Strona główna » tematy biblijne » Duch Święty » Duch Święty » materiał do opracowania - notatki

 

 

Duch Święty

 

1 Kor 2:10-12

Duch Boga bada sprawy Boga PODOBNIE jak duch człowieka - bada sprawy człowieka.

 1. Podniesienie w kontekście "ducha świata" oraz "ducha człowieka" wskazuje na: duch tu omawiany nie jest osobą
 2. Ducha, który jest z Boga można otrzymać
 3. Duch z Boga - duch Boży - w kontekście i odniesieniu do "ducha człowieka" wskazuje, ze jest to nastawienie, cechy przejawiane przez osobę/y (?)

1 Kor 2:10-12

Biblia Warszawska: Albowiem nam objawił to Bóg przez Ducha; gdyż Duch bada wszystko, nawet głębokości Boże. Bo któż z ludzi wie, kim jest człowiek, prócz ducha ludzkiego, który w nim jest? Tak samo kim jest Bóg, nikt nie poznał, tylko Duch Boży. A myśmy otrzymali nie ducha świata, lecz Ducha, który jest z Boga, abyśmy wiedzieli, czym nas Bóg łaskawie obdarzył.

Biblia Tysiąclecia: Nam zaś objawił to Bóg przez Ducha. Duch przenika wszystko, nawet głębokości Boga samego. Kto zaś z ludzi zna to, co ludzkie, jeżeli nie duch, który jest w człowieku? Podobnie i tego, co Boskie, nie zna nikt, tylko Duch Boży. Otóż myśmy nie otrzymali ducha świata, lecz Ducha, który jest z Boga, dla poznania darów Bożych.

Biblia Gdańska:  Ale nam to Bóg objawił przez Ducha swojego; albowiem duch wszystkiego się bada, i głębokości Bożych. Bo któż z ludzi wie, co jest w człowieku, tylko duch człowieczy, który w nim jest? Także też i tego, co jest w Bogu, nikt nie wie, tylko Duch Boży. Aleśmy my nie przyjęli ducha świata, lecz Ducha, który jest z Boga, abyśmy wiedzieli, które rzeczy nam są od Boga darowane;

NW:  Gdyż właśnie nam Bóg to objawił przez swego ducha, bo duch bada wszystko, nawet głębokie sprawy Boże. Któż bowiem z ludzi zna sprawy człowieka, oprócz ducha człowieczego, który w nim jest? Tak też nikt nie poznał spraw Bożych, oprócz ducha Bożego. A my nie otrzymaliśmy ducha świata, lecz ducha, który jest od Boga, abyśmy znali to, co zostało nam życzliwie dane przez Boga

 

Tekst oryginalny:

 

---

Mt 12: 22-32

 1. wyrzucanie demonów Duchem Bożym (Mt 12:28)

 2. bluźnierstwo przeciw duchowi nie będzie odpuszczone (12:31)

 3. Duch Boży = Duch Święty (Mt 12:28-> 12:32)

----

1Kor 12:13

 1. w jednym Duchu / przez Ducha ochrzczeni

 2. napojeni Duchem

 

Biblia Warszawska: Bo też w jednym Duchu wszyscy zostaliśmy ochrzczeni w jedno ciało - czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni, i wszyscy zostaliśmy napojeni jednym Duchem.

Biblia Tysiąclecia: Wszyscyśmy bowiem w jednym Duchu zostali ochrzczeni, [aby stanowić] jedno Ciało: czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni. Wszyscyśmy też zostali napojeni jednym Duchem.

Biblia Gdańska: Albowiem przez jednego Ducha my wszyscy w jedno ciało jesteśmy ochrzczeni, bądź Żydowie, bądź Grekowie, bądź niewolnicy, bądź wolni, a wszyscy napojeni jesteśmy w jednego Ducha.

---

Łk 13:22

 1. zstępuje na Jezusa

 2. może przybrać kształt (tutaj: gołębica)

---

1 Jana 5:5-8

 1. duch jest prawdą

-----

Jana 3:5-8

 1. narodzony z ducha

 2. narodznoe z ducha - jest duchem (J3:6) -> w sensie dziedziczenia (wejście do Ktrólestwa) J 3:5

 

Świadek. świadczy, mówi

 1. duch składa świadectwo ( o jezusie) podobnie jak woda i krew (świadectwo ducha jest zgodne ze świadectwem wody i krwi) 1 Jana 5:5-8

 2. podobnie jak oni - duch święty świadkiem ( Dz 5:32)

 3. duch święty składa świadectwo , powiedziawszy (Hebr 10:15)

 4. jak mówi duch święty Hebr 3:7

Chociaż niektóre wersety wspominają, że duch ‛składa świadectwo’, „mówi” lub „powiada”, to z innych wynika, że nie ma własnego głosu, lecz przemawia przez jakieś osoby (Heb 3:7; 10:15-17; por. Ps 95:7; Jer 31:33, 34; Dz 19:2-6; 21:4; 28:25)

 

 

Chrzest

 1. chrzest w imię ducha świętego (Mt 28:19)

 2. chrzest w duchu świętym Dz 1:5

 3.  

 

Napełnianie duchem

 1. napełniajcie się duchem E5:18

 2. pełen ducha świętego i wiary Dz 6:5 (i mądrości) Dz 6:3, Dz13:52

 3. ludzie napełnieni duchem świętym (Dz 2:4)

 4. wylanie ducha Dz 2:17

 5. zstąpienie ducha (duch na nich nie zstąpił) Dz 8:15

 6. otrzymanie ducha świętego Dz 8:17

 

 

 

 

Inne:

 1. wymieniony wśród przymiotów - polecanie siebie w duchu świętym, w czystości, etc (2Kor 6:6)

 2.  


Wszelkie prawa zastrzeżone © Biblia.start24.eu