biblia - pismo święte - wiara

Zachariasza 14:9 - jedność, imię Jhwh

czytano 6078 razy

"A Jehowa zostanie królem nad całą ziemią. W owym dniu Jehowa będzie jeden i jego imię jedno." [NŚ]
Zaznaczona fraza brzmi po hebrajsku: < jihje(h) jehva(h) 'echadh uszemo 'echadh >.
Skojarzenia ze słynnym "sz(e)ma" z 5 Mojżeszowej 6:4 jako żywo się nasuwają, gdyż czytamy: " "Słuchaj, Izraelu: Jehowa, nasz Bóg, to jeden Jehowa." [NŚ]
po hebr. < sz(e)ma' jisra'el jehva(h) 'elohenu jehva(h) 'echadh >.

Owe "sz(e)ma" powtórzył w swojej wypowiedzi sam Pan nasz Jezus Chrystus w wg Marka 12:29.

Oto, co czytamy - odnośnie Za 14:9 - w pewnym komentarzu katolickim --
"9. "Jahwe będzie królem nad całą ziemią". Powszechne królestwo Jahwe obejmie w czasach ostatecznych wszystkie narody i wszystkie ziemie. Powszechność ta wynika nie tyle z wyrażenia 'al-kol-ha'arec (nad całą ziemią), ile z kontekstu, a zwłaszcza z treści wiersza 3, w którym Jahwe jest zwycięzcą wszystkich ludów. Słowa Jhwh 'echad i zwrot uszeomo 'echad (Jahwe jeden i jego Imię jedno) akcentują przymiot jedności i jedyności Jahwe. Przypominają one wyznanie wiary notowane w Księdze Powtórzonego Prawa (6, 4). W porównaniu z podobnym co do treści tekstem Mal[achiasza] 1, 11-14 nasze sformułowanie jest bardziej wyraziste i jednoznaczne."
strona 449, prawa kolumna u dołu, z cyklu "PISMO ŚWIĘTE STAREGO TESTAMENTU", Tom XII-2, 'Księgi Proroków Mniejszych', Pallottinum, 1968, Poznań; ks. Józef Homerski.

Zwracam uwagę na wypowiedź: "Jahwe jeden i jego Imię jedno".
Akcent zarówno na jedyność samego Jahwe jak i Jego Imienia [pisane, jak to i ja stosuję, przez dużą literę "I"].

Gwoli uzupełnienia, podam jeszcze teksty biblijne [z tego samego tomu] --
Malachiasza 1:11 - "Albowiem od wschodu słońca aż do jego zachodu wielkie będzie imię moje między narodami, a na każdym miejscu dar kadzielny będzie składany Imieniu memu i ofiara czysta. Albowiem wielkie będzie imię moje między narodami - mówi Jahwe Zastępów."
Malachiasza 2:10a - "Czyż nie mamy wszyscy jednego Ojca? Czyż nie stworzył nas jeden Bóg [hebr.: < halo' 'el 'echadh bera'nu >]?"

 data dodania: 2010.09.15 05:25
Zakaz kopiowania, rozpowszechniania części lub całości bez zgody redakcji Biblia.start24.eu.

Jeśli komentarz będzie sensowny na pewno go umieszczę i na niego odpowiem.
Sensowny = rzeczowy, odnoszący się do tematu, poparty argumentami i przede wszystkim WERSETAMI Biblijnymi.


Wszelkie prawa zastrzeżone © Biblia.start24.eu | mapa witryny
| login