biblia - pismo święte - wiara

Córka Jeftego

czytano 4377 razy

Postanowiłem zobaczyć, dlaczego są spory odnośnie wyrażenia użytego w Księdze Sędziów 11:40 po to, aby się przekonać, czy owe wyrażenie może uzasadniać możliwość życia jednak [!] córki Jeftego; pomimo, że on złożył ślub JHVH. Panuje wszak opinia, że Jefte faktycznie dosłownie złożył na ofiarę całopalną swą córkę - jedno jedyne dziecko.
Teraz chciałbym jedynie wstępnie zasygnalizować rozbieżność wśród tłumaczy odnośnie owego terminu, który w NŚ oddano jako "udzielać pochwał", natomiast BT "opłakiwać". Są i inne warianty: "śpiewać [ew. nucić] pieśni", "rozmawiać", "wspominać [ew. upamiętniać]", "sławić", świętować".
Widać więc, jakie wahania w oddaniu terminu hebrajskiego zachodzą; z tego, co patrzyłem: także w interliniach ...
Dlatego też pogląd o błędności oddania w NŚ jest nieuzasadniony.
Pełne wyrażenie: < lethannoth >, przy czym < le > = "do".
Ów tajemniczy zwrot to rdzenny: < tana(h) >.
Okazuje się, że w Malachiasza 1:3 morfologicznie występuje w znaczeniu... 'szakala'.
Dlatego też, zanim zacznie się krytykę, należy najpierw zbadać leksykalnie dany termin.
W związku z tym trafne wydaje się odniesienie do podobnego wyrażenia, które jest użyte w Sędziów 5:11 i bywa oddawane jako "sławią" (BT).
Ów termin w Sędziów 5:11 to < jethannu >.
Rdzenny taki, jak w Sędziów 11:40, czyli: < tana(h) >.

--

W tekście mamy: "i_wróciła do_ojca_swojego, to_wykonał na_niej **_przysięgę_swoją, którą złożył, a_ona nie_poznała mężczyzny." - Interlinia Vocatio.
Fragment: "to_wykonał [hebr.: < vajja'as >; masculine singular] na_niej [hebr.: < lah >; feminine singular] **_przysięgę_swoją" [hebr.: < 'eth-nidhro >], którą złożył [hebr.: < 'aszer nadhar >]".

Fraza < vajja'as > וַיַּעַשׂ istotnie oznacza 'wykonanie, sporządzenie, uczynienie, spełnienie [czegoś]'. Proszę np. wglądnąć w Sędziów 6:20 pod koniec: "I on tak uczynił", po hebr.: < vajja'as ken >.

Szersza fraza < vajja'as lah > występuje też w Exodus 36:36.data dodania: 2010.09.15 05:28
Zakaz kopiowania, rozpowszechniania części lub całości bez zgody redakcji Biblia.start24.eu.

Jeśli komentarz będzie sensowny na pewno go umieszczę i na niego odpowiem.
Sensowny = rzeczowy, odnoszący się do tematu, poparty argumentami i przede wszystkim WERSETAMI Biblijnymi.


Wszelkie prawa zastrzeżone © Biblia.start24.eu | mapa witryny
| login