biblia - pismo święte - wiara
Trójca

Władza Boga a władza chrystusa - 1Kor 15:27-28

czytano 4155 razy

 

-----------------------

Zobacz też koniecznie , nowe opracowanie: Trójca (bardziej szczegółowo omówiłem wybrane wersety)

----------------------na podstawie: http://www.trinitarians.info/trojca/czy-ojciec-wiekszy-niz-syn

 

Przykro mi to powiedzieć, ale argumentacja podana w : jest delikatnie mówiąc dziecinna i nie podlega prawom logiki.

Twierdzenie autora: Czyżby nie był równie zachwycony z tego, że Chrystus jest także „dziedzicem wszystkich rzeczy” (Hbr 1:2)?
Wniosek autora: równy Bogu.
W takim razie
"Kiedy się mówi, że wszystko jest poddane (chrystusowi), znaczy to, że z wyjątkiem tego, który mu wszystko poddał. A gdy już wszystko zostanie mu poddane, wtedy i sam syn zostanie poddany temu, który synowi poddał wszystko" 1Kor 15:27-28
O czym mówi? Przecież pisze że bóg mu wszystko poddał (może wiec być dziedzicem) - ale Z WYJĄTKIEM siebie poddał. To jest kluczowa myśl odnosząca sie do omawianej hierarchii przedstawionej w tym wersecie, co potwierdza 1 Ko11:3, podając podobną hierarchię " głową Chrystusa jest Bóg - tak jak głową kobiety jest mężczyzna.
Wniosek autora jest błędny: dziedzictwo = równość Bogu.

Twierdzenie autora: Występujący tu czasownik «poddać», nie oznacza nierówności między osobami
Odpowiedź: nie zakłada też równości.
Natomiast podana hierarchia w omawianym wersecie:  nieprzyjaciele-> chrystus ->bóg
pozwala wysnuć taki wniosek.

Twierdzenie autora : „Trzeba bowiem, ażeby królował, aż położy wszystkich nieprzyjaciół pod swoje stopy” 1Kor 15:25. Czy poddanie Jezusa Ojcu nasz antytrynitarz wyobraża sobie identycznie???
Odpowiedź: dlaczego nie? Bo jest Bogiem? Przecież właśnie dowodzimy że jest inaczej. Pokrętna argumentacja , zakładająca że jest Bogiem (jak zrobimy takie założenie to możemy dowieźć co chcemy).
Drugie błędne założenie autora: ze poddanie zawsze wygląda tak samo (poddanie ojca synowi, poddanie przegranych zwycięzcom). A zaraz potem już mówi autor o "poddaniu " innym (chrystusowi) - ale tej inności nie zakłada ze może istnieć w poddaniu Chrystusa Bogu. Kpina.

Twierdzenie autora: przekazanie królestwa - to nie to samo co oddanie władzy nad królestwem.
Wniosek jaki z tego płynie: przekazał więc po co? co wynika z kontekstu ( z całego wersetu)?
Pytanie: czym jest przekazanie królestwa?
Jak dowód autor podaje: „Panowanie Jego jest wiecznym panowaniem, które nie przeminie, a Jego Królestwo nie ulegnie zagładzie” Dn 7:14;
Jeśli przekazał królestwo Bogu to nie przestaje ono istnieć (nie ulega zagładzie) - > konsekwencje panowania (pokonania wrogów boga) też sie nie zmienią.
Warto też zwrócić uwagę na 2P 1:11 , gdzie "wieczne" królestwo to tłumaczenie jednego ze znaczeń gr "ainios"  - trwające wieki.
Dodatkowo: Panowanie Boga i jego pomazańca: 11:15 -  nie zmienia to faktu, że Bóg nadal jest wyższy od Jezusa ->

Autor przemilczał ważne fakty i unaocznienia:
Choć Stwórca cały czas był królem -> to byli też królowie wyznaczani przez niego do panowania nad jego narodem: "aby zasiadł na tronie władzy królewskiej Jahwe" 1 Krn 28:5 , dalej" Zasiadł na tronie Jahwe jako król" 1Krn 29:23
Czy przez to że zasiadł i był królem - Jahwe przestał nim być? Nielogiczne założenie wystarczy zdawać sobie sprawę z tego, że Bóg jest królem wszystkiego -> "Albowiem Jahwe jest wielkim Bogiem i wielkim Królem ponad wszystkich BOGÓW" Ps 95:3
Warto zwrócić uwagę na władzę królewską Jezusa -> "przejmuje, dziedziczy tron Dawida (np. Jer 13:13; 22:30) - dostał tron Dawida Łk 1:32, dziedziczy wiec prawa wynikające z przymierza z Dawidem. Dlatego dostaję "ZIEMIE i narody w posiadanie" Ps 2:9 co potwierdza
Dan 7:14: dano mu władzę - a służyły mu ludy, narody, języki.

Twierdzenie autora: „Do Syna zaś: Tron Twój, Boże, na wieki wieków” Hbr 1:8.
Sprawdził bym w oryginale bo to bardzo naciągane tłumaczenie - Ponadto wystarczy przeczytać dalej bo orientować sie kto jest kim-> werset 9
I nic nie wnosi w argumentacji (wyżej opis władzy króla)

Twierdzenie autora: skończenie świata , nie nastąpi bo przeczy temu werset Mt 28:20
Założenie błędne, że odnosi sie do końca wszystkiego
Dowody:
- koniec świata za czasów Noego (Mat 24:37-39) Por z 2P 2:5
- zachęcam by sprawdzić co znaczy termin "aion" tłumaczony często na koniec świata, oraz termin "synteleia"
 

Twierdzenie autora: Z przekładu kowalskiego cytat: 5:28 oddał przekład ks. Kowalskiego: „A kiedy wszystko będzie mu już poddane, podda się Syn sam temu, któremu wszystko poddał”.
Odpowiedź: to nic nie wnosi do dyskusji.
1. poddać sie można też  samemu komuś mocniejszemu od siebie
2. można sie poddać dobrowolnie.


O królestwie , do przemyślenia:
Niech przyjdzie królestwo TWOJE (Mat6:9-10) ->

Dalej to NIC nie wnosi do tematu trójcy. Tylko żonglerka i naciąganie słów w kwestii przekazania władzy Bogu.

 

-----------------------
Zobacz też koniecznie , nowe opracowanie: Trójca (bardziej szczegółowo omówiłem wybrane wersety)
----------------------

 

 

 data dodania: 2010.06.08 02:21    data edycji: 2012.01.04 00:16
Zakaz kopiowania, rozpowszechniania części lub całości bez zgody redakcji Biblia.start24.eu.

Jeśli komentarz będzie sensowny na pewno go umieszczę i na niego odpowiem.
Sensowny = rzeczowy, odnoszący się do tematu, poparty argumentami i przede wszystkim WERSETAMI Biblijnymi.


Wszelkie prawa zastrzeżone © Biblia.start24.eu | mapa witryny
| login