biblia - pismo święte - wiara

Co to jest wiara

czytano 21763 razy

List do Hebrajczyków 11,1:

 • /przekład BT/ Wiara zaś jest poręką (hy*po'sta*sis)  tych dóbr, których się spodziewamy, dowodem (e'leg*chos)  tych rzeczywistości, których nie widzimy.

 • /przekład BW/-  A wiara jest pewnością (hy*po'sta*sis)  tego, czego się spodziewamy, przeświadczeniem (e'leg*chos)  o tym, czego nie widzimy.

 • /przekład NW/ - Wiara jest to niezawodne oczekiwanie (hy*po'sta*sis)  spraw spodziewanych, oczywisty przejaw (e'leg*chos) rzeczy istniejących, choć nieoglądanych.

 • /przekład GP/ - Jest zaś wiara (co_do) obiecywanych przez nadzieję, (na) sprawy argumentem nie widziane.

 • /przekład BP/ - Wiara jest mocnym przekonaniem, że istnieje to, czego sie spodziewamy, jest świadectwem o wydarzeniach, których nie widzimy.

 • przekład BG/ - Wiara jest gruntem tych rzeczy, których sie spodziewamy i dowodem rzecz niewidzialnych.

Grecki wyraz (hy*po'sta*sis) oddawany za pomocą sformułowania "poręka / pewność/ niezawodne oczekiwanie / mocne przekonanie" często występował w starożytnych papirusowych dokumentach handlowych w związku z czymś, co stanowiło gwarancję objęcia kiedyś w posiadanie określonych dóbr. Moulton i Milligan proponują więc tłumaczenie: "akt własności". Jeżeli ktoś ma akt własności, to niewątpliwie ma też prawo do "niezawodnego oczekiwania", że pewnego dnia otrzyma daną posiadłość.

Wyraz tłumaczony na "dowód / przeświadczenia / oczywisty przejaw / świadectwo" (e'leg*chos) kojarzy się z przedstawieniem dowodów, zwłaszcza ukazujących sprawę w innym świetle, niżby to wynikało z pozorów. Niepodważalne , przekonujące dowody ujawniają to , czego poprzednio nie wzięto pod uwagę, i w rezultacie obalają poglądy, które tylko wydawały się prawdziwe.

Wiara to akt własności,  do rzeczy na którą przedstawiono dowody, że istnieją - choć ich nie widzieliśmy,
Wiara to
pewność / przekonanie na istnienie czegoś czego nie widzieliśmy.

By uzyskać pewność w danej sprawie lub zostać przekonanym (mieć przekonanie) należy poznać i ocenić fakty odnoszące sie do omawianej dziedziny / zagadnienia - czyli należy zdobyć wiedzę.
Taka definicja wiary jest zgoda z zasadą: "Przeto wiara rodzi się z tego co się słyszy (...)" List do Rzymian 10: 17 BT


Czym sie różni wiara od wiedzy

Wiedza to znajomość faktów zdobyta przez osobiste doświadczenie, obserwację lub studium. Wiara jest więc tym aspektem wiedzy, której sami nie doświadczyliśmy - a zdobyliśmy tylko przez studium tego zagadnienia.

Przykład: Zdobywając informację o Australii, zyskamy pewność, że ona istnieje. Będzie to wiedza nie zdobyta przez osobiste doświadczenie (wiara).

 1. wiara w Boga, pewność, że istnieje opiera się na:

  1. Biblia dowodzi poprzez ocenę treści w niej zawartej (przedstawia argumenty)

  2. Ocenie tego co istnieje*

 2. wiara Bogu, pewność co do spełnienia jego obietnic, opiera się na:

  1. Wierze w Jego istnienie

  2. Ocenie jego możliwości (mocy sprawczych, wszechmocy)**

  3. Ocenie Jego dotychczasowych działań (spełnienia obietnic)***

   

 

 

Przypisy

* Zasady:
Rz 1:20:
Albowiem jego niewidzialne przymioty — jego wiekuista moc i Boskość — są wyraźnie widoczne już od stworzenia świata, gdyż dostrzega się je dzięki temu, co zostało uczynione.

Hebr 3:4:
Oczywiście każdy dom jest przez kogoś zbudowany, ale tym, który zbudował wszystko, jest Bóg


** Zasady:
Izajasza 40:26 NW
Podnieście oczy ku górze i popatrzcie. Kto stworzył te rzeczy? Ten, który ich zastęp wyprowadza według liczby, wszystkie je woła po imieniu. Dzięki obfitości dynamicznej energii — jako że jest również pełen werwy w swej mocy — ani jednej z nich nie brak.

Izajasza 55:8-11 NW:
Bo wasze myśli nie są moimi myślami ani moje drogi waszymi drogami” — brzmi wypowiedź Jehowy. 9 „Gdyż jak niebiosa przewyższają ziemię, tak moje drogi przewyższają wasze drogi, a moje myśli — wasze myśli. 10 Bo jak ulewny deszcz oraz śnieg spada z niebios i tam nie wraca, dopóki nie nasyci ziemi i nie sprawi, że ona rodzi i porasta, i daje siewcy nasienie, a jedzącemu chleb, 11 tak też będzie z moim słowem, które wychodzi z moich ust. Nie wróci do mnie bezowocne, lecz uczyni to, w czym mam upodobanie, i pomyślnie spełni to, z czym je posłałem.

 

*** Zasady:
Joz 23:14 NW:
Oto ja idę dziś drogą całej ziemi, a wy dobrze wiecie całym swym sercem i całą swą duszą, że nie zawiodło ani jedno słowo ze wszystkich dobrych słów, które do was wyrzekł Jehowa, wasz Bóg. Wszystkie się wam spełniły. Ani jedno słowo z nich nie zawiodło

 

 data dodania: 2009.12.31 21:16    data edycji: 2017.09.10 23:18
Zakaz kopiowania, rozpowszechniania części lub całości bez zgody redakcji Biblia.start24.eu.

Jeśli komentarz będzie sensowny na pewno go umieszczę i na niego odpowiem.
Sensowny = rzeczowy, odnoszący się do tematu, poparty argumentami i przede wszystkim WERSETAMI Biblijnymi.


Wszelkie prawa zastrzeżone © Biblia.start24.eu | mapa witryny
| login