biblia - pismo święte - wiara

Co to jest dusza ?

czytano 9570 razy

wyrazy tłumaczone na „dusza”:
hebr. néfesz
wywodzi się od rdzenia oznaczającego „oddychać” i dosłownie można je przełożyć na „oddychający”

Często tłumaczona na życie:

 • 1Moj 9:4 bp (4) Nie wolno wam tylko spożywać mięsa z jego życiem (nefesz), to jest z jego krwią.
 • 1Moj 9:4 NW (4) Tylko mięsa z jego duszą – jego krwią – nie wolno wam jeść.
 • 5Moj 12:23 bg (23) Tylko bądź statecznym, abyś krwi nie jadał, bo krew jest dusza; przetoż nie będziesz jadł duszy z mięsem jej.
 • 5Moj 12:23 bp (23) Pilnuj się wszakże, byś nie spożywał krwi, bo ona stanowi o życiu, nie możesz więc spożywać życia razem z mięsem.
 • 5Moj 12:23 NW (23) Tylko bądź stanowczo zdecydowany nie jeść krwi, gdyż krew jest duszą i nie wolno ci jeść duszy wraz z mięsem.


Dusza ma krew (jak wyżej)


Zwierzęta duszami:

 • 1Moj 1:20-23 bt (20) Potem Bóg rzekł: «Niechaj się zaroją wody od roju istot (nefesz)* żywych, a ptactwo niechaj lata nad ziemią, pod sklepieniem nieba!» (21) Tak stworzył Bóg wielkie potwory morskie i wszelkiego rodzaju pływające istoty żywe, którymi zaroiły się wody, oraz wszelkie ptactwo skrzydlate różnego rodzaju. Bóg widząc, że były dobre, (22) pobłogosławił je tymi słowami: «Bądźcie płodne i mnóżcie się, abyście zapełniały wody morskie, a ptactwo niechaj się rozmnaża na ziemi». (23) I tak upłynął wieczór i poranek - dzień piąty.
 • 1Moj 1:20-23 bg (20) I rzekł Bóg: Niech hojnie wywiodą wody płaz duszy żywiącej; a ptactwo niech lata nad ziemią, pod rozpostarciem niebieskim. (21) I stworzył Bóg wieloryby wielkie, i wszelką duszę żywiącą płazającą się, którą hojnie wywiodły wody, według rodzaju ich; i wszelkie ptactwo skrzydlaste, według rodzaju ich; i widział Bóg, że to było dobre. (22) Błogosławił im tedy Bóg, mówiąc: Rozradzajcie się, i rozmnażajcie się, a napełniajcie wody morskie; i ptactwo niech się rozmnaża na ziemi. (23) I stał się wieczór, i stał się zaranek, dzień piąty.
 • 1Moj 1:20-23 NW (20) I przemówił Bóg: "Niech się zaroją wody rojem dusz żyjących i niech stworzenia latające latają nad ziemią po obliczu przestworza niebios". (21) I Bóg przystąpił do stworzenia wielkich potworów morskich i wszelkiej ruszającej się duszy żyjącej, którymi według ich rodzajów zaroiły się wody, i wszelkiego latającego stworzenia skrzydlatego, według jego rodzaju. I Bóg zobaczył, że to jest dobre. (22) Wtedy Bóg je pobłogosławił, mówiąc: "Bądźcie płodne i stańcie się liczne, i zapełnijcie wody w basenach morskich, i niech stworzenia latające staną się liczne na ziemi". (23) I nastał wieczór, i nastał ranek – dzień piąty.


Żywe stworzenie

 • 1Moj 9:9-10 bt (9) «Ja, Ja zawieram przymierze z wami i z waszym potomstwem, które po was będzie; (10) z wszelką istotą (nefesz)* żywą, która jest z wami: z ptactwem, ze zwierzętami domowymi i polnymi, jakie są przy was, ze wszystkimi, które wyszły z arki, z wszelkim zwierzęciem na ziemi.
 • 1Moj 9:9-10 bg (9) A Ja, oto Ja stanowię przymierze moje z wami, i z nasieniem waszem po was. (10) I z każdą duszą żywiącą, która jest z wami: w ptastwie, w bydle, i w każdem zwierzęciu ziemi, które są z wami, ze wszystkich, co wyszły z korabia, aż do każdego zwierzęcia na ziemi.
 • 1Moj 9:9-10 NW (9) "A oto ja ustanawiam moje przymierze z wami i z waszym potomstwem po was, (10) i z każdą żyjącą duszą, która jest z wami, spośród ptaków, spośród zwierząt czworonożnych i spośród wszelkich żywych stworzeń ziemskich, które są z wami – od wszystkich tych, którzy wyszli z arki, do każdego żywego stworzenia ziemskiego


Człowiek - duszą (żywym stworzeniem)

 • 1Moj 2:7 bt (7) wtedy to Pan Bóg ulepił człowieka z prochu ziemi i tchnął w jego nozdrza tchnienie życia, wskutek czego stał się człowiek istotą (nefesz)* żywą.
 • 1Moj 2:7 bg (7) Stworzył tedy Pan Bóg człowieka z prochu ziemi, i natchnął w oblicze jego dech żywota. I stał się człowiek duszą żywiącą.
 • 1Moj 2:7 NW (7) I Jehowa Bóg przystąpił do kształtowania człowieka z prochu ziemi, i tchnął w jego nozdrza dech życia, i człowiek stał się duszą żyjącą.


Człowiek stał sie duszą/ żywym stworzeniem jak "proch otrzymał dech życia" - czyli jak zaczął żyć.
Zobacz co znaczy dech życia

Dusza / żyjące stworzenie

 • je pokarmy (Kpł 7:18, 20, 25, 27; 17:10, 12, 15; Pwt 23:24)
 • odczuwa głód lub chce jeść i pić (Pwt 12:15, 20, 21; Ps 107:9; Prz 19:15; 27:7; Iz 29:8; 32:6; Mi 7:1)
 • zostaje nasycona (Prz 11:25), pości (Ps 35:13),
 • dotyka czegoś nieczystego, np. zwłok (Kpł 5:2; 7:21; 17:15; 22:6; Lb 19:13),
 • jest brana w zastaw lub porywana (Pwt 24:6, 7),
 • wykonuje pracę (Kpł 23:30),
 • jest zmęczona i pokrzepia się zimną wodą (Prz 25:25),
 • może być kupowana (Kpł 22:11; Eze 27:13),
 • ofiarowana jako ślubowany dar (Kpł 27:2),
 • z trudem łapie oddech (Jer 15:9).

 

Dusza to (używana w znaczeniu):

 • każda istota żywa posiadająca krew
 • człowiek
 • zwierzę
 • życie człowieka
 • życie zwierzęcia

 

 


 


Lu
dzie i zwierzęta duszami (w skrócie)
 1. Rdz 2:7 - tak powstała dusza (człowiek) - stała sie dusza żyjącą - gdy otrzymała neszmach
 2. W Rodz 7:21-23 - ludzi i zwierzęta, ich właściwości - oddano tym samym sformułowaniem "tchnienie siły życiowej" (forma wyrazu NESZMAH)
 3. Kazn 3:19: maja jednego ducha [werúach]”data dodania: 2010.02.03 01:59    data edycji: 2010.09.05 05:26
Zakaz kopiowania, rozpowszechniania części lub całości bez zgody redakcji Biblia.start24.eu.

Jeśli komentarz będzie sensowny na pewno go umieszczę i na niego odpowiem.
Sensowny = rzeczowy, odnoszący się do tematu, poparty argumentami i przede wszystkim WERSETAMI Biblijnymi.


Wszelkie prawa zastrzeżone © Biblia.start24.eu | mapa witryny
| login