biblia - pismo święte - wiara

nie skorzystał ze sposobności, aby być na równi z Bogiem

czytano 3920 razy

 "nie skorzystał ze sposobności, aby być na równi z Bogiem" [Flp 2:6].

Już kiedyś analizowałem tak zapodany wariant translacyjny i...
Gdyby przyjąć owego wariantu poprawność [o ile tak istotnie jest?] odnośnie zapisu w grece, to --
(1) Miał takową sposobność, ale z owej sposobności nie skorzystał; coś na zasadzie: 'mogę, mam możliwości itp., ale - wiecie - ... nie skorzystam'
(2) Nie było takiej sposobności
(3) sposobność była, ale owej nawet w myślach nie brał pod uwagę
Np. takie.
Przypominałoby to sytuację opisaną w wg Mateusza 26:53... 'Mógłby, gdyby tylko chciał'.

Jednak inaczej wygląda sprawa, kiedy oddanie translacyjne sprawę stawia zgoła w odmiennym sensie.
Nawet Interlinia Vocatio jakoś tak niekoniecznie wspiera wariant przywoływany przez 'wyznawcę_...
mamy: "nie (jako) porywanie uznał — być równym Bogu,"; po grecku: < ouch harpagmon hegesato to einai isa Theo >. Zwracam uwagę na dopisek od tłumacza w nawiasie - "(jako)".
Byłoby zatem w stylu: "Nie porywał się na to, [żeby] być równym Bogu".

Oto pewna notka --
"W przekładzie Wujka (1962) czytamy: „To bowiem w sobie czujcie [„takiego bądźcie względem siebie usposobienia”, Bw] co i w Chrystusie Jezusie, który będąc w postaci bożej, nie uważał za grabież równości swej z Bogiem”. (W przypisie werset ten tak objaśniono: „Posiadając naturę i chwałę równą Bogu, [Chrystus] nie uważał, że należy się tej chwały trzymać za wszelką cenę”). W  natomiast ostatnia część tego fragmentu brzmi: „Który chociaż istniał w postaci Bożej, nie brał pod uwagę zagarnięcia [gr. harpagmòn], mianowicie tego, żeby być równym Bogu”. (W niektórych przekładach angielskich, jak RS, NE, TEV, NAB, oddano to podobnie).

Która myśl jest zgodna z kontekstem? W wersecie 5 radzi się chrześcijanom, żeby naśladowali Chrystusa w omówiony tam sposób. Czy może zachęca się ich do tego, żeby nie uważali ‛swej równości z Bogiem za grabież’, lecz za przysługujące im prawo? Na pewno nie! Mogli natomiast naśladować tego, który „nie brał pod uwagę zagarnięcia, mianowicie tego, żeby być równym Bogu” () (por. Rodzaju 3:5). Taki przekład jest też zgodny z wypowiedzią samego Jezusa Chrystusa: „Ojciec jest większy niż ja” (wg Jana 14:28).

W The Expositor’s Greek Testament powiedziano: „Nie znamy takiego fragmentu, w którym (...) [harpázo] albo któreś z jego pochodnych [z harpagmòon włącznie] znaczyłoby ‚trzymać w posiadaniu’, ‚zachowywać’. Zdaje się ono niezmiennie znaczyć: ‚zagarniać’, ‚porywać’. Tak więc niedopuszczalne jest przesuwanie jego rzeczywistego znaczenia ‚chwytać’ na zupełnie inną płaszczyznę: ‚mocno trzymać’” (Grand Rapids, Michigan 1967, red. W. Robertson Nicoll, t. 3, ss. 436, 437)." - książka o skrócie rs, wyd. ŚJ, strona 380/381.

 

 data dodania: 2010.09.15 03:49    data edycji: 2010.09.15 04:20
Zakaz kopiowania, rozpowszechniania części lub całości bez zgody redakcji Biblia.start24.eu.

Jeśli komentarz będzie sensowny na pewno go umieszczę i na niego odpowiem.
Sensowny = rzeczowy, odnoszący się do tematu, poparty argumentami i przede wszystkim WERSETAMI Biblijnymi.


Wszelkie prawa zastrzeżone © Biblia.start24.eu | mapa witryny
| login