biblia - pismo święte - wiara

Mesjasz, Chrystus

czytano 5025 razy

Mesjasz - pochodzi od hebrajskiego rdzenia czasownikowego maszách, oznaczającego „posmarować" lub „namaścić" („pomazać") (Wj 29:2, 7; por. BT). Mesjasz (Maszíach) to inaczej „namaszczony; pomazany" bądź „pomazaniec". Greckim odpowiednikiem tego terminu jest Christòs, czyli Chrystus.

W Pismach Hebrajskich odnoszony jest do :

  • króla (np. Dawid, Saul, Salomon (2Sm 19:21; 22:51; 23:1; Ps 18:50; 1Sm 2:10, 35; 12:3, 5; 24:6, 10; 2Sm 1:14, 16; 2Kn 6:42; Lam 4:20
  • arcykapłana (Kpł 4:3, 5, 16; 6:22)
  • ważnych postaci w dziejach ludu JHWH np. Abraham, Jakub, Jzaak ((1Kn 16:16, 17, 22)
  • postaci, które Bóg wyznaczył do określonego zadania , np. Cyrus król persji (Iz 45:1)

Wyraźnie widać ze sposobu użycia tego terminu w Biblii, że odnosi się on do odrębnych osób, które spełniły jakąś rolę wyznaczoną im przez Boga Jehowę (JHWH).

Zgodnie z tym rozumieniem, Żydzi oczekiwali właśnie takiego Mesjasza. Oczywiste jest , że ten Mesjasz miał być wyzwolicielem Izraela (Łk 2:25, 38). Nie wszyscy jednak Żydzi  mieli te same poglądy:

  • nie każdy wiedział, iż narodzi się on wBetlejem (Mt 2:3-6; Jn 7:27).
  • sądzili też, że Prorok iChrystus to dwie różne postacie (Jn 1:20, 21; 7:40, 41)
  • proroctw oMesjaszu nie rozumieli nawet uczniowie Jezusa - zwłaszcza tego, co zapowiedziano ojego odrzuceniu, cierpieniach, śmierci izmartwychwstaniu (Ps 16:10; Iz 53:3, 5, 12; Mt 16:21-23; 17:22, 23; Łk 24:21; Jn 12:34; 20:9)

Co ważne jednak tego Mesjasza, Żydzi wiedzieli, ze będzie królem z linii rodowej Dawida (gdy astrolodzy spytali: „Gdzie jest ten narodzony król Żydów?", Herod Wielki zdał sobie sprawę, że chodzi im o Chrystusa (Mt 2:2-4)).

Władzę tego mesjasza podkreślały też inne wersety np. w Micheasza 5:2, 4 zaznaczono, że „władca w Izraelu będzie wielki aż po krańce ziemi".

Zgodnie z tym , tego władcę, boga (bóg znaczy "potężny, silny) słusznie nazwano "Bogiem Mocnym" (Iz 9:5). W odróżnieniu od innych wiernych sług Boga, również nazwanych bogami ( 'elohím - w odniesieniu do sędziów w Izraelu (Psalm 82:1, 6; Jana 10:34,35); w odniesieniu do Mojżesza (Wyjścia 4:16)) - ten Mesjasz miał otrzymać  władzę większą od nich wszystkich.  Potwierdzenie tego znajdziemy np. 1 Kor 15:27:
Wszystko bowiem rzucił pod stopy Jego. Kiedy się mówi, że wszystko jest poddane, znaczy to, że z wyjątkiem Tego, który mu wszystko poddał.

 data dodania: 2011.09.10 21:15    data edycji: 2015.12.23 11:51
Zakaz kopiowania, rozpowszechniania części lub całości bez zgody redakcji Biblia.start24.eu.

Jeśli komentarz będzie sensowny na pewno go umieszczę i na niego odpowiem.
Sensowny = rzeczowy, odnoszący się do tematu, poparty argumentami i przede wszystkim WERSETAMI Biblijnymi.


Wszelkie prawa zastrzeżone © Biblia.start24.eu | mapa witryny
| login