Strona główna » tematy biblijne » Jezus Chrystus » Mesjasz, Chrystus

Mesjasz - pochodzi od hebrajskiego rdzenia czasownikowego maszách, oznaczającego „posmarować" lub „namaścić" („pomazać") (Wj 29:2, 7; por. BT). Mesjasz (Maszíach) to inaczej „namaszczony; pomazany" bądź „pomazaniec". Greckim odpowiednikiem tego terminu jest Christòs, czyli Chrystus.

W Pismach Hebrajskich odnoszony jest do :

Wyraźnie widać ze sposobu użycia tego terminu w Biblii, że odnosi się on do odrębnych osób, które spełniły jakąś rolę wyznaczoną im przez Boga Jehowę (JHWH).

Zgodnie z tym rozumieniem, Żydzi oczekiwali właśnie takiego Mesjasza. Oczywiste jest , że ten Mesjasz miał być wyzwolicielem Izraela (Łk 2:25, 38). Nie wszyscy jednak Żydzi  mieli te same poglądy:

Co ważne jednak tego Mesjasza, Żydzi wiedzieli, ze będzie królem z linii rodowej Dawida (gdy astrolodzy spytali: „Gdzie jest ten narodzony król Żydów?", Herod Wielki zdał sobie sprawę, że chodzi im o Chrystusa (Mt 2:2-4)).

Władzę tego mesjasza podkreślały też inne wersety np. w Micheasza 5:2, 4 zaznaczono, że „władca w Izraelu będzie wielki aż po krańce ziemi".

Zgodnie z tym , tego władcę, boga (bóg znaczy "potężny, silny) słusznie nazwano "Bogiem Mocnym" (Iz 9:5). W odróżnieniu od innych wiernych sług Boga, również nazwanych bogami ( 'elohím - w odniesieniu do sędziów w Izraelu (Psalm 82:1, 6; Jana 10:34,35); w odniesieniu do Mojżesza (Wyjścia 4:16)) - ten Mesjasz miał otrzymać  władzę większą od nich wszystkich.  Potwierdzenie tego znajdziemy np. 1 Kor 15:27:
Wszystko bowiem rzucił pod stopy Jego. Kiedy się mówi, że wszystko jest poddane, znaczy to, że z wyjątkiem Tego, który mu wszystko poddał.

 


Wszelkie prawa zastrzeżone © Biblia.start24.eu