biblia - pismo święte - wiara
Trójca

Hebr 1:5, Ja mu będę ojcem...

czytano 4172 razy

Hebr 1:5

Tekst grecki (Textus receptus): τινι γαρ ειπεν ποτε των αγγελων υιος μου ει συ εγω σημερον γεγεννηκα σε και παλιν εγω εσομαι αυτω εις πατερα και αυτος εσται μοι εις υιον
BW: Do którego bowiem z aniołów powiedział kiedykolwiek: Tyś jest Synem moim, Jam cię dziś zrodził? I znowu: Ja mu będę ojcem, a on będzie mi synem?
BT: Do którego bowiem z aniołów powiedział kiedykolwiek: Ty jesteś moim Synem, Jam Cię dziś zrodził? I znowu: Ja będę Mu Ojcem, a On będzie Mi Synem.
BG: Albowiem któremuż kiedy z Aniołów rzekł: Tyś jest syn mój, jam cię dziś spłodził? I zasię: Ja mu będę ojcem, a on mnie będzie synem?

Kontekst:

 • werset 2
  a w tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez Syna. Jego to ustanowił dziedzicem wszystkich rzeczy, przez Niego też stworzył wszechświat.
  Jeśli syn byłby tym Bogiem - to jaki sens ma: " Jego to ustanowił dziedzicem wszystkich rzeczy". Sam siebie by nie musiał ustanawiać.
  Natomiast werset mówi wyraźnie, że tego Syna ustanowił dziedzicem Bóg - jako wyższy nad nim (1Kor 15:27)
 • werset 3
  Ten /Syn/, który jest odblaskiem Jego chwały i odbiciem Jego istoty, podtrzymuje wszystko słowem swej potęgi, a dokonawszy oczyszczenia z grzechów, zasiadł po prawicy Majestatu na wysokościach.
  Syn jest ODBICIEM / ODBLASKIEM* - nie samym TYM Bogiem.
  Ponadto siedzi po prawicy drugiej osoby (majestatu). - nie jest więc tą osobą.
 • werset 4
  On o tyle stał się wyższym od aniołów, o ile odziedziczył wyższe od nich imię.
  Skoro byłby TYM Bogiem, jaki sens mają te słowa? Chyba byłoby oczywiste, że ma wyższe od nich imię?
 • werset 5
  Do którego bowiem z aniołów powiedział kiedykolwiek: Ty jesteś moim Synem, Jam Cię dziś zrodził? I znowu: Ja będę Mu Ojcem, a On będzie Mi Synem

  a. Sformułowane w ten sposób wersety (4 i 5) sugerują wyraźnie, że Jezus był podobny (w jakimś sensie) aniołom - w przeciwnym razie takie zestawienie nie miałoby sensu.

  b. Termin "zrodził" sugeruje, że nastąpił w jakimś sensie proces narodzin. Trudno oczekiwać, by Bóg zrodził jakąś cześć siebie - oczywiste jest, iż mówi o odrębnym bycie.
  "Zrodził" w Pismach greckich, np.:
  - zrodzenie ludzi 1 J1:5 b
  - stawać sie ojcem, dawać, życie , zrodzić - Mt 1,2-16 [z wył. podanych poniżej](również o Jezusie narodzonym z Marii); Dz 7:8; 1 Kor 4:15; Flm 10
  - zrodzić sie z kogoś z jakiejś (kobiety ): Mt 1,3a.5a,b.6b
  - dosł. kobiet - Łk 1;13,57; 23:29
  - rzeczy - Gal 4:24; 2 Tm 2:33

Zwolennicy Trójcy sugerują, że dla Boga nie ma "wczoraj, dziś, jutro" - stąd to wskazuje na jedną osobę. Jednak w wersecie jest napisane "iż powiedział " to do Syna (nie do siebie sanego). Jeśli Syn jest stworzeniem (przyrównanym do aniołów) - to oczywiste, że dla niego jest dziś. Bóg wyraźnie w relacjach z innymi posługuje się pomiarem czasu (co jest oczywiste), np.:

 • A Jehowa odezwał się do Jozuego: „Dzisiaj zacznę czynić cię wielkim woczach całego Izraela, by poznali, że jak byłem zMojżeszem, tak będę ztobą. (Joz 3:7, NW)
 • „Słuchaj, Izraelu: Jehowa, nasz Bóg, to jeden Jehowa. 5Aty masz miłować Jehowę, twojego Boga, całym swym sercem icałą swą duszą, icałą swą siłą życiową. 6Ite słowa, które ci dzisiaj nakazuję, mają być wtwoim sercu; (Pwt 6:4-6, NW)

 

Przypisy:

*
2 Kor 4:4 - Jezus Chrystus obrazem Boga
Rdz 1:26 - człowiek na obraz Boga
Rz 8:29 - chrześcijanie na wzór obrazu Syna
2 Kor 3:18, BT: My wszyscy z odsłoniętą twarzą wpatrujemy się w jasność Pańską jakby w zwierciadle; za sprawą Ducha Pańskiego, coraz bardziej jaśniejąc, upodabniamy się do Jego obrazu.

 data dodania: 2011.09.19 00:06    data edycji: 2011.12.26 13:17
Zakaz kopiowania, rozpowszechniania części lub całości bez zgody redakcji Biblia.start24.eu.

Jeśli komentarz będzie sensowny na pewno go umieszczę i na niego odpowiem.
Sensowny = rzeczowy, odnoszący się do tematu, poparty argumentami i przede wszystkim WERSETAMI Biblijnymi.


Wszelkie prawa zastrzeżone © Biblia.start24.eu | mapa witryny
| login