Strona główna » tematy biblijne » EMET » Wielu będzie przebiegać tam i z powrotem, a wiedza wzrośnie - Dan 12:4

Ba, nawet przytoczył tekst Daniela 12:4, który jednak wiąże wzrost poznania ze wzrostem badania.
Przekład "Revised Standard Version" oddaje Dan 12:4 tak --
"Lecz ty, Danielu, zamknij słowa i zapieczętuj księgi aż do czasu końca. Wielu będzie  przebiegać tam i z powrotem, a wiedza wzrośnie."
Przekład NŚ oddaje tak --
"[...] Wielu będzie przebiegać i nastanie obfitość prawdziwej wiedzy."
A zatem: w czasach końca miała 'wzrosnąć wiedza' wskutek 'przebiegania' kart Słowa Bożego.
Oczywiście: z pomocą Boga, jak czytamy w [Liście] Jakuba 1:5 - 8.
A już fraza "przebiegać tam i z powrotem" - jest niezwykle chrakterystyczna.
Po hebrajsku mamy zapis < jeszotetu >
Gramatycznie: verb polel imperfect 3rd person masculine plural homonym 1.
 
Jest wyrażona myśl o przepatrywaniu w te i z powrotem tekstu Biblii.
Do tego celu służą np. konkordancje, słowniki, przekłady i inne.
W niczym takie 'przepatrywanie tam i z powrotem' nie umniejsza roli oddziaływania  ducha Bożego.


Wszelkie prawa zastrzeżone © Biblia.start24.eu