biblia - pismo święte - wiara

Boska natura

czytano 3658 razy

Biorąc pod uwagę wyjściowo do rozważań część tekstu 2 [Listu] Piotra 1:4, gdzie czytamy: "aby poprzez te stalibyście_się Boskiej wspólnikami natury [gr. < fyseos >; rdzenny < fysis >]," [Interlinia Vocatio] -- mamy morfologicznie takie miejsca występowań w Księgach spisanych po grecku [w tym i pozakanonicznych] --
 3 [Księga] Machabejska 3:29; 4 [Księga] Machabejska 1:20; 5:8, 9, 25; 13:27; 15:13, 25; 16:3; [Księga] Mądrości 7:20; 13:1; 19:20; [List] do Rzymian 1:26; 2:14, 27; 11:21, 24[3x]; 1 [List] do Koryntian 11:14; [List] do Galacjan 2:15; 4:8; [List] do Efezjan 2:3; [List] Jakuba 3:7[2x]; 2 [List] Piotra 1:4.
 
 Prześledzenie tych tekstów, pozwala zrozumieć biblijne rozumienie terminu.
 
 W 2 [Liście] Piotra 1:4 mamy odniesienie do duchowej natury Boga i takąż naturę - duchową, mianowicie - będą mieć ci, którzy znajdą się w niebie.
 Póki co, to ludzie mają inną naturę: cielesną, podlegającą skażeniu, o czym więcej w 1 do Koryntian 15:50 i dalszych...
 Nawet w wersecie 2 Piotra 1:4 mamy nawiązanie do tego, gdyż dalej czytamy: "uniknąwszy skażenia".
 Oczywiście o Bogu czytamy: "Bóg jest duchem" [wg Jana 4:24].
 
 Mając Przekład 'Apokryfów Biblii Greckiej', Oficyny Vocatio, podam oddania tekstów 3 i 4 Machabejskiej --
 3 Machabejska 3:29 - "Każde miejsce, w którym w ogóle by został wykryty chroniący się Żyd, ma być izolowane i ogniem spalone; dla wszystkich z natury śmiertelnych [gr. < thnete fysei >] na wieczny czas niech będzie zupełnie nieużyteczne. [przypis 146].".
 4 Machabejska 1:20 - "Namiętności z natury [gr. < fyseis >] są dwie o charakterze ogólnym: przyjemność i ból ,[przypis 47].".
 4 Machabejska 5:8 - "Dlaczego jedzeniem przez naturę [gr. < fyseos >] darowanego wybornego mięsa tego zwierzęcia się brzydzisz?".
 4 Machabejska 5:9 - "Jest bowiem bezrozumne nie korzystać z przyjemności[przypis 168] bez zarzutu i niesłusznie odrzucać natury[przypis 169] [gr. < fyseos >] dary.[przypis 170]."
 4 Machabejska 5:25 - "Dlatego nie jemy skalanego;[przypis 187] wierząc bowiem, że Bóg ustanowił prawo, wiemy, że odpowiedni do natury[przypis 188] [gr. < fysin >] prawa nadając, współczuje nam świata twórca.".
 4 Machabejska 13:27 - "Ale choć jednako natura [gr. < fyseos >], wspólne przebywanie i praktykowanie cnoty[przypis 397] braterstwa czar powiększyły, dzięki pobożności braci trzymali się pozostali, dręczonych widząc aż do śmierci na mękach,".
 4 Machabejska 15:13 - "O naturo święta [gr. < fysis hiera >], czarze rodzicielstwa, zrodzenie, czuła miłości, niańczenie i matczyne niezwyciężone uczucia![przypis 427].".
 4 Machabejska 15:25 - "Gdyż jak gdyby na naradzie w duszy swej zręcznych widząc doradców, naturę [gr. < fysin >], rodzicielstwo, miłość do dzieci i dzieci męki,".
 4 Machabejska 16:3 - "A lwy wokół Daniela nie były tak dzikie,[przypis 448] ani Miszaela piec tak rozpłomieniony najżarłoczniejszym ogniem,[przypis 449] jak jej natura[przypis 450] [gr. < fysis >] w postaci miłości do dzieci paliła ją, widzącą jak wielorako męczonych jest jej siedmiu synów.".
 
 Z tzw. 'deuterokanonicznej' Ksiegi - Księgi Mądrości [wg Przekładu 'B. Poznańskiej'] --
 7:20 - "naturę [gr. < fyseis >] stworzeń i instynkty dzikich zwierząt, potęgę duchów i myśli ludzkie, różnorodność roślin i niezwykła siłę korzeni.".
 13:1 - "Zaiste głupimi [byli] z natury [gr. < fysei >] ludzie, którzy nie poznali Boga i z niewidzialnych dóbr nie potrafili poznać, że On istnieje, ani widok dzieł [Jego] nie odkrył im Mistrza.".
 19:20 - "Ogień płonął w wodzie silniej niż w powietrzu, a woda jakby zapomniała, że potrafi gasić.".
 "Ogień w wodzie wzmagał swoją siłę, a woda zapominała o swej własności gaszenia." [BT]
 W grece mamy < sbestikes fyseos epelanthaneto >] = dosłownie: 'zgasić naturę zapomniała'.
 
 Cytowałem z książki: "APOKRYFY z Biblii Greckiej", Michał Wojciechowski, Oficyna Wydawnicza "Vocatio", Warszawa 2001.data dodania: 2010.09.15 03:48    data edycji: 2010.09.15 04:20
Zakaz kopiowania, rozpowszechniania części lub całości bez zgody redakcji Biblia.start24.eu.

Jeśli komentarz będzie sensowny na pewno go umieszczę i na niego odpowiem.
Sensowny = rzeczowy, odnoszący się do tematu, poparty argumentami i przede wszystkim WERSETAMI Biblijnymi.


Wszelkie prawa zastrzeżone © Biblia.start24.eu | mapa witryny
| login