biblia - pismo święte - wiara

Elohim

czytano 8398 razy

słowa hebrajskie

El - tłumaczone na Bóg znaczy prawdopodobnie: potężny, silny. Może odnosić sie do prawdziwego Boga, jak i ludzi czy aniołów (zob: Co oznacza termin: Bóg).


haʼÉl
, dosł. „ten Bóg”
odnosi się do Jehowy / Jahwe *, odróżniając Go od innych bogów (Rdz 46:3; 2Sm 22:31)


Elim
- liczba mnooga El

  1. użyta do określenia innych bogów (wj 15:11)
  2. użyta by podkreślić DOSTOJEŃSTWO lub MAJESTAT - Ps 89:6: dosł. „synów Boga”, biwené ʼElím**


Elohím
(„bogowie”) wywodzi się od rdzenia oznaczającego „być potężnym, silnym” (liczba mnoga wyrazu ʼelòah („bóg”).)

  1. podkreślenie dostojeństwa Boga Jahwe ***
  2. podkreślenie potęgi Boga jako stwórcy (w księdze Rodzaju) ****
  3. w odniesieniu do bożków
    • jako wielu bogów (Wj 12:12, 20:23)
    • podkreślenie dostojeństwa JEDNEGO boga (1Sm 5:7b - Dagon, 1Kr 11:5 - Asztarte; Dn 1:2b - Marduk)
  4. w odniesieniu do ludzi - Ps 82:1-2 (sędziów w Izraelu)  

haʼElohím
użyte do Jahwe - w odniesieniu do kwestii , że jest jedynym prawdziwym Bogiem ( Pwt 4:35; 4:39; Joz 22:34; 2Sm 7:28; 1Kl 8:60)

 

 

* zobacz: imię Boga

** Pomimo, ze użyto liczby mnogiej odnosi sie do JEDNEJ osoby. Dlatego w greckiej Septuagincie Elim oddano w liczbie pojedynczej (Theos), podobnie jak w łacińskiej Wulgacie (Deus)

*** „Za tym, że język ST całkowicie odrzuca myśl, jakoby (...) [ʼElohím] (w odniesieniu do Boga Izraela) określało więcej niż jedną osobę, przemawia przede wszystkim okoliczność, iż słowo to prawie zawsze łączy się z orzeczeniem czasownikowym w liczbie pojedynczej, a także jest określane przymiotnikiem w liczbie pojedynczej. (...) [ʼElohím] należy raczej rozumieć jako wzmocnioną liczbę mnogą wskazującą na wielkośćmajestat, odpowiednik określenia Wielki Bóg” (The American Journal of Semitic Languages and Literatures, Aaron Ember

**** Natomiast gdy mowa co ON mówił lub co ON robił - zawsze występuje w liczbie pojedynczej

 data dodania: 2010.07.11 02:30    data edycji: 2012.01.19 23:17
Zakaz kopiowania, rozpowszechniania części lub całości bez zgody redakcji Biblia.start24.eu.
komentarzy: 1         Dodaj komentarz

2012-04-17 6:48 | Ewa

Najbardziej obiektywna strona ze wszystkich ktore przejrzalam,dziekuje i prosze o kontynuacje rozpoczetych zagadnien.Jeśli komentarz będzie sensowny na pewno go umieszczę i na niego odpowiem.
Sensowny = rzeczowy, odnoszący się do tematu, poparty argumentami i przede wszystkim WERSETAMI Biblijnymi.


Wszelkie prawa zastrzeżone © Biblia.start24.eu | mapa witryny
| login