biblia - pismo święte - wiara

Jeden Bóg

czytano 3747 razy

Zgodnie z tekstem 1 do Koryntian 8:4b - 6 ---
 "wiemy, że bożek jest nicością na świecie i że nie ma innego Boga oprócz jednego [Int. Vocatio: "nikt Bogiem z wyjątkiem Jednego [gr. < eis >]].
 Bo chociaż są tacy, których zwą "bogami", a czy to w niebie, czy na ziemi, jako że jest wielu "bogów" i wielu "panów",
 dla nas wszakże jest jeden Bóg, Ojciec [Int. Vocatio: "nam jeden Bóg -- Ojciec" [gr. < hemin eis Theos ho pater >], z którego jest wszystko, a my dla niego; i jeden jest Pan, Jezus Chrystus, przez którego jest wszystko i my przez niego." [NŚ].
 
 Sformułowania o tym, że jest jeden Bóg mamy też w:
 Deuteronomium [Powtórzonego Prawa; 5 Mojżeszowa] 6:4;
 wg Marka 12:29 [Int. Voc>: "jeden jest" /gr. < eis estin >/], 32 [Int. Voc.: "jeden jest" /gr.: < eis estin >/];
 do Galacjan 3:20 [Int. Voc.: "zaś Bóg jeden jest" /gr. < de Theos eis estin >/];
 Jakuba 2:19 [Int. Voc.: "jeden jest -- Bóg* /gr. < eis estin ho Theos >/].
 [przypis] 2,19* Inne lekcje zamiast słów "jeden jest Bóg":"jeden Bóg jest"; "Bóg jeden jest"; "jeden Bóg"; "jest Bóg".
 
 Wierzący w doktrynę Trójcy, też mówią, że "wierzą w Jednego Boga"; z tym, że dokładają pewną istotną frazę: "Ale w Trzech Osobach".data dodania: 2010.09.15 05:24
Zakaz kopiowania, rozpowszechniania części lub całości bez zgody redakcji Biblia.start24.eu.

Jeśli komentarz będzie sensowny na pewno go umieszczę i na niego odpowiem.
Sensowny = rzeczowy, odnoszący się do tematu, poparty argumentami i przede wszystkim WERSETAMI Biblijnymi.


Wszelkie prawa zastrzeżone © Biblia.start24.eu | mapa witryny
| login