biblia - pismo święte - wiara
Trójca

1 Tm 2:5, Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik ...

czytano 23300 razy

Tekst grecki (Textus receptus): εις γαρ θεος εις και μεσιτης θεου και ανθρωπων ανθρωπος χριστος ιησους
BW: Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus,
BT: Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek, Chrystus Jezus,
BG:  Boć jeden jest Bóg, jeden także pośrednik między Bogiem i ludźmi, człowiek Chrystus Jezus.

Werset wyraźnie wskazuje na 2 osoby :

  • Boga
  • pośrednika między Bogiem a ludźmi - Chrystusa


Czy jednak Jezus jest "obecnie" pośrednikiem jako człowiek?
Jest to nierozsądne twierdzenie:

Kontekst

O czym więc mowa w tym wersecie ?

Werset wskazuje na relacje między - Bogiem a ludźmi.
Słowo "pośrednik" występuje w pismach greckich 6 razy i zawsze ma związek z formalnym przymierzem:

  • Mojżesz pośrednikiem - Gal 3:19
  • Jezus pośrednikiem - (Hebr. 8:6; 9:15; 12:24; Gal. 6:16)

Co ciekawe w Hebr 8:1 Paweł pisze: " Właśnie takiego mamy arcykapłana i on zasiadł po prawicy tronu Majestatu w niebiosach" oraz:  Hebr 9:24" Bo Chrystus wszedł nie do miejsca świętego uczynionego rękami, będącego odbiciem rzeczywistości, ale do samego nieba, żeby się teraz na naszą rzecz ukazywać przed osobą Boga"

i dalej: 8:6 "Ale teraz Jezus dostąpił wspanialszej służby publicznej, tak iż jest też pośrednikiem odpowiednio lepszego przymierza"

Wyraźnie więc wskazane, że Jezus jest pośrednikiem przebywając w niebie. Jak wiadomo nie może więc być tam człowiekiem: "To jednak mówię, bracia, że ciało i krew nie mogą odziedziczyć królestwa Bożego" 1 Kor 15:50, porównaj od 15:38)

Natomiast najważniejszym aspektem jest to , że pośrednik , który zwarł nowe przymierze - zrobił to gdy był człowiekiem Łk 22:20 "I tak samo kielich - gdy już spożyli wieczerzę - mówiąc: „Ten kielich oznacza nowe przymierze na mocy mojej krwi, która ma być za was wylana."
Podobnie jak śmierć Mojżesza nie przestała z niego czynić pośrednika "starego przymierza" - tak samo śmierć Jezusa.

Wyraźnie to potwierdza kontekst: 5 wesret: "Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek, Chrystus Jezus, 6 który dał samego siebie na odpowiedni okup za wszystkich."

Przymierze musi być uprawomocnione krwią ->  Heb 9:15 -> 9:16: "Bo gdzie jest przymierze, tam musi nastąpić śmierć człowieka doprowadzającego do zawarcia przymierza"

 

Wnioski :
1. Jezus jako człowiek jest pośrednikiem Nowego Przymierza miedzy Bogiem a ludźmi.

2. Jeśli Jezus byłby TYM Bogiem to nie potrzebował by pośrednika między sobą samym. (Otóż nie ma pośrednika, gdzie chodzi tylko o jedną osobę, a Bóg jest tylko jeden." Gal 3:20)

3. Jeśli człowiek Chrystus Jezus - oddał swoje ciało na ofiarę - to tego ciała nie ma - podobnie jak człowieka (fizycznego):

  • hebr 10: 12: Ale ten człowiek złożył na zawsze jedną ofiarę za grzechy i zasiadł po prawicy Boga,
  • hebr 10: 7-10: Wtedy rzekłem: ‚Oto przychodzę (w zwoju księgi napisano o mnie), aby wykonywać wolę twoją, Boże'". 8 Powiedziawszy najpierw: „Nie chciałeś ani nie przyjąłeś z uznaniem ofiar i darów ofiarnych, i całopaleń, i daru ofiarnego za grzech" - ofiar składanych zgodnie z Prawem - 9 mówi następnie: „Oto przychodzę, aby wykonywać wolę twoją". Usuwa pierwsze, żeby ustanowić drugie. 10 Za sprawą wspomnianej „woli" zostaliśmy uświęceni przez ofiarę ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze.

 

 data dodania: 2011.09.18 23:48    data edycji: 2011.12.26 13:12
Zakaz kopiowania, rozpowszechniania części lub całości bez zgody redakcji Biblia.start24.eu.

Jeśli komentarz będzie sensowny na pewno go umieszczę i na niego odpowiem.
Sensowny = rzeczowy, odnoszący się do tematu, poparty argumentami i przede wszystkim WERSETAMI Biblijnymi.


Wszelkie prawa zastrzeżone © Biblia.start24.eu | mapa witryny
| login