biblia - pismo święte - wiara

Hades, Gehenna

czytano 3955 razy

(1) HADES; --
wg Mateusza 11:23: "A ty, Kafarnaum, czy może będziesz wywyższone do nieba? Zejdziesz do Hadesu, gdyby bowiem potężne dzieła, które się dokonały w tobie, dokonały się w Sodomie, pozostała by aż do dziś dzień."
wg Mateusza 16:18: "I ja tobie mówię: Tyś jest Piotr, a na tym masywie skalnym zbuduję mój zbór i bramy Hadesu go nie przemogą."
wg Łukasza 10:15: "A ty, Kafarnaum, czy może będziesz wywyższone do nieba? zejdziesz do Hadesu!"
wg Łukasza 16:23: "A w Hadesie podniósł oczy, będąc w męczarniach, i w oddali ujrzał Abrahama oraz Łazarza u jego piersi."
Dzieje Apostolskie 2:27: "gdyż nie pozostawisz mojej duszy w Hadesie ani nie pozwolisz, żeby lojalni wobec ciebie ujrzał skażenie."
Dzieje Apostolskie 2:31: "on, widząc naprzód, mówił o zmartwychwstaniu Chrystusa, że ani nie został opuszczony w Hadesie, ani jego ciało nie ujrzało skażenia."
Objawienie dane Janowi 1:18: "i żyjący; i byłem martwy, lecz oto żyję na wieki wieków i mam klucze śmierci i Hadesu."
Objawienie dane Janowi 6:8: "I ujrzałem, a oto koń blady, a siedzący na nim miał na imię Śmierć. A tuż za nim podążał Hades. I dano im władzę nad czwartą częścią ziemi, aby zabijali długim mieczem i niedoborem żywności, i śmiertelną plagą, i przez dzikie zwierzęta ziemi."
Objawienie dane Janowi 20:13: "I wydało morze umarłych, którzy się w nim znajdowali, i śmierć, i Hades wydały umarłych, którzy się w nich znajdowali, i byli sądzeni każdy z osobna – według swych uczynków."
Objawienie dane Janowi 20:14: "A śmierć i Hades wrzucono do jeziora ognia. To oznacza drugą śmierć: jezioro ognia."
Inne Przekłady w różnych wersetach --
'Otchłań, piekło, kraina zmarłych'.

(2) GEHENNA;
wg Mateusza 5:22: "Ja jednak wam mówię, że każdy, kto trwa w srogim gniewie na swego brata, będzie odpowiadał przed sądem; a kto by skierował do swego brata niegodne wymówienia słowo pogardy, będzie odpowiadał przed Sądem Najwyższym; kto zaś powie: 'Podły głupcze!', będzie podlegał ognistej Gehennie."
wg Mateusza 5:29: "Jeśli więc twoje prawe oko cię gorszy, wyłup je i odrzuć od siebie. Pożyteczniej bowiem jest dla ciebie, żebyś stracił jeden z twych członków, niż żeby całe twoje ciało wrzucono do Gehenny."
wg Mateusza 5:30: "Także jeśli twoja prawa ręka cię gorszy, odetnij ją i odrzuć od siebie. pożyteczniej bowiem jest dla ciebie, żebyś stracił jeden z twych członków, niż żeby całe twoje ciało znalazło się w Gehennie."
wg Mateusza 10:28: "I nie bójcie się tych, co zabijają ciało, lecz nie mogą zabić duszy, ale raczej bójcie się tego, który może i duszę, i ciało zgładzić w Gehennie."
wg Mateusza 18:9: "Także jeśli cię gorszy twoje oko wyłup je i odrzuć od siebie; lepiej jest dla ciebie wejść jednookim do życia, niż z dwojgiem oczu zostań wrzuconym do ognistej Gehenny."
wg Mateusza 23:15: ""Biada wam, uczeni w piśmie i faryzeusze, obłudnicy! Przemierzacie bowiem morze i suchy ląd, aby uczynić jednego prozelitę, a gdy się nim stanie, sprawiacie, że podlega Gehennie dwakroć bardziej niż wy sami."
wg Mateusza 23:33: "Węże, pomiocie żmijowy, jakże uciekniecie przed sądem Gehenny?"
wg Marka 9:43: "I gdyby cię gorszyła twoja ręka, odetnij ją; lepiej jest dla ciebie wejść do życia kalekim niż z dwoma rękami pójść do Gehenny, w ogień nieugaszony."
wg Marka 9:45: "a jeśli cię gorszy twoja stopa, odetnij ją; lepiej jest dla ciebie wejść do życia kulawym, niż z dwiema stopami zostać wrzuconym do Gehenny."
wg Marka 9:47: "Jeśli zaś gorszy cię twoje oko, odrzuć je; lepiej jest dla ciebie wejść jednookim do królestwa Bożego, niż z dwojgiem oczu zostać wrzuconym do Gehenny,"
wg Łukasza 12:5: "Ale wskażę wam, kogo się bać: Bójcie się tego, który gdy zabije, ma władzę wrzucić do Gehenny. Tak, mówię wam: Tego się bójcie."
[List] Jakuba 3:6: " Tak, język jest ogniem. Język stanowi wśród naszych członków świat nieprawości, plami bowiem całe ciało i zapala koło życia naturalnego, a sam jest zapalany przez Gehennę."
Inne Przekłady w różnych wersetach --
'piekło ogniste, ogień piekielny, męka ogniowa, gehenna ognia, piekło, męki, piekielna otchłań, otchłań ognia, męka ognista, zatracenie, potępienie, potępienie piekielne, sąd potępienia, Gehenna, wieczne zatracenie, piekielna przepaść'

 data dodania: 2010.09.15 04:14
Zakaz kopiowania, rozpowszechniania części lub całości bez zgody redakcji Biblia.start24.eu.

Jeśli komentarz będzie sensowny na pewno go umieszczę i na niego odpowiem.
Sensowny = rzeczowy, odnoszący się do tematu, poparty argumentami i przede wszystkim WERSETAMI Biblijnymi.


Wszelkie prawa zastrzeżone © Biblia.start24.eu | mapa witryny
| login