biblia - pismo święte - wiara

Czy Biblię można zrozumieć samodzielnie?

czytano 4356 razy

 • "(...)Od lat bowiem niemowlęcych znasz Pisma święte"
  2 List do Tymoteusza 3:15 
 • "Niech ta księga Prawa będzie zawsze na twych ustach: rozważaj ją w dzień i w nocy, abyś ściśle spełniał wszystko co w niej jest napisane, bo tylko wtedy powiedzie ci się i okaże się twoja roztropność"
  Jozuego 1:1:8 BT
 • "Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości."
  2 List Pawła do Tymoteusza 3:16. BW

 

Bierz pod uwagę kontekst
Wcześniejsze wersety i omawiany przez pisarza temat.

 

Tłumacz Biblię Biblią

 • "Paweł według swego zwyczaju wszedł do nich i przez trzy szabaty rozprawiał z nimi. Na podstawie Pisma wyjaśniał i nauczał(...)
  Dzieje Apostolskie 17:2-3  
 • "(...) że nie wolno wykraczać ponad to , co zostało napisane (...)
  1 List Pawła do Koryntian 4: 6 BT

 

Poznanie całej Biblii jest niezbędne

 • "(...) Są w nich trudne do zrozumienia pewne sprawy, które ludzie niedouczeni i mało utwierdzeni opatrznie tłumaczą, tak samo jak inne Pisma, na własną swoją zgubę"
  2 Piotra 3:16
 • "Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości."
  2 List Pawła do Tymoteusza 3:16. BW

 

Jeśli czegoś nie rozumiesz:

 • "(...) Trudna jest ta mowa. Któż jej może słuchać? (...)
  Odtąd wielu uczniów jego się wycofało i juz z nim nie chodziło.
  Rzekł więc Jezus do dwunastu" Czyż i wy chcecie odejść?
  Odpowiedział Mu Szymon Piotr: Panie do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego."
  Ewangelia wg Jana 6:60, 66, 67 BT  
 • "Jeśli zaś komuś z was brakuje mądrości, niech prosi o nią Boga, który daje wszystkim chętnie i nie wymawiając; a na pewno ją otrzyma"
  Jakuba 1: 5

 

Kwestie trudniejsze mogą wymagać pomocy, wskazówek:

 • (...)Czy rozumiesz co czytasz? zapytał" (Dzieje Ap. 8:30)
  (...)Jakżeż mogę [rozumieć] jeśli mi nikt nie wyjaśni?(...) (Dzieje Ap. 8:31)
  "Proszę cię, o kim to prorok mówi, o sobie, czy o kimś innym? (...) A Filip wychodząc z tego [tekstu] Pisma opowiedział mu Dobrą Nowinę o Jezusie." Dzieje Apostolskie 8:34-35

 

Kto pomagał w zrozumieniu Biblii w I wieku n.e.

 • "Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem (...)"
  Ewangelia wg Mateusza  28:19-20 BT
 • "(...) nauczają lud i głoszą zmartwychwstanie umarłych w Jezusie"
  Dzieje Apostolskie 4:2 BT
 • "nie przestawali też co dzień nauczać w świątyni i po domach i głosić Dobrą Nowinę o Jezusie Chrystusie"
  Dzieje Apostolskie 5:42 BT
 • "(...)Jakże mieli uwierzyć w Tego, którego nie słyszeli? Jakże mieli usłyszeć, gdy im nikt nie głosił?"
  List do Rzymian 10:14 BT
  "Przeto wiara rodzi się z tego co się słyszy, tym zaś co się słyszy jest słowo Chrystusa"
  List do Rzymian 10:17 BT  

 

 data dodania: 2010.01.03 02:42    data edycji: 2010.01.05 14:13
Zakaz kopiowania, rozpowszechniania części lub całości bez zgody redakcji Biblia.start24.eu.

Jeśli komentarz będzie sensowny na pewno go umieszczę i na niego odpowiem.
Sensowny = rzeczowy, odnoszący się do tematu, poparty argumentami i przede wszystkim WERSETAMI Biblijnymi.


Wszelkie prawa zastrzeżone © Biblia.start24.eu | mapa witryny
| login