biblia - pismo święte - wiara

Dogmat

czytano 3546 razy

Zainteresowałem się, czy w greckim tekście użyto terminu "dogmat" [ew. podobne] i...
 
 Jak najbardziej, od rdzennego < dogma >, mamy w LXX i gr. "NT"; w nawiasie [...] podaję wariantowość wg pozycji Vocatio, też i innych Translacji --
 3 Machabejska 1:3 ["wobec ojczystych przekonań", Voc., gr.: < ton patrion dogmaton >];
 4 Machabejska 4:23 ["dekret wydał", Voc., gr. < autous dogma etheto >], 24 ["przez dekrety", Voc.; gr.: < dia ton dogmaton >], 26 ["jego dekrety", Voc.; gr.: <dogmata autou >]; 10:2 ["w tych samych wychowany zostałem przekonaniach", Voc.; gr.: < [...] anetrafen dogmasin >];
 Daniela 6:13/NŚ, w. 12/ ["jak prawo Medów i Persów", Int. Voc. [z BH]; gr.: < tois Medon kai Person dogmasin >]. Inne Przekłady: 'niewzruszone prawo', 'prawo, które nie podlega unieważnieniu' [NŚ], 'nienaruszalne prawo'];
 
 {pozostałe miejsca z LXX są dla mnie nieweryfikowalne, gdyż nie mam dostępu da jakichkolwiek translacji, a sam nie jestem filologiem :-D }
 
 wg Łukasza 2:1 ["wyszedł dekret od Cezara Augusta", Int. Voc.; gr. < ekselthen dogma para Kaisaros Augoustou >; NŚ: "postanowienie"; Inni: "edykt", "rozporządzenie"; "zarządzenie"];
 Dzieje Ap 16:4 ["przekazywali im, (aby) strzec — postanowień [gr.: < ta dogmata >],", Int. Voc.; Inni: "postanowienia" [NŚ], "uchwał powziętych"]; 17:7 ["wbrew — postanowieniom [gr.: < ton dogmaton >] Cezara działają", Int. Voc.; NŚ: "postanowieniom", jak Int. Voc.; Inni: "rozkazom, dekretom, nakazom, zarządzeniom"];
 do Efezjan 2:15 ["— Prawo — przykazań w postanowieniach [gr.: < dogmasin >]", Int. Voc.; NŚ: "złożone z postanowień"; Inni: "w ceremoniach", "w ustawach"; "i nakazami"; "i przepisów"; "z jego zarządzeniami"; "i zaleceniami"]
 do Kolossan 2:14 ["starłszy (ten) na nas rękopis — (na_rzecz) postanowień [gr.: < dogmasin >], Int. Voc.; NŚ: "dokument, [...] który się składał z postanowień"; Inni: "nakazami"].
 
 Wykorzystałem, poza konkordancją do LXX i greki "NT", pozycje --
 "Apokryfy z Biblii Greckiej", Michał Wojciechowski, Oficyna Vocatio, ed. 2001, z cyklu Rozprawy i Studia Biblijne [pozycja nr 8].
 Interlinię Vocatio: Księga Daniela, Tom PISMA, Interlinia z gr. "NT", ks. Popowski.data dodania: 2010.09.15 03:46
Zakaz kopiowania, rozpowszechniania części lub całości bez zgody redakcji Biblia.start24.eu.

Jeśli komentarz będzie sensowny na pewno go umieszczę i na niego odpowiem.
Sensowny = rzeczowy, odnoszący się do tematu, poparty argumentami i przede wszystkim WERSETAMI Biblijnymi.


Wszelkie prawa zastrzeżone © Biblia.start24.eu | mapa witryny
| login