biblia - pismo święte - wiara

Kain i Kenici

czytano 3821 razy

Co się tyczy 'Kaina' i 'Kenitów', to --
 
 Otóż rdzennie - wg morfologii < qjn [duże litery: QJN] > - mamy miejsca:
 Genesis 4:1, 2, 3, 5[2x], 6, 8[2], 9, 13, 15[2x], 16, 17, 24, 25;
 Numeris 24:22; Jozuego 15:57; Sędziów 4:11; 2 Samuela 1:17; 3:33; 21:16; 2 Kronik 35:25; Jeremiasza 9:16; Ezechiela 27:32; 32:16[3x].
 
 Przekład NŚ oddaje imię z 4 rozdz. Genesis per "Kain", natomiast nazwę, której w swej przypowieści - w Liczb 24:22 - użył Balaam w odniesieniu do plemienia Kenitów per "Kajin".
 W Sędziów 4:11 to samo hebrajskie określenie przetłumaczono na "Kenici".
 
 Tak więc całe plemię określono per "Kajin", co w hebr. oddano: < miqqajin > [< mi >= "od"].
 W Jozuego 15:57 [też w. 1 i 48] czytamy o mieście w górzystym regionie Judy.
 
 Zatem: 'Kenitów' określano też mianem "Kajin" - jako zbiorowość ludu - co bynajmniej nie oznacza, że są potomkami Kaina z 4 rozdziału Genesis.
 Etymologia imienia "Kain" z 4 rozdz. Genesis = "wydany na świat"; rodowi jego - niektórych potomków wymienia Biblia - położył kres potop z czasów Noego.
 Natomiast inne "Kajin" mamy od rdzenia oznaczającego: "tworzyć; nabywać; kupować".
 
 Pozostałe zapodane miejsca - wg morfologii - są pochodne od rdzenia jedynie i dotyczą innych kwestii.data dodania: 2010.09.15 03:46
Zakaz kopiowania, rozpowszechniania części lub całości bez zgody redakcji Biblia.start24.eu.

Jeśli komentarz będzie sensowny na pewno go umieszczę i na niego odpowiem.
Sensowny = rzeczowy, odnoszący się do tematu, poparty argumentami i przede wszystkim WERSETAMI Biblijnymi.


Wszelkie prawa zastrzeżone © Biblia.start24.eu | mapa witryny
| login