biblia - pismo święte - wiara

Wiedza a wiara

czytano 4337 razy

 

Kiedy do błędu dochodzi już na poziomie definicji, powoduje to powszechne zamieszanie. Nie sposób też wówczas w łatwy sposób wrócić do stanu właściwego faktom. Poniższy wywód będzie dotyczył wyłącznie religii, które zostały zbudowane na fundamencie Biblii. Założeniem jest również, iż zbiór wiedzy tworzący daną naukę/dziedzinę (w tym przypadku religię) definiuje pojęcia jakimi posługuje się / tworzy ta nauka.

Powszechnie przyjęte definicje:

wiedza

 • / wikipedia/- ogół wiarygodnych informacji o rzeczywistości  wraz z umiejętnością ich wykorzystywania (wiedza jest przeciwieństwem wiary)

 • /encyklopedia PWN/-  w węższym znaczeniu: ogół wiarygodnych informacji o rzeczywistości wraz z umiejętnością ich wykorzystania (w. nauk.); w szerokim znaczeniu: wszelki zbiór informacji, poglądów, wierzeń, którym przypisuje się wartość poznawczą lub (i) praktyczną.

 • /słownik jęz. pol/ - 1. ogół wiadomości zdobytych dzięki badaniom, uczeniu się itp.; też: zasób informacji z jakiejś dziedziny, 2. znajomość czegoś

wiara

 • /wikipedia/ - jest terminem wieloznacznym. W mowie  potocznej oznacza przekonanie o czymś.  Stanowisko, pogląd, w danym momencie (przy  obecnym stanie wiedzy naukowej) nie znajdujące  jednoznacznego potwierdzenia w rzeczywistości. W religioznawstwie polega przede wszystkim na  przyjęciu istnienia lub nie istnienia czegoś bez  żadnego dowodu wiarygodnie potwierdzającego ten  fakt.

 • /encyklopedia PWN/ - osobowy, świadomy i wolny akt ludzki (akt rozumu i woli) afirmujący istnienie boga, istoty najwyższej, absolutu lub sił nadnaturalnych;

 • /słownik jęz. pol/ - 1. określona religia lub wyznanie; też: przekonanie o istnieniu Boga, 2. przekonanie, że coś jest słuszne, prawdziwe, wartościowe lub że coś się spełni, 3. przeświadczenie, że istnieją istoty lub zjawiska nadprzyrodzone»

  • przekonanie  /słownik jęz. pol/ - sąd, zdanie oparte na przeświadczeniu o prawdziwości, słuszności czegoś

  • przeświadczenie  /słownik jęz. pol/ - pewność w stosunku do kogoś, czegoś, wiara w prawdziwość, słuszność czegoś


Definicja opisana przez omawianą naukę.

Definicja: "wiara"

Biblia, List Pawła do Hebrajczyków 11:1:

 • /przekład BT/ Wiara zaś jest poręką (hy*po'sta*sis)  tych dóbr, których się spodziewamy, dowodem (e'leg*chos)  tych rzeczywistości, których nie widzimy.

 • /przekład BW/-  A wiara jest pewnością (hy*po'sta*sis)  tego, czego się spodziewamy, przeświadczeniem (e'leg*chos)  o tym, czego nie widzimy.

 • /przekład NW/ - Wiara jest to niezawodne oczekiwanie (hy*po'sta*sis)  spraw spodziewanych, oczywisty przejaw (e'leg*chos) rzeczy istniejących, choć nieoglądanych".

Grecki wyraz (hy*po'sta*sis) oddawany za pomocą sformułowania "niezawodne oczekiwanie" często występował w starożytnych papirusowych dokumentach handlowych w związku z czymś, co stanowiło gwarancję objęcia kiedyś w posiadanie określonych dóbr. Moulton i Milligan proponują więc tłumaczenie: "akt własności". Jeżeli ktoś ma akt własności, to niewątpliwie ma też prawo do "niezawodnego oczekiwania", że pewnego dnia otrzyma daną posiadłość.

Wyraz tłumaczony na "oczywisty przejaw" (e'leg*chos) kojarzy się z przedstawieniem dowodów, zwłaszcza ukazujących sprawę w innym świetle, niżby to wynikało z pozorów. Niepodważalne , przekonujące dowody ujawniają to , czego poprzednio nie wzięto pod uwagę, i w rezultacie obalają poglądy, które tylko wydawały się prawdziwe.


Podsumowanie
Zgodnie z opisem zarówno posiadanie wiedzy i wiary jest skutkiem zdobywania określonych informacji.
"Przeto wiara rodzi się z tego co się słyszy (...)"
List do Rzymian 10: 17 BT


Nie można mieć wiary bez wiedzy, prawdziwa wiara nie wypływa z naszych dobrych chęci czy informacji i faktów przyjętych bez zbadania i weryfikacji. Zakładając, że Biblia jest źródłem wiedzy niezbędnej do pozyskania wiary - najpierw należy ją zbadać i ocenić czy jest księgą pochodzącą od Boga.

zobacz: Dlaczego uwazam ze Biblia jest ksiega natchniona przez Bogadata dodania: 2010.08.09 12:12
Zakaz kopiowania, rozpowszechniania części lub całości bez zgody redakcji Biblia.start24.eu.

Jeśli komentarz będzie sensowny na pewno go umieszczę i na niego odpowiem.
Sensowny = rzeczowy, odnoszący się do tematu, poparty argumentami i przede wszystkim WERSETAMI Biblijnymi.


Wszelkie prawa zastrzeżone © Biblia.start24.eu | mapa witryny
| login