biblia - pismo święte - wiara

Dlaczego uważam, że Biblia jest księgą natchnioną przez Boga?

czytano 5079 razy

informacje podstawowe

Bo mało prawdopodobne jest zebranie nawet kilku z poniżej omówionych kwestii w jednej księdze - a co dopiero ich wszystkich.

1. Biblia a nauka

Wypowiedzi zanotowane w Biblii odnoszące się do kwestii naukowych często nie były zgodne z ówczesną nauką.

 • ziemia kulą (Izajasza 40:22) (zapis: 2700 lat temu)
 • ziemia bez widzialnej podpory w kosmosie (Hioba 26:7) (zapis: 3000 lat temu)
 • obieg wody w morzach i oceanach (Kaznodziei 1:7)
 • metody higieny i leczenia
  • usuwanie fekalii (Powtórzonego Prawa 23:14 ) (do XIX w nie skojarzono rozprzestrzeniania sie chorób z tego powodu)
  • mycie rąk po dotknięciu zwłok (Liczb 19:11-22) (niepopularne wśród lekarzy do XVII w)
  • obrzezanie w 8 dniu życia (Rodzaju 17:12) (witamina K osiąga pożądany poziom, protrombina osiąga najwyższy poziom)
  •  złość, miłość wpływają na fizjologię oraz psychikę (Przysłów 14:30;17:22; Koloson 3:12-15, Jana 13:34) ( potwierdzone badaniami od 1940 roku)

 

2. Biblia a historia
Precyzyjne i umiejscowione (historycznie i geograficznie) zapisy.
Poniżej podam przykłady, które podawano jako brak zgodności historycznej - dopiero późne odkrycia historyczne potwierdzały wiarygodność Biblii

Zgodność z historią, wybrane przykłady:

 • pałac Króla Sargona (Izajasza 20:1)
 • pryzma Asarhadona (2 Królów 19:39,37)
 • zapiski dotyczące syna Nabonida (Daniela 5:1-31)
 • kamień z zapisem o Piłacie (Jana 19:13-16)
 • na murach świątyni w Karnaku relacja z najazdu Szeszonka (1 Królów 14:25-26)

 

3. Biblia a postacie

 • najznamienitsze w historii postacie odznaczające się mądrością (np. Salomon , Jezus)
 • najniezwyklejsza w historii postać - będąca wzorem mądrego postępowania i mądrych unikatowych rad (Jezus)

 

4. Harmonia

Spisywana przez 16 wieków 40 różnych osób (o różnym wykształceniu i pochodzeniu) zachowuje jeden temat: etapy realizacji zamierzenia przez Boga jego planu dotyczącego ludzi.

 

5. Biblia a sprzeciw

Żadnej innej księgi nie próbowano na taką skalę zniszczyć lub utrudnić do niej dostępu.

 

6. Biblia a dostępność

 • Udokumentowana
  Po pierwsze ktoś niezwykle precyzyjnie zadbał by dotrwała do naszych czasów. Jest jednym z najlepiej udokumentowanych starożytnych ksiąg.
 • Tłumaczenia
  Już 280 p.n.e. zaczęto tłumaczenie Pism Hebrajskich na grecki. (najbardziej popularny wówczas). Później popularnym językiem stała się łacina - pojawia się więc biblia po łacinie. Dzisiaj Biblie lub jej fragmenty są dostępne w ponad 1700 językach.

 

7. Biblia a proroctwa
Wybrane proroctwa:

 • szczegóły i zapowiedź zniszczenia Babilonu (Izajasza 13:19;14:22,23; 44:27 do 45:2) (200 lat przed spełnieniem)
 • zniszczenie Tyru i Niniwy (Ezechiela 26:1-5; Sofoniasza 2:13-15)
 • zapowiedź panowania kolejnych potęg światowych (Daniela 8:5-7, 20-22)
 • Aleksander Wielki pokonuje Medo-Persję, podział mocarstwa greckiego (Daniela 3-8, 20-22)
 • szczegóły dotyczące Chrystusa
  • dokładana data ustanowienia Jezusa Chrystusem, data jego śmierci (Daniela 9 rozdział)
  • dokładne miejsce urodzenia Chrystusa (Micheasza 5:2)
  • o jego szaty rzucano losy (Psalm 22:18, Mateusza 27:35)
 • zburzenie Jeruzalem w roku 70 n.e. przez Rzymian (Łukasza19:41-44;21:20-24)

 

8. Biblia a praktyczne, zawsze aktualne rady (przykłady)

Przezwyciężanie trudności gospodarczych:

 • sumienna i energiczna praca może zapewnić posadę (Księga Przysłów 6:6-11; 10:26; 2 Tesaloniczan 3:10-12).
 • wyzwolenie człowieka z okowów zabobonnych tradycji, które często tłumią oświatę i hamują postęp (Izajasza 44:14-20; Marka 7:6-8; Jana 8:32)
 • oszczędność unikanie hazardu (1 Tymoteusza 6:6-12; Izajasza 65:11)
 • umiarkowanie w piciu (Księga Przysłów 23:29, 30)
 • planowanie wydatków (Łukasza 14:28-30)
 • unikanie kredytów (Przysłów 22:7)

Szczęśliwe życie:

 • nadużywanie alkoholu prowadzi do ubóstwa (Przysłów 23:20,21)
 • ostrzega przed szkodliwymi nałogami (2 Koryntian 7:1)
 • rozpusta naraża na szwank zdrowi fizyczne i psychiczne (1 Koryntian 6:18)
 • właściwy pogląd na dobra i pieniądze (1 Tymoteusza 6:7-10; Łukasza 12:16-20, 22-31)
 • sposób na unikanie gniewu (Przysłów 19:11, Kolosan 3:13)

Szczęśliwe życie rodzinne:

 • wzajemny szacunek w małżeństwie ( Efezjan 5:28-30,33)
 • niewierność prowadzi do problemów (Hebrajczyków 13:4, Przysłów 5:18-20, Przysłów 6:27-29,32)
 • zaspokajanie potrzeb drugiej strony (Filipian 2:4; 1Koryntian 7:3; Dzieje Apostolskie 20:35)
 • karcenie i zajmowanie się dziećmi (5 Mojżeszowa 11:19; Przysłów 22:6; Efezjan 6:4; Przysłów 13:24)
 • szybko rozwiązywać problemy i kłótnie ( Efezjan 4:26)
 • wybaczanie sobie nawzajem błędów (Przysłów 10:12; 19:11)

 

 

  więcej: Biblia księga natchniona przez Boga

 data dodania: 2010.01.02 03:36    data edycji: 2010.12.01 13:11
Zakaz kopiowania, rozpowszechniania części lub całości bez zgody redakcji Biblia.start24.eu.

Jeśli komentarz będzie sensowny na pewno go umieszczę i na niego odpowiem.
Sensowny = rzeczowy, odnoszący się do tematu, poparty argumentami i przede wszystkim WERSETAMI Biblijnymi.


Wszelkie prawa zastrzeżone © Biblia.start24.eu | mapa witryny
| login