Strona główna » tematy biblijne » EMET » Ludzie z narodów

Co do pogan, to ów Przekład oddaje per 'ludzie z narodów', jak to i mamy w wg Łukasza 21:24: "i padn± od ostrza miecza, i zostan± uprowadzeni jako jeńcy do wszystkich narodów; a Jerozolima będzie deptana przez narody, aż się dopełni± wyznaczone czasy narodów.".
 W BGd mamy: "I polegn± od ostrza miecza, i zapędzeni będ± w niewolę między wszystkie narody, i będzie Jeruzalem deptane od pogan, aż się wypełni± czasy pogan.".
 W hebr. "NT" mamy < haggojim > [od l. poj. < goj >]. Goj to inazcej nieŻyd = człowiek z narodów.
 Wiadomo, że "poganin" pochodzi z łaciny [od "wie¶niak"].
 Kiedy duch ¶więty [inni: Duch ¦więty] został wylany na ludzi z narodów, mamy takie oznajmienie: "A wierni, którzy przyszli z Piotrem – ci z obrzezanych – zadziwili się, ponieważ wspaniałomy¶lny dar ducha ¶więtego został wylany także na ludzi z narodów.". - Dzieje Ap 10:45, N¦.
 W Interlinii Vocatio oddano: "że i na -- pogan [gr. < epi ta ethne >; hebr. "NT": < 'al-haggojim >] -- darowizna -- ¦więtego Ducha jest_wylana.".
 
 Terminy typu: < episkopos >, < presbyteros >, < diakonos > s± oddane znaczeniowo użytcznie, nie za¶ teologicznie w N¦; "nadzorca", "starszy", "sługa pomocniczy".
 Układ Ksi±g jest taki, jak w edycjach greckiego "NT".
 
 Co się za¶ tyczy 'Żydów - Judejczyków' itp., to wiem, że jest to Twój "konik".
 Aż tak dogłębnie tego nie badałem, ale uważam, że niekoniecznie ma to znaczenie wobec kryteriów Nowego Przymierza, w którym: "Bóg nie jest stronniczy, lecz w każdym narodzie godny jego upodobania jest człowiek, który się go boi i czyni to, co prawe." - Dzieje Ap 10:34b, 35, N¦.
 Też w do Kolossan 3:11: "gdzie nie ma Greka ani Żyda, obrzezania ani nieobrzezania, cudzoziemca, Scyty, niewolnika, wolnego, lecz Chrystus jest wszystkim i we wszystkich.", N¦. Podobnie w do Galacjan 3:28.
 W do Rzymian 10:12 czytamy: "Nie ma bowiem różnicy między Żydem a Grekiem, bo nad wszystkimi jest ten sam Pan, bogaty dla wszystkich, którzy go wzywaj±." [N¦].
 
 Jak kto¶ chce być pedantycznie dokładny, powinien mieć przed sob± Interlinię [i to niejedn±] oraz tekst grecki [np.].


Wszelkie prawa zastrzeżone © Biblia.start24.eu