biblia - pismo święte - wiara

Co to jest duch?

czytano 9401 razy

gr. pneúma („duch”) pochodzi od wyrazu pnéo, czyli „wiać” lub „oddychać”,
hebr. rúach („duch”) - dech; tchnienie; oddech

Użycie w Biblii:


Siła życia, siła życiowa (siła napędzająca życie)

 1. hebrajskie, neszamáh (Rdz 2:7), też oznacza „dech; tchnienie”, lecz w porównaniu z rúach ma bardziej ograniczony zakres znaczeniowy
 2. więcej: Człowiek - dusza, duch

Wiatr, powietrze

 1. „wiatr wschodni” (Wj 10:13)
 2. cztery wiatry” (Za 2:6)
 3. cztery wiatry nieraz oznaczają cztery strony świata — wschód, zachód, północ i południe — rúach bywa też czasem oddawane jako „strona” lub „bok” (1Kn 9:24; Jer 49:36; 52:23; Eze 42:16-20)
 4. powietrze [werúach] między łuskami lewiatana (Hi 41:15-16)
 5. wiatr  - w Pismach Greckich (Chrześ.) tylko raz w tym znaczeniu - Jana 3:8
 6. wiatr w znaczeniu: nie poskromiony, nie do osiągnięcia, przemijający, ulotny, marny bezwartościowy
  (por. Hi 6:26; 7:7; 8:2; 16:3; Prz 11:29; 27:15, 16; 30:4; Kzn 1:14, 17; 2:11; Iz 26:18; 41:29)

Osoby duchowe

 1. Bóg jest Duchem [pneúma]” (Jn 4:24; 2Ko 3:17, 18)
 2. Aniołowie duchami (Hebr 1:13-14; 1 Krl 22:21)
 3. duch mój” (ruchí), użyte przez Boga w Rodzaju 6:3, może oznaczać: „Ja, Duch” — tak jak „dusza moja” (nafszí) znaczy „Ja sam” lub „moja osoba” (Iz 1:14)
 4. Jezus ożywiony w duchu (1Pt 3:18) - > w ciele duchowym 1 Kor 15:44

Siła (sprawcza )

 1. duch święty (por. Dz 6:3, 5; 7:55; 8:15, 17, 19; 9:17; 11:24; 13:9, 52; 19:2; Rz 9:1; 14:17; 15:13, 16, 19; 1Ko 12:3; Heb 2:4; 6:4; 2Pt 1:21; Judy 20)
 2. więcej: Duch Święty

 Nastawienie, cechy przejawiane przez osobę /y

 1. zgryzota ducha ludzi Łk 2:48
 2. mówić w udręce ducha (Hi 7:11)
 3. inny duch - odmienne postępowanie ( Lb 14:24)
 4. duch świata ( 1 Kor 1:12)
 5. duchowe sprawy , duchowe słowa (1 Kor 1:13)
 6. umieszenie: duch czysty - niezłomny (Ps 51:10) - czyste serce , pobudki
 7. nie nabrał ducha z powodu tego co słyszeli (ze strachu przed) Joz 2:8-13
 8. Hetytki poślubione przez Ezawa były „źródłem goryczy ducha” dla Izaaka i Rebeki (Rdz 26:34, 35)
 9. duch zazdrości (Lb 5:14, 30)
 10. działał „z duchem i mocą Eliasza” (Łk 1:17) - czyli tak jak on gorliwie i zapałem
 11. siła (fprm. pneuma) pobudzająca umysł (Ef 4:23, 24)
 12. głupi ujawnia swego ducha (Prz 29:11) - przez postępowanie
 13. rozgoryczony duch Mojżesza - z powodu postępowania Izraelitów (Ps 106:32, 33)  

Duch

Czyli termin ten odnosi sie do tego co jest niewidoczne, ale stanowi przejaw istnienia jakiejś siły, której działanie może dawać widzialne rezultaty; :

 • siła
 • osoba duchowa
 • wiatr
 • nastawienie, cechy przejawiane przez osobę/y

 

PS.

Dodatkowe informacje: 

 1. - zgryzota ducha ludzi Łk 2:48
 2. - duch Boga mówiący przez człowieka (2 Samuela 23:2)
 3. - powierzenie ducha człowieka Bogu (Psalmu 31:5 pr. Łk 23:46)
 4. - zabranie ducha i tchnienia - powrót do prochu (Hi 34-14-15)
 5. - Bóg duchów wszelkiego ciała (Lb 16:22)
 6. - w ręku Boga duch wszelkiego ciała człowieczego (Hi 12;10)
 7. - odebranie ducha - śmierć (Ps 104:29)
 8. - duch boga -> zostają stworzone (Ps 104;30)
 9. - włożony w niego duch JHWH (Iz 42:1)
 10. - duch Stwórcy - pozwoli prorokować (Jl 2:28-32)
 11. - udzielenie ducha Jezusa (Flp 1:19)
 12. - inny duch - odmienne postępowanie ( Lb 14:24)
 13. - zasmucenie ducha Bożego (Ef 4:30)
 14. - umieszczenie ducha JHWH - ożywienie zmarłych (Ez 37: 13-14)
 15. - napełnieni duchem mądrości (Wj 28:3)
 16. - duchowe pojmowanie (Kol 1:9) - > podanie sie Bogu, dobre owoce (Kol 1:10)
 17. - duch pokolenia (Ps 78:8)
 18. - powiedział za sprawą ducha św (Mr 12:36)
 19. - wylanie ducha na dom Izraela (Iz 39:29)
 20. - zamieszka przez ducha (Ef 2:22)
 21. - Gal 6:18; 1Ts 5:23)

 data dodania: 2010.08.05 02:23    data edycji: 2012.01.19 23:14
Zakaz kopiowania, rozpowszechniania części lub całości bez zgody redakcji Biblia.start24.eu.

Jeśli komentarz będzie sensowny na pewno go umieszczę i na niego odpowiem.
Sensowny = rzeczowy, odnoszący się do tematu, poparty argumentami i przede wszystkim WERSETAMI Biblijnymi.


Wszelkie prawa zastrzeżone © Biblia.start24.eu | mapa witryny
| login