biblia - pismo święte - wiara

Kto kupił Pole Garncarza?

czytano 5052 razy

Czy w relacji Mt 27:6-7 i Dz 1:18 jest sprzeczność?

w Mateusza 27:6-7 kapłani kupili pole Garncarza, uznając, że nie mogą wrzucić pieniędzy do świętego skarbca
w Dziejach 1:18  napisano o Judaszu: „Za pieniądze, niegodziwie zdobyte, nabył ziemię(...)”.

Należy rozróżnić dwie kwestie
Czyje było pole? (kto był właścicielem)
Kto je zakupił ?

1. Jeśli pośrednik w moim imieniu kupi dom (za moje pieniądze) to kto kupił ten dom? ja jestem jego właścicielem.

2. Taki sposób pośredniczenia i opis pośredniczenia nie odbiega od innych fragmentów Biblii:

  • dzieci Sary, pomimo, że urodziłaby je Hagar ( Rdz 16:2 por. 30:1-9)

  • Bóg mu sie ukazał ? (Rdz 18:1) -> nie można zobaczyć Boga i pozostać przy życiu (Wyj 33:18-20) -> Bóg mu sie nie ukazał tylko jego pośrednik (Dz Ap 7:38); ( albo ukazuje się w wizji - Liczb 12:6-8)

  • Jozue zdobył ? (Joz 11:10) - jego żołnierze (Joz 11:7)

  • sędziowie przedstawicielami Boga ( Sędz 2:18 por Sędz 3:9-11 oraz por z Joz 10:14)

  • wąż mówił czy szatan ? Czy-szatan-byl-literalnym-wezem

  • w imieniu synów Zebedeusza wystąpiła ich matka (por Mt 20:20 z Mk 10:35 por z Mt 20:24)

  • Szymon z Cyreny niósł za Jezusa narzędzie śmierci( Jana 19:17 por z Łk 23:2)

  • Bóg wyzwala od śmierci (Ps 68:20) - czy Chrystus? (2Tm 1:10) -> Bóg wysłał Chrystusa  (Jana 7:28-29 -> Hebr 10:7 ->1J 2:1-2 ) -> ale to plan Boga więc to on wybawia ( Łk 22;42 por Mt 20:23, Mr13:32)


3. Kapłani kupili pole w imieniu Judasza i dla niego (on był właścicielem):
W książce The Life and Times of Jesus the Messiah, czytamy: \"Nie wolno było przyjąć do świątynnego skarbca, z którego czerpano środki na zakup rzeczy świętych, pieniędzy zdobytych w sposób nieprawy. W takich wypadkach Prawo żydowskie nakazywało oddać pieniądze darczyńcy, a jeśli nalegał na ich przyjęcie — skłonić go do wydania ich na cel publiczny. (...) Stosując kruczek prawny, uznano, że pieniądze wciąż należą do Judasza i że to on przeznaczył je na zakupienie dobrze znanego ‚pola garncarza’”

 data dodania: 2010.06.16 04:34    data edycji: 2012.01.04 00:20
Zakaz kopiowania, rozpowszechniania części lub całości bez zgody redakcji Biblia.start24.eu.

Jeśli komentarz będzie sensowny na pewno go umieszczę i na niego odpowiem.
Sensowny = rzeczowy, odnoszący się do tematu, poparty argumentami i przede wszystkim WERSETAMI Biblijnymi.


Wszelkie prawa zastrzeżone © Biblia.start24.eu | mapa witryny
| login