Strona główna » tematy biblijne » Trójca » Rz 9:5 - Bóg ponad wszystkim

W BT czytamy: „Do nich należą praojcowie, z nich również jest Chrystus według ciała, który jest ponad wszystkim, Bóg błogosławiony na wieki. Amen” (podobnie Bw, Romaniuk, Kowalski).

Chrystus jest ponad wszystkim - ale nie ponad Bogiem: "Kiedy się mówi, że wszystko jest poddane (chrystusowi), znaczy to, że z wyjątkiem tego, który mu wszystko poddał. A gdy już wszystko zostanie mu poddane, wtedy i sam syn zostanie poddany temu, który synowi poddał wszystko"
1Kor 15:27-28


to w zasadzie zamyka temat, ale... weźmy pod uwagę inne naciągane wersje...

Nawet więc nie biorąc pod uwagę kontekstu tej wypowiedzi - w żadnym wypadku nie wynika z niej, że Chrystus nie jest podległy Bogu.

Weźmy teraz pod uwagę kontekst (przy zachowaniu tego tłumaczenia):

Rozdział 8:


Rozdział 9:


Weźmy teraz pod uwagę sam kontekst:
Rozdział 9 werset od 6 Paweł kontynuuje, że postanowienie BOGA, nie zależy od dziedzictwa wg ciała - ale od WOLI BOGA. (werset 16).
Wydaje się więc, że ostatnie słowa z Rz 9:5 są odniesione do BOGA, a nie Chrystusa (do którego należy synostwo).

Poprawne tłumaczenie jest więc tłumaczeniem zgodne z kontekstem:

Jak więc widać twierdzenie zwolenników nauki o trójcy nie jest w stanie się obronić (1) ani przy tłumaczeniu w BT (2) ani przy wzięciu pod uwagę kontekstu.

 


Wszelkie prawa zastrzeżone © Biblia.start24.eu