biblia - pismo święte - wiara
Trójca

Mt 26:63-65, Czy Ty jesteś Mesjasz, Syn Boży

czytano 7500 razy

Mt 26:63-65 BT: 

63: Lecz Jezus milczał. A najwyższy kapłan rzekł do Niego: Poprzysięgam Cię na Boga żywego, powiedz nam: Czy Ty jesteś Mesjasz, Syn Boży?
64: Jezus mu odpowiedział: Tak, Ja Nim jestem. Ale powiadam wam: Odtąd ujrzycie Syna Człowieczego, siedzącego po prawicy Wszechmocnego, i nadchodzącego na obłokach niebieskich.
65: Wtedy najwyższy kapłan rozdarł swoje szaty i rzekł: Zbluźnił. Na cóż nam jeszcze potrzeba świadków? Oto teraz słyszeliście bluźnierstwo.

Werset ten NIC nie mówi o rzekomej Trójcy.

 • Jezus był SYNEM Boga
 • Jezus był mesjaszem/pomazańcem przysłanym przez Boga (zob. Mesjasz)

Uznanie przez Żydów, któregokolwiek z tych twierdzeń za bluźnierstwo nic nie wnosi do tematu Trójcy.

Słowa z wersetu 64 - Żydzi uznają za przyznanie się Jezusa, że uznaje się za tego mesjasza - tego Syna Bożego, który jest mesjaszem (dla nich to bluźnierstwo - ponieważ oni tak nie uważają).
Na potwierdzenie takich wniosków: Łk 23:2: I zaczęli go oskarżać, mówiąc: „Stwierdziliśmy, że ten człowiek podburza nasz naród i zabrania płacić podatki Cezarowi, o sobie zaś mówi, że jest Chrystusem, królem"

 

Ps. 1
Co Żydzi rozumieli przez / uznawali za/ bluźnierstwo ? czytaj: bluźnierstwo

Zgodnie z kontekstem i terminologią Biblijną (bluźnierstwo) Żydzi więc mogli uznać za bluźnierstwo:
•    to że Jezus uznawał siebie za Mesjasza, Syna Bożego (wers 63)
•    opis Jezusa po prawicy Boga ( wers 64) - przypisywanie sobie przywilejów (które uznawali, że nie dostał od Boga)

Ps.2
W tym kontekście również wiele mówi nam przeżycie Szczepana.
Dz 7:54-58: 54 On zaś, będąc pełen ducha świętego, wpatrzył się w niebo i ujrzał chwałę Bożą oraz Jezusa stojącego po prawicy Boga, 56 i rzekł: „Oto widzę niebiosa otwarte i Syna Człowieczego stojącego po prawicy Boga". 57 Wtedy krzyknęli na cały głos i zatkali sobie uszy rękami, i jednomyślnie rzucili się na niego. 58 A wypchnąwszy go poza miasto, zaczęli go kamienować. Świadkowie zaś złożyli swoje szaty wierzchnie u stóp młodego mężczyzny zwanego...

Słowa Szczepana są bardzo podobne do słów Jezusa.

Ps.3
Kolejnymi ciekawymi wersetami są: Jana 10: 24 -39

Co Żydzi mogli  uznać za bluźnierstwo (pomijam kwestię Chrystusa, bo ją już omówiłem) :

 • J 10:28: I daję wam życie wieczne
  "Daję życie wieczne"
  - mogło być źle pojmowanym zwrotem. Jezus dał życie wieczne zarówno w sensie poświecenia swego życia (złożył ofiarę) jak i otrzymał od Boga władzę sądzenia. Nie był źródłem tego dawania (wszystko otrzymał od Ojca")
 • 30: Ja i Ojciec jedno jesteśmy.
  Żydzi źle rozumieli stwierdzenie "Ja i Ojciec jedno Jesteśmy". Jezus wytłumaczył później tą jedność - chodzi o jedność w działaniu (J 17:22: "żeby byli jedno, tak jak my jedno jesteśmy" - mowa o uczniach Jezusa)
 • 10:36: ‚Bluźnisz', ponieważ powiedziałem: Jestem Synem Bożym.

  Jezus obala podgląd, że nazwanie siebie Synem Boga jest bluźnierstwem. A przecież nawet jakby nazwał się bogiem - to nie byłoby to bluźnierstwo (co wykazał dyskutantom) - bo nie miałby na myśli , że jest TYM Bogiem (ale jest jak inni bogowie - zobacz termin Bóg)

  Wypowiedź Jezusa sugeruje też , że nie twierdził on ani jego przeciwnicy, iż jest bogiem, lecz Synem Boga- wyraźnie to podkreślił: 34Jezus im odpowiedział: „Czy w waszym Prawie nie napisano: ‚Ja rzekłem: „Jesteście bogami"'? 35 Jeżeli nazwał ‚bogami' tych, przeciw którym przyszło słowo Boga - a przecież Pisma nie można unieważnić - 36 wy mówicie do mnie, którego Ojciec uświęcił i posłał na świat: ‚Bluźnisz', ponieważ powiedziałem: Jestem Synem Bożym?

  Należy również zwrócić uwagę na to, iż Żydzi głównie odnosili dyskusję do tego czy Jezus jest Mesjaszem 24:" A Żydzi go otoczyli i odezwali się do niego: „Jak długo będziesz trzymał nasze dusze w niepewności? Jeżeli jesteś Chrystusem, powiedz nam otwarcie".
  To był temat rozmowy. W związku z tym można również uznać, ze za bluźnierstwo uznali w końcu to, że ten konkretny człowiek (co do którego mieli inne zdanie) uznaje się za "pomazańca" Boga.


Wnioski

Z wersetu nie wynika, że Jezus uznawał się za TEGO Boga, wręcz przeciwnie:

-> Syn Boga
-> Mesjasz - czyli osoba posłana przez Boga
-> odrębna osoba w niebie (siedzący po prawicy)


Bluźnierstwem rzeczywistym mogło być (hipotetycznie):

 • opis przebywania Jezusa w niebie (wizja)
 • podawanie sie Jezusa za mesjasza (jeśli by nim nie był)


PS.
Inne wnioski: Żydzi utożsamiali Mesjasza ze szczególnym Synem Bożym 

 

 data dodania: 2011.09.18 23:52    data edycji: 2011.12.20 01:43
Zakaz kopiowania, rozpowszechniania części lub całości bez zgody redakcji Biblia.start24.eu.

Jeśli komentarz będzie sensowny na pewno go umieszczę i na niego odpowiem.
Sensowny = rzeczowy, odnoszący się do tematu, poparty argumentami i przede wszystkim WERSETAMI Biblijnymi.


Wszelkie prawa zastrzeżone © Biblia.start24.eu | mapa witryny
| login