowym wprowadzaniem w błąd.

 

 


Notatki
Pluralis maiestatis (lub pluralis maiestaticus; łac. liczba mnoga majestatu) – użycie liczby mnogiej zamiast liczby pojedynczej, mające na celu podkreślenie godności, dostojeństwa władcy (także: biskupa, rektora itp.), stosowane przez władców w odniesieniu do siebie lub przez innych w odniesieniu do władców.

 data dodania: 2011.10.13 21:36    data edycji: 2015.12.19 07:04
Zakaz kopiowania, rozpowszechniania części lub całości bez zgody redakcji Biblia.start24.eu.

Jeśli komentarz będzie sensowny na pewno go umieszczę i na niego odpowiem.
Sensowny = rzeczowy, odnoszący się do tematu, poparty argumentami i przede wszystkim WERSETAMI Biblijnymi.


Wszelkie prawa zastrzeżone © Biblia.start24.eu | mapa witryny
| login