biblia - pismo święte - wiara

Ludzie z narodów

czytano 3263 razy

Co do pogan, to ów Przekład oddaje per 'ludzie z narodów', jak to i mamy w wg Łukasza 21:24: "i padną od ostrza miecza, i zostaną uprowadzeni jako jeńcy do wszystkich narodów; a Jerozolima będzie deptana przez narody, aż się dopełnią wyznaczone czasy narodów.".
 W BGd mamy: "I polegną od ostrza miecza, i zapędzeni będą w niewolę między wszystkie narody, i będzie Jeruzalem deptane od pogan, aż się wypełnią czasy pogan.".
 W hebr. "NT" mamy < haggojim > [od l. poj. < goj >]. Goj to inazcej nieŻyd = człowiek z narodów.
 Wiadomo, że "poganin" pochodzi z łaciny [od "wieśniak"].
 Kiedy duch święty [inni: Duch Święty] został wylany na ludzi z narodów, mamy takie oznajmienie: "A wierni, którzy przyszli z Piotrem – ci z obrzezanych – zadziwili się, ponieważ wspaniałomyślny dar ducha świętego został wylany także na ludzi z narodów.". - Dzieje Ap 10:45, NŚ.
 W Interlinii Vocatio oddano: "że i na -- pogan [gr. < epi ta ethne >; hebr. "NT": < 'al-haggojim >] -- darowizna -- Świętego Ducha jest_wylana.".
 
 Terminy typu: < episkopos >, < presbyteros >, < diakonos > są oddane znaczeniowo użytcznie, nie zaś teologicznie w NŚ; "nadzorca", "starszy", "sługa pomocniczy".
 Układ Ksiąg jest taki, jak w edycjach greckiego "NT".
 
 Co się zaś tyczy 'Żydów - Judejczyków' itp., to wiem, że jest to Twój "konik".
 Aż tak dogłębnie tego nie badałem, ale uważam, że niekoniecznie ma to znaczenie wobec kryteriów Nowego Przymierza, w którym: "Bóg nie jest stronniczy, lecz w każdym narodzie godny jego upodobania jest człowiek, który się go boi i czyni to, co prawe." - Dzieje Ap 10:34b, 35, NŚ.
 Też w do Kolossan 3:11: "gdzie nie ma Greka ani Żyda, obrzezania ani nieobrzezania, cudzoziemca, Scyty, niewolnika, wolnego, lecz Chrystus jest wszystkim i we wszystkich.", NŚ. Podobnie w do Galacjan 3:28.
 W do Rzymian 10:12 czytamy: "Nie ma bowiem różnicy między Żydem a Grekiem, bo nad wszystkimi jest ten sam Pan, bogaty dla wszystkich, którzy go wzywają." [NŚ].
 
 Jak ktoś chce być pedantycznie dokładny, powinien mieć przed sobą Interlinię [i to niejedną] oraz tekst grecki [np.].data dodania: 2010.09.15 03:39
Zakaz kopiowania, rozpowszechniania części lub całości bez zgody redakcji Biblia.start24.eu.

Jeśli komentarz będzie sensowny na pewno go umieszczę i na niego odpowiem.
Sensowny = rzeczowy, odnoszący się do tematu, poparty argumentami i przede wszystkim WERSETAMI Biblijnymi.


Wszelkie prawa zastrzeżone © Biblia.start24.eu | mapa witryny
| login