Strona główna » tematy biblijne » Trójca » Dz 3:6-9, W imię Jezusa Chrystusa Nazarejczyka...

 

Dz 3:6-9 BT

6: Nie mam srebra ani złota - powiedział Piotr - ale co mam, to ci daję: W imię Jezusa Chrystusa Nazarejczyka, chodź!
8: Zerwał się i stanął na nogach, i chodził, i wszedł z nimi do świątyni, chodząc, skacząc i wielbiąc Boga.

Kontekst.
Piotr i Jan idą do świątyni ŻYDOWSKIEJ (3:1). Był to więc prawdopodobnie albo Żyd albo prozelita.
Wielbił Boga  Izraela, Jehowę  - bo takiego tylko znał.

Potwierdza potem to Piotr wyraźnie mówiąc:

Wyraźnie jest wskazane, że Bóg jest rzeczywistym sprawcą.
Potwierdzają to też inne fragmenty Biblii:

Bezsprzecznie taką logikę wypowiedzi i wnioskowanie podkreślają wersety z Dz 4:49: "A teraz spójrz, Panie, na ich groźby i daj sługom Twoim głosić słowo Twoje z całą odwagą, gdy Ty wyciągać będziesz swą rękę, aby uzdrawiać i dokonywać znaków i cudów przez imię świętego Sługi Twego, Jezusa."

Z tych słów wynika, że:

Kto jest więc rzeczywistym sprawcą tych cudów - > Pan o którym mowa. Zostaje zatem dowiedzieć sie tylko kto jest tym Panem.

O kim jest wiec mowa?
W wersetach od 24-25: Wysłuchawszy tego podnieśli jednomyślnie głos do Boga i mówili: Wszechwładny Stwórco nieba i ziemi, i morza, i wszystkiego, co w nich istnieje, Tyś przez Ducha Świętego powiedział ustami sługi Twego Dawida: Dlaczego burzą się narody i ludy knują rzeczy próżne?

Kto jest tym Wszechwładnym Stwórcą? Wyraźnie przywołane tu są słowa z Psalmu 2:2 (cytuję z BT wyd. II - bo tam nie usunięto Imienia Boga): " Królowie ziemi powstają i władcy spiskują wraz z nimi przeciw Jahwe i przeciw Jego Pamazańcowi"

Osoby cytujące te słowa byli z narodu Żydowskiego - dokładnie wiedzieli kim jest Jehowa, oraz o tym, że on pośle /posłał swojego "pomazańca"

Zarówno w tym wersecie jak i w Dz 4 jest mowa o dwóch osobach: tym który posyła i posyłanym, Panu i Słudze, Jahwe i jego pomazańcu.

Logika.

W żadnym wypadku konstrukcja wypowiedzi nie świadczy o tym (jako jedyne słuszne logicznie), że uzdrowienie w imię osoba1, a  następnie dziękowanie osobie nr 2 (sprawcy) znaczy iż osoba nr 1 jest osobą nr2.

Jak wykazem też powyżej (kontekst) rzeczywistym sprawcą wszystkich działań jest Bóg Jehowa.

 


Wszelkie prawa zastrzeżone © Biblia.start24.eu